Tuesday, 21 August 2018

เริ่มแล้วโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 6
อัดฉีดเพิ่มทุนประเดิม รวมมูลค่ากว่า 3 ลบ. พร้อมเปิดตัว 10 กูรูคนรุ่นใหม่แนะแนวธุรกิจ

ออมสิน เปิดตัวโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 6 ภายใต้แนวคิด SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” อัดฉีดทุนประเดิมมากขึ้น มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท  สร้างมิติใหม่จัด 10 กูรูธุรกิจคนรุ่นใหม่ร่วมให้คำปรึกษาตลอดโครงการ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หมดเขตส่งแผนงาน 10 ส.ค.ศกนี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า  ธนาคารออมสินได้เปิดตัวโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้แนวคิด SMEs Startup Wow!  “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นเวทีสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ SMEs หรือ Startup ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี นำเสนอแนวคิดธุรกิจที่มีความโดดเด่น แตกต่าง สร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ เพื่อชิงเงินทุนประเดิมมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม  และมีกำหนดวันนำเสนอผลงานและประกาศผลรอบชิงชนะเลิศปลายเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งในปีนี้ นอกจากจะมีการเพิ่มทุนประเดิม หรือเงินรางวัลมากขึ้นแล้ว ยังมีการคัดเลือก สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง หรือแบ่งประเภทสายงานธุรกิจให้มีความชัดเจนและบูรณาการมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ด้านนวัตกรรมต้นแบบ(Prototype) และแนวคิดนวัตกรรม(Idea) เป็นต้น

“โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้แนวคิด SMEs Startup Wow!  “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” เป็นเวทีแห่งโอกาสที่ธนาคารออมสินมุ่งส่งเสริมให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจ ที่มีความโดดเด่น แตกต่าง นำเสนอแผนงานเข้ามา เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ โดยธนาคาร  ออมสินพร้อมส่งเสริมทุกด้าน ทั้งการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ สนับสนุนองค์ความรู้ที่จะได้รับจากการสัมมนาให้ความรู้ทางธุรกิจ มีการจัดบิสนิเนส แมทชิ่ง ที่อาจนำไปสู่การจับมือทางธุรกิจ ไปจนถึงการร่วมลงทุนผ่าน VC (Venture Capital) ของธนาคารฯ ที่พร้อมสนับสนุนด้านสินเชื่ออย่างเต็มที่ นับเป็นการสนองนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือ ดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจรายกลางและรายย่อย หรือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อความแข็งแรงที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ ทั้งนี้ จากการรวบรวมสถิติจาก 5 ปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้สมัครทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 6,127 ทีม คิดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 13,342 คน และมีผู้ที่สนใจติดตามโครงการมากกว่า 107,000 คน และตัวเลขจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว

โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปีที่ 6 มีรางวัลเป็นทุนประเดิมมูลค่ารวมสูงถึง 3,000,000 บาท ประกอบด้วย ผลงานชนะเลิศ ได้รับเงินทุนประเดิม 1,000,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานละ 500,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2  ผลงานละ 200,000 บาท รางวัลชมเชย 7 ผลงาน ซึ่งปีนี้มีการเพิ่มทุนประเดิมเป็นผลงานละ 100,000 บาท (จากเดิม 50,000 บาท) ส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 100 ผลงาน ได้รับทุนประเดิมผลงานละ 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มรางวัลพิเศษอีกสำหรับปีนี้ คือ ผลงานสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) จำนวน 3 ผลงาน ผลงานละ 50,000 บาท และ ผลงานสุดยอดแนวคิดทางด้านนวัตกรรม (Idea) 3 ผลงาน ผลงานละ 30,000 บาท

นอกจากเงินทุนที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการอบรมความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้เข้ารอบ 100 ผลงาน และการติวเข้มสำหรับผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย (Guru Coaching 1 กูรูต่อ 1 ทีม) ซึ่งทั้ง 10 ทีมยังจะได้เข้าร่วมโปรแกรมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในเป็นผู้ประกอบการต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร หรือติดตามความเคลื่อนไหวโครงการประกวดได้ที่ www.gsb100tomillion.com หรือwww.facebook.com/gsb100tomillion ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 092 247 0426-8

 

#####

GSB SMEs Startup Contest in the 6th Year Now Kicks Off
Injecting Higher Initial Fund of More Than 3 Million Baht and Introducing 10
New-Generation Business Gurus to Give Business Advice

The Government Savings Bank (GSB) launches GSB SMEs Startup Contest in the 6th year under the concept of SMEs Startup Wow! “Get Started, Fast & Possible,” injecting a higher initial fund of more than 3 Million Baht and introducing 10 new-generation business gurus who will give business advice throughout the contest. Applications are open today until 10 August.

Mr. Chatchai Payuhanaveechai, President & CEO of the Government Savings Bank (GSB), discloses that the Government Savings Bank opens GSB SMEs Startup Contest under the concept of SMEs Startup Wow! “Get Started, Fast & Possible,” which is held for the 6th consecutive year. It is a stage of opportunities to support new generations, SMEs or startups aged below 35 years old to introduce their outstanding, different and creative business idea to win prizes worth a combined over 3 Million Baht. Applications are open today until 10 August. Presentation and announcement date of the winners will be held by the end of October. Besides the higher initial fund or more prizes, the contest this year will include Best SMEs Startup by business categories comprising Innovation Prototype and Innovation Idea.

“GSB SMEs Startup Contest under the concept of SMEs Startup Wow! “Get Started, Fast & Possible,” is a stage of opportunities that GSB aims to support new generations who have creative, outstanding and different business idea to showcase their works. It is a channel to enlarge opportunities in business extension. GSB is ready to offer all supports including an entrance to business incubation process, knowledge from business seminar, business matching which can lead to business partnership as well as joint venture through the bank’s venture capital and loan. This is in line with the government’s policy which needs government agencies to help and support SMEs to access to sources of fund which can strengthen them to compete in the market. From the statistics collected annually   during the past 5 years, there were a total of 6,127 teams nationwide applying for the   contest with a combined 13,342 participants and a total of over 107,000 people following up the programme and these figures keep rising,” GSB President & CEO says.

The 6th-year GSB SMEs Startup Contest has an initial fund of over 3 Million Baht in total comprising: 1,000,000 Baht for the winner; 500,000 Baht each for the first runner up; 200,000 Baht each for the second runner up; and 100,000 Baht each for 7 honourable mention prizes (up from formerly 50,000 Baht). The 100 finalists will also receive 5,000 Baht each. Additionally, there will be extra prizes this year which include Best Innovation Prototype for 3 winners with 50,000 Baht each and Best Innovation Idea for 3 winners with 30,000 Baht each.

Besides fund and business seminar for the 100 finalists and intensive training for the 10 finalists (one guru coaching per one team), the 10 finalists will have a chance to participate in Outing Startup Programme to enhance experiences and get ready to be entrepreneur through a study trip in overseas.

Those interested can visit or download application at www.gsb100tomillion.com or www.facebook.com/gsb100tomillion. Call centre 092 247 0426-8.

then

CSR Video

X

Right Click

No right click