Monday, 18 June 2018

กนอ. พลิกโฉมระบบการอนุมัตินำเข้า-ส่งออก เขตประกอบการเสรีนิคมฯ 11 แห่ง
พร้อมดันระบบสมาร์ทคิวอาร์โค้ด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผุดบริการใหม่รองรับความต้องการของผู้ประกอบการยุคดิจิทัลและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม นำร่องใช้ระบบบริการอนุญาต อนุมัติ นำเข้า-ส่งออก แบบมีคิวอาร์โค้ดโดยไม่ต้องมีลายเซ็นของกนอ. ผู้ประกอบการในนิคมอุตฯ สามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตได้ด้วยตนเองซึ่งข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมศุลกากรแบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ทันที เพียงใช้สมาร์ทโฟนสแกนคิวอาร์โค้ดบนหนังสืออนุญาต พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ปัจจุบันการลงทุนในเขตประกอบการเสรี (FreeTrade Zone) ทั้ง 11 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี และนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ นอกจากนักลงทุนและผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆในด้านภาษีอากร เช่น การยกเว้นภาษีนำเข้า ภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในด้านพื้นที่ การโอนย้ายเงินตรา การขนส่ง และอื่นๆ อย่างมากมายแล้ว กนอ.ได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นฐานการผลิตที่มีความสมบูรณ์แบบ เหมาะสมกับสถานการณ์และทันกับการแข่งขันในตลาดโลกยิ่งขึ้น โดยได้นำนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบอัจฉริยะมาให้บริการด้านอนุมัติอนุญาตนำส่งสินค้าเข้า-ออกในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเอื้อให้มีความรวดเร็ว ฉับไว พร้อมสร้างประสิทธิภาพในด้านผลลัพธ์และคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างสูงสุด

นายวีรพงศ์ กล่าวต่อว่า ล่าสุด กนอ.ได้พัฒนาระบบบริการคิวอาร์โค้ด (QR CODE) การอนุญาตอนุมัติการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตและการส่งออกสินค้าโดยที่ไม่ต้องมีลายเซ็นของ กนอ. โดยผู้ประกอบการส่งคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-pp โดยเจ้าหน้าที่ กนอ.พิจารณาอนุญาตในระบบ พร้อมทั้งข้อมูลการอนุญาตของผู้ประกอบการก็ยังคงถูกเชื่อมโยงไปยังกรมศุลกากรเช่นเดิม แต่ข้อมูลการอนุมัติทั้งหมดนั้นจะถูกเชื่อมโยงไปยังระบบของผู้ประกอบการ และสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตแบบมีคิวอาร์โค้ด พร้อมนำหนังสืออนุญาตที่ได้รับไปทำพิธีการต่อไปที่กรมศุลกากรได้เอง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะใช้เพียงแค่สมาร์ทโฟนสแกนคิวอาร์โค้ดบนหนังสืออนุญาตที่ผู้ประกอบการแสดง พร้อมตรวจเช็คข้อมูลความถูกต้องในระบบฐานข้อมูลว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่ ซึ่งระบบใหม่นี้ช่วยลดได้ทั้งขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร

นอกจากนี้ ในปี 2561 กนอ. ยังมีแนวคิดในการยกระดับระบบการอนุมัติอนุญาตให้เป็นแบบไร้กระดาษ แต่ยังคงไว้ซึ่งการยื่นระบบ การพิจารณา และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เป็นแบบเดิม เพียงแค่ผู้ประกอบการจดจำเลขที่หนังสืออนุญาต แล้วไปดำเนินพิธีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าหรือวัตถุดิบถัดไปที่กรมศุลกากร โดยเจ้าหน้าที่จากกรมศุลฯ จะตรวจสอบเลขที่หนังสืออนุญาตในระบบฯ ที่ผู้ประกอบการแสดง อย่างไรก็ตาม กนอ.คาดว่าบริการรูปแบบใหม่นี้จะช่วยลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็วให้แก่ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลา อย่างไรก็ตาม กนอ.อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันกับกรมศุลกากร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสิทธิประโยชน์ ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2253 0561 ต่อ 4446 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

then

CSR Video

X

Right Click

No right click