Thursday, 16 August 2018

EPG กางแผนธุรกิจปี 61/62 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15% กว่า 10,000 ล้านบาท
ชูกลยุทธ์ New S-Curve ในทุกกลุ่มธุรกิจ เพิ่มมาร์จิ้น 
มุ่งขยายตลาดครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับทั่วโลก

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก เปิดเผยแผนการดำเนินงานในปี 61/62  (เม.ย.61 - มี.ค.62) ว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 15% หรือ มีรายได้จากการขายกว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมกำหนดกลยุทธ์ The New S-Curve เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนใน 3 กลุ่มธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้านวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้า เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นำสินค้านวัตกรรมออกสู่ตลาด รวมถึงใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาขายและการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามแผนงานที่วางไว้ และให้ความสำคัญกับการขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ AEROFLEX บริษัทได้ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตด้วยเครื่องจักร High speed ในสหรัฐอเมริกาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าใหม่ เช่น อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และที่พักอาศัย เป็นต้น อีกทั้งได้เริ่มทยอยปรับขึ้นราคาสินค้าทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ เพื่อลดผลกระทบในส่วนเรื่องค่าเงินบาทแข็ง

ขณะที่ตลาดในประเทศเริ่มลงทุนขยายโรงงานแห่งใหม่ โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตฉนวนยางประเภท EPDM และ โพลีเมอร์ คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 250 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา (Aero-roof) ตั้งเป้าหมายเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด และร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเพื่อกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคให้มากที่สุด

ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ภายใต้แบรนด์ AEROKLAS บริษัทมีแผนที่จะออกสินค้านวัตกรรมของ AEROKLAS และ TJM ในปีนี้ อีกทั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าทำการเข้าซื้อกิจการ Flexiglass Challenge Pty. Ltd. (Flexiglass) ซึ่งประกอบกิจการร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งรถกระบะ และ SUV ประเภทขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ ในประเทศออสเตรเลีย โดยมี distributors และ dealers มากกว่า 100 แห่ง และมีสาขาของตนเองรวม 5 แห่ง

การเข้าลงทุนดังกล่าวจะสามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับ AEROKLAS และ TJM ถือเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญ โดยบริษัทมีแผนร่วมกันขยายธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีฐานลูกค้าและการให้บริการครบวงจร ทำให้มีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น ถือเป็นผลดีต่อการสร้างศักยภาพในการเพิ่มรายได้และความสามารถในการทำกำไรในอนาคต

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายใต้แบรนด์ EPP บริษัทปรับกลยุทธ์ โดยใช้หลักการ “Capacities Driven” บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ได้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ออกสินค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า ซึ่งบริษัทมีแผนเร่งทำการตลาดมากขึ้นในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทกล่องใส่อาหารและถ้วยน้ำดื่ม ส่วนลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม จะเน้นการให้ข้อมูลด้านความพร้อมของกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ความสะอาด ความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ได้รับการรับรองจากองค์กรชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก 

ดร.ภวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลประกอบการปี 60/61 (เม.ย.60 - มี.ค.61) บริษัทมีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 9,607 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 9,280  ล้านบาท จำนวน 327 ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5% และมีกำไรสุทธิ 993 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,383 ล้านบาท หรือปรับตัวลดลง 28% แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากกลุ่มธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น และกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศกว่า 70% แต่ทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจยังเติบโตได้ดี ในขณะที่รายได้จากการขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกลดลง เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศปรับตัวขึ้นช้ากว่าที่คาดไว้ ประกอบกับการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และกำลังการผลิตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่ำกว่ากำลังการผลิตขนาดประหยัด (Economy of Scale) ส่งผลกระทบต่อการทำกำไรของบริษัทแต่บริษัทยังสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดร.ภวัฒน์ กล่าว

 

#####

EPG Discloses its business plan for 2018/2019, targeting 15% revenue growth worth more than 10,000 million baht with New S-Curve Strategy for every group of business in order to increase margin and to expand its market to cover all groups of customer across the world 

Dr. Pawat Vitoorapakorn, CEO of The Eastern Polymer Group Pcl., (EPG) the world’s leading manufacturer and distributor of polymer and plastic processing disclosed the operating plan for 2018/2019 (April 2018 – March 2019) with the revenue growth target of 15%, which expected to generate revenue from sale more than 10,000 million Baht with the New S-Curve strategy to serve the sustainable growth of the 3 business groups, focusing on innovative product development and product manufacturing technology development to reduce cost and increase production efficiency, introduction of new products to the market, as well as using strategy for pricing and cost management in order to receive the results as planned, and placing an emphasis upon additional oversea market expansions.    

As for the thermal insulation business under the brand AEROFLEX, the Company had already invested in the high-speed automation production line in the US with the objective to expand its new customer base such as office buildings, industrial factories, and residences, etc. In addition, there had been a gradual adjustment of insulation prices to mitigate the impact of the Baht appreciation. 

The Company had also invested in new factory expansion to enhance capacity of EPDM insulation production at around 250 million Baht, of which the construction of the project was started in April 2018. However, the roof insulator product, Aero-Roof, was expected to expand its distribution channel to modern trades and construction material retailers in order to be distributed to more consumers.     

The Company currently is in the process of launching innovative products for Automotive accessories business under the brand AEROKLAS and TJM this year. At the beginning of 2018, the Company had acquired the business of Flexiglass Challenge Pty. Ltd. (Flexiglass) which operate the Automotive accessory distributor business for pickup truck and SUV for both 2-wheel drive and 4-wheel drive in Australia with more than 100 distributors and dealers as well as its 5 own branches.

The mentioned investment would increase more distribution channels to AEROKLAS and TJM which opened an important business opportunity. The Company had a joint-plan to expand the business in Australia where there were customer base and complete services, providing an opportunity to expand its customer base, providing advantage to potential establishment of revenue increase and profitability in the future.

For the plastic packaging business under the brand EPP, the Company had re-strategized the business plan under the concept of “Capacities Driven” to enhance production process efficiency which helped elevate the level of gross margin. In addition, EPP also launched new products under the categories of both food packaging and plastic cup to expand the customer base. Regarding the industrial made to order market, the company acquired food safety related standard for manufacture to ensure our capabilities of production to deliver the product to the customer.

Dr. Pawat added that the operating results of 2017/ 2018 (April 17 – March 18) reported the total revenue from sale of 9,607 million Baht, increased from 9,280 million Baht from the same period of the previous year by 327 million Baht, or by 3.5%, and the net profit of 993 million Baht, decreased from 1,383 million Baht, of the same period of the previous year by 28%. “Despite the impact from the fluctuation of the foreign exchange, the thermal insulator business and Automotive accessories business of which 70% of revenue came from oversea, had continued to grow. On the other hand, the revenue from sale of plastic packaging slightly declined due to the slower than expected domestic consumption and the high competition within the plastic packaging industry. In addition, the volatility of the raw material prices and lower than expected utilization in the economy of scale in plastic and packaging business pressure the company Gross profit Margin throughout the year. However, the Company still maintained its gross profit margin had targeted”, said Dr. Pawat.  

then

CSR Video

X

Right Click

No right click