Wednesday, 19 September 2018

“สมร” ย้ำจุดยืนไปรษณีย์ไทย “เบอร์หนึ่งธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์”
โชว์นวัตกรรมไปรษณีย์ไทย 4.0 เพื่อตอบโจทย์คนไทยและเศรษฐกิจไทย

“สมร” ย้ำจุดยืนไปรษณีย์ไทย “เบอร์หนึ่งธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์”

สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศย้ำจุดยืน “เบอร์หนึ่งธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์” เดินหน้ายกระดับนวัตกรรมบริการสู่ “ไปรษณีย์ไทย 4.0” ผ่านการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โจทย์การใช้บริการที่สะดวกและไม่ซับซ้อน อาทิ บริการพร้อมโพสต์ (Prompt Post) ตู้บริการเอพีเอ็ม (APM) ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox) และการติดตั้งเครื่องคัดแยกกล่องพัสดุและซองจดหมายประสิทธิภาพสูง พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน “อีคอมเมิร์ซ ระดับจังหวัด” และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทย ย้ำนโยบายการเดินหน้ายกระดับการให้บริการสู่ “ไปรษณีย์ไทย 4.0” ที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของไปรษณีย์ไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้ไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่มี “มาตรฐาน ทันสมัย พึงพอใจลูกค้า” ภายใต้หลักการบริหารที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อน “อีคอมเมิร์ซระดับจังหวัด” และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานไปรษณีย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งระบบงานรับฝาก ด้วยการขยายจุดรับฝากที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ระบบงานคัดแยก ด้วยการนำเครื่องคัดแยกอัตโนมัติมาใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วขึ้น ระบบงานส่งต่อให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เข้ามาทำหน้าที่ขนส่งไปรษณีย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งของไปรษณีย์ไทย และระบบงานนำจ่าย ที่ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดวัน เวลา และสถานที่ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ไปรษณีย์ไทย สามารถยืนหยัดและเป็น “เบอร์หนึ่ง” ในธุรกิจไปรษณีย์และการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรในอาเซียน” ได้อย่างแท้จริง

โดยในปีนี้ ไปรษณีย์ไทยได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยการนำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริการ ภายใต้โจทย์ที่ลูกค้าจะได้ใช้บริการที่สะดวกและไม่ซับซ้อน โดยมีบริการใหม่ๆ จำนวนมาก อาทิ “บริการกล่องพร้อมส่งและแอปพลิเคชั่นพร้อมโพสต์” (Prompt Post) ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาฝากส่งหน้าเคาน์เตอร์ ณ ที่ทำการฯ และลดต้นทุนในคราวเดียวกัน เพียงทำการฝากส่งล่วงหน้าจากที่บ้าน “เครื่องบริการรับฝากไปรษณีย์อัตโนมัติ” (APM) รองรับผู้ใช้บริการที่ต้องการฝากส่งเร่งด่วน หรือสิ่งของที่ไม่ผ่านการเอ็กซ์เรย์ โดยติดตั้งให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และในปีนี้มีแผนการติดตั้งเครื่อง APM จำนวน 9 เครื่อง ณ ท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน จำนวน 7 แห่ง iBox บริการตู้นำจ่ายไปรษณีย์อัตโนมัติ โดยติดตั้งแล้ว ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 28 แห่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก “บริการคูเรียโพสต์ (Courier Post)” บริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศระดับพรีเมียมภายใน 2-4 วัน พร้อมมีบริการ On Demand Delivery (ODD) ให้ผู้รับสามารถเปลี่ยนกำหนดเวลาการจัดส่งพัสดุ หรือเปลี่ยนที่อยู่สำหรับการรับพัสดุได้ตามต้องการ และล่าสุดติดตั้งเครื่องคัดแยกกล่องพัสดุและซองจดหมายประสิทธิภาพสูง ที่สามารถคัดแยกได้กว่า 8,000 - 9,000 ชิ้นต่อชั่วโมง ณ ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับปริมาณงานไปรษณีย์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีการติดตั้งระบบบริหารร้านค้าปลีก หรือ พีโอเอส (Point of Sale : POS) เพื่อรองรับโครงการดิจิทัลชุมชนด้านอีคอมเมิร์ซ ณ ร้านค้าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีสินค้าอยู่ในระบบกว่า 1,300 รายการ ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ร้านค้าออนไลน์สินค้าชุมชนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และจัดทำโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ที่ใช้ศักยภาพด้านเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า 50 เปอร์เซนต์ และมีสินค้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย มุ่งพัฒนาบริการเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และพร้อมยกระดับระบบปฏิบัติการให้สะดวกต่อการใช้บริการและมีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ โดยคนไปรษณีย์ไทยทุกคนพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทย” เดินหน้าพัฒนาความเป็นเลิศ ทุกกระบวนการทำงานรองรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อตอกย้ำศักยภาพการทำงานของไปรษณีย์ไทย ในฐานะ “เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย” อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

then

CSR Video