Tuesday, 21 August 2018

ไบเทค รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย ประจำปี 2561

ไบเทค รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย ประจำปี 2561

นางสาวปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค พร้อมด้วย มร. คริสซอฟห์ ฮอแดป ผู้จัดการทั่วไป ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “MICE Standards day 2018” ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ ในฐานะผู้สนับสนุนและผลักดันสถานที่จัดงานให้มีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และระดับอาเซียน  พร้อมเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย (Thailand Mice Venue Standard) ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) และประเภทห้องประชุม (Meeting Room) ประจำปี 2561 จากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานดังกล่าว งานในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆ นี้  

then

CSR Video

X

Right Click

No right click