Wednesday, 19 September 2018

ทาทา สตีล เตรียมดันเหล็กเส้น เหล็กลวด รับดีมานด์เหล็กโตหลังไตรมาส 2
ชี้สิ้นปีอุตฯเหล็กไทย โต 4-5%

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดการณ์ความต้องการเหล็กในประเทศส่งสัญญาณดีหลังไตรมาส 2 ของปี 2561 จากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ซึ่งจะทำให้ตัวเลขปริมาณการใช้เหล็กในภาพรวมในทุกภาคอุตสาหกรรมโต 4-5% จากปีก่อนหน้าและมีปริมาณการใช้ประมาณ 17.2 ล้านตัน อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาทาทา สตีล ยังคงเป็นผู้นำในการผลิต และจำหน่ายสินค้าเหล็กทรงยาว ซึ่งประกอบไปด้วยเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กลวด เหล็กเพลา และเหล็กรูปพรรณรีดร้อนขนาดเล็ก  ของประเทศไทย

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2561 ทาทา สตีล มุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตสินค้าเหล็กเพื่อตอบรับกับการพัฒนาประเทศ โดยจะเน้นผลิตภัณฑ์ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ใช้งาน ทั้งในกลุ่มของเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงผู้บริโภคหรือเจ้าของบ้าน โดยมีสินค้าที่โดดเด่นในปีนี้ ได้แก่

  1. เหล็กเส้น SD50 เป็นเหล็กเส้นรูปแบบใหม่ มีขนาดเล็กลงแต่มีคุณสมบัติสำหรับการก่อสร้างที่เหมือนเดิม ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้เหล็กในงานก่อสร้างลง ประมาณ 20% ลดจำนวนเที่ยวในการขนส่ง ลดพื้นที่เก็บเหล็ก และช่วยให้งานก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้น
  2. เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ เป็นเหล็กเส้นข้ออ้อยที่มีความเหนียวมากกว่าเหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20% สามารถดัดโค้งได้ง่ายโดยไม่แตกร้าว มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเหล็กต้านแรงแผ่นดินไหว (Seismic rebar) ของต่างประเทศ   ทำให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมีความแข็งแรงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  3. เหล็ก CAB (CUT AND BLEND) เป็นเหล็กเส้นก่อสร้างที่ทำการตัด และดัดตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง ไม่มีเศษเหล็กจากการตัดและดัดหน้างาน ลดแรงงานในการก่อสร้าง ลดพื้นที่กองเก็บเหล็ก เหมาะกับงานก่อสร้างในปัจจุบันที่ต้องการความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ ทาทา สตีล ยังมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการผลิตสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยเหล็กในยางรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ฯลฯ อาทิ เหล็กเพลาสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  เหล็กลวดคาร์บอนสูงสำหรับผลิตเส้นใยเหล็กในยางรถยนต์ รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่อื่นๆ โดยปัจจุบันกลุ่มสินค้าดังกล่าวมีแผนจำน่ายที่สัดส่วน  2-3 % ของยอดขายรวม โดยในอนาคตบริษัทฯ มุ่งหวังในการเพิ่มสัดส่วน 5-8% ต่อปีเพื่อรองรับนโยบายการขยายฐานมูลค่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ตามนโยบายของประเทศไทย ทาทา สตีล มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยประมาณ สำหรับสินค้าเหล็กเส้นก่อสร้าง

รวมถึงการทำตลาดแบบมุ่งเน้นลูกค้าคือศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อสร้างวัฒนธรรมให้ทุกคนในองค์กรตระนักถึงการพัฒนางาน และสร้างสินค้า และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  และบริษัทจะมีการนำระบบ Customer relation management  มาช่วยปรับปรุงการบริการ และเก็บข้อมูลลูกค้า และความต้องการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อลูกค้า ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

ทั้งนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีสัญญาณที่ดีของการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง  อันจะส่งผลต่อปริมาณการใช้เหล็กโดยหลังไตรมาส 2 หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป มีสัญญาณคำสั่งซื้อ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการของสินค้ากลุ่มเหล็กเส้นก่อสร้างมีปริมาณสูงขึ้น โดยคาดการณ์ในปีนี้จะมีปริมาณการใช้ไม่ต่ำกว่า 2.3  ล้านตัน เติบโตจากปีก่อนหน้าประมาณ 4-5% ตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในปีนี้

สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการด้านการก่อสร้างที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนสื่อสาร และกิจกรรมองค์กร โทรศัพท์  02-937-1000 หรือเข้าไปที่ www.tatasteelthailand.com

then

CSR Video