Wednesday, 19 September 2018
Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(http://bizfocusmagazine.comimages/Biz_PR/2017/pr_059/601222_cat/CAT_Seminar1.JPG): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(http://bizfocusmagazine.comimages/Biz_PR/2017/pr_059/601222_cat/คุณเปรมชัย ใจกว้าง_ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ CAT_2.JPG): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(http://bizfocusmagazine.comimages/Biz_PR/2017/pr_059/601222_cat/คุณอัครพงษ์ กุลเดชพินิพัฒน์ และนายส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล จาก Issoft.JPG): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674 Warning: copy(http://bizfocusmagazine.comimages/Biz_PR/2017/pr_059/601222_cat/คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์_1.JPG): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bizfocus/domains/bizfocusmagazine.com/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 674

CAT e-business ส่งสัมมนาพลิกโฉมธุรกิจปิดท้ายปีในงาน
“Digital Transformation ปรับโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล”

CAT e-business ส่งสัมมนาพลิกโฉมธุรกิจปิดท้ายปีในงาน “Digital Transformation ปรับโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล”

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือ CAT e-business ประกาศศักยภาพความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร แบบครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยการจัดสัมมนาให้ความรู้เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของ การทำธุรกิจแบบเดิม ๆ พลิกโฉมสู่ธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด โดยรวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Digital Marketing แถวหน้าของเมืองไทยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

นายเปรมชัย ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

นายเปรมชัย ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่าภารกิจหลักของ CAT e-business คือการให้บริการด้าน Application เพื่อยกระดับธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ก้าวล้ำเหนือคู่แข่งทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จุดเริ่มต้นของงานสัมมนาครั้งนี้เกิดจาก CAT มองว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ ทำให้ธุรกิจต้องหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ เพื่อปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หนึ่งในอาวุธสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนโฉมธุรกิจแบบเดิม ๆ ที่มีกระบวนการทำงานที่ล่าช้าและซ้ำซ้อน โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลไปจนถึงโครงสร้างองค์กรให้มีความรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น ข้อดี คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมเพิ่มขึ้น Digital Transformation จึงถือเป็นความท้าทายสำคัญเพราะนอกจากจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ ไปในตัวอีกด้วย”

งานสัมมนาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยมี 3 หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Digital Transformation คือ

     1. “Digital Transformation ปรับโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล”

โดย นายพรพรหม กฤดากร จาก CEOblog.co : Digital Transformation ในปี 2018 ธุรกิจควรจะมีแนวคิดและกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้ธุรกิจ สามารถอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนในยุคที่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ไม่ได้มีผลต่อการซื้อสินค้า   อีกต่อไป

     2. “NO LINE MARKETING อนาคตธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด”

โดย นายอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์, นายส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล จาก บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด (Issoft), นายสัจจา วสุวัต จากเฟรนไชส์เดอะพิซซ่าวัน และ นายชาญวิทย์ พุธบริบูรณ์สุข เจ้าของธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่: แนวทางการจัดการธุรกิจร้านค้าตั้งแต่เรื่องบริหารสต๊อกหลังร้านจนถึงกระบวนการขาย และการทำตลาดให้ยืดหยัดท่ามกลางยักษ์ใหญ่รอบด้านโดยใช้วิธี Omni Channel

     3. “MOBILE INTERLIGENT CLOUD SOLUTION (MICS) นวัตกรรมอัจฉริยะสู่การออกแบบโลกยุคอนาคต”

โดย นายบุญญาศักดิ์ สุขศรี จาก บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด : ในยุคที่มือถือคือเครื่องมือการขายสินค้าที่เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าหน้าร้าน เทรนด์เทคโนโลยีแบบใดที่จะช่วยให้คนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลและบริการได้รวดเร็วและง่ายที่สุด

คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พร้อมกันนี้ ยังไม่ได้รับเกียรติจาก คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Digital วัยเก๋า” สร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผ่านดิจิทัล ภายในงานอีกด้วย

“CAT e-business หวังว่า เนื้อหาของงานสัมมนาในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเปิดมุมมองด้านการนำดิจิทัลมาปรับใช้ในธุรกิจให้สอดคล้องกับรูปแบบของกิจการได้ดียิ่งขึ้น เพราะในการทำ Digital Transformation นั้น หัวใจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ มิใช่แค่การนำเทคโนโลยีมาสู่กระบวนการทำงานเท่านั้น หากแต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ และหน่วยธุรกิจของไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ Micro SMEs ตระหนักถึงการปรับตัวให้ทันต่อสภาพทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านบุคลากร และการนำเครื่องมือด้านดิจิทัลมาใช้ ซึ่งภายในงานได้รับการตอบรับจากพันธมิตรเจ้าของธุรกิจ เจ้าของพื้นที่ และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การไม่หยุดคิดค้น และพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเป็นภารกิจสำคัญของ CAT e-business เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการนำพาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนต่อไป” นายเปรมชัยฯ กล่าวทิ้งท้าย

then

CSR Video