Tuesday, 21 August 2018

กนอ. ปลื้ม “รับเบอร์ซิตี้” เนื้อหอม
ชี้ 5 ข้อเด่นของนิคมฯที่นักลงทุนติดใจ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกิจกรรมโรดโชว์ Global Rubber Conference  (GRC) หรือ งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านยางพารา ครั้งที่ 14 จ.สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เพื่อประชาสัมพันธ์นิคมอุตสาหกรรมยางพารา จ.สงขลา  โดยมีผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจากประเทศต่างๆ มากกว่า 300 ราย ให้ความสนใจ เนื่องจากมีจุดเด่น 5 ข้อ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน อาทิ ทำเลที่ตั้งสามารถกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศ มาตรการส่งเสริมการขายและการยกเว้นภาษี ฯลฯ นอกจากนี้ กนอ.ยังได้เผยอีกว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารารายใหญ่จากประเทศไทย และมาเลเซีย ลงนามสัญญาซื้อและเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการแล้วจำนวน 3 ราย พร้อมกับอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 3 ราย

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รักษาการผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รักษาการผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ.ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์นิคมอุตสาหกรรมยางพารา จ.สงขลา หรือ Rubber City  ในงาน Global Rubber Conference  (GRC) ครั้งที่ 14  จังหวัดสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านยางพารา  ที่รวบรวมผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนนักวิจัยด้านยาง และหน่วยงานของรัฐ สมาคม  ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา มากกว่า 500 ราย ใน 25 ประเทศ อาทิ จีน มาเลเซีย อินเดีย อังกฤษ และเยอรมนี ซึ่งได้รวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทิศทางของอุตสาหกรรมยางพารา และการเสริมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการด้านยางพาราอย่างครบวงจร โดยถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาพรวมวงการยางพาราทั่วโลก ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้เติบโตร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้ Rubber City ของไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก เพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน ได้แก่

  • ความเหมาะสมด้านทำเลที่ตั้งซึ่งสามารถกระจายสินค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะเป็นศูนย์กลางอาเซียนภาคพื้นแผ่นดินในการกระจายสินค้าไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และกลุ่มประเทศ CLMV
  • มีมาตรการส่งเสริมการขายสำหรับนักลงทุน และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่
  • มีการให้บริการในส่วนของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (Total Solution Center : TSC) ที่ครอบคลุมการให้บริการต่างๆ ทั้ง “ก่อน” “ ระหว่าง” และ”หลัง” การลงทุนแบบครบวงจร (One Stop Service) ให้กับนักลงทุนภายในนิคมฯ
  • มีโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าในราคาเพียง ตร.ม.ละ 150 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในเรื่องการก่อสร้างโรงงาน พร้อมแรงงานมีฝีมือจำนวนมากในท้องที่ สามารถรองรับอุตสาหกรรม Cluster ยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ได้อย่างครบวงจร
  • นโยบายสนับสนุนการใช้ยางพาราในพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนมากและมีคุณภาพดี และสามารถรองรับการผลิตของผู้ประกอบการได้เป็นจำนวนมาก ช่วยให้ผู้ประกอบการได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ผลจากการเข้าร่วมงานดังกล่าวยังทำให้ มีผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจากประเทศต่างๆ มากกว่า 300 ราย ให้ความสนใจติดต่อสอบถามข้อมูล และมีบางส่วนติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมพื้นที่นิคมฯ Rubber City เพื่อเข้ามาศึกษารายละเอียดประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป  อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนิคมฯ Rubber City ของไทยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารารายใหญ่ จากประเทศไทย และมาเลเซีย ลงนามสัญญาซื้อและเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการแล้วจำนวน 3 ราย พร้อมกับอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 3 ราย นายอัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ โทร. 02 2530561 ต่อ 2124 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

then

CSR Video

X

Right Click

No right click