Saturday, 18 August 2018

ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล CFO แห่ง PDJ

ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล CFO แห่ง PDJ พร้อมลุยขยายธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคตเต็มที่ หลังผู้ถือหุ้นพร้อมใจไฟเขียวทุกวาระ ทั้งออกหุ้นกู้ วอแรนต์  ESOP และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนการระดมทุนเสริมความแกร่งด้านการเงินผ่านฉลุยแล้ว ติดตามตอนต่อไปให้ดี มีเซอร์ไพรส์ให้ลุ้นแน่นอน

then

CSR Video

X

Right Click

No right click