Monday, 18 June 2018

เหมราชฯ รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Awards 2017
ต่อเนื่องปีที่ 8

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2560 (AMCHAM CSR Excellence Awards 2017) ประเภทองค์กร "ระดับทอง" จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย นับเป็นความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ที่ได้ทุ่มเทพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน รางวัลดังกล่าวฯ สะท้อนถึงความสำเร็จทางธุรกิจขององค์กร และสานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

เหมราชฯ รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Awards 2017 ต่อเนื่องปีที่ 8

บรรยายภาพ : มร. กลิน เดวีส์ (กลางขวา) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2560 แก่คณะผู้บริหาร นำโดย มร. เดวิด นาร์โดน (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

then

CSR Video

X

Right Click

No right click