Wednesday, 19 September 2018

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายธุรกิจอากาศยาน ประเทศอิตาลี 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มเครือข่ายธุรกิจอากาศยาน ประเทศอิตาลี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “ความร่วมมือด้านการศึกษา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอากาศยาน” เพื่อผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอากาศยาน สู่การเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายธุรกิจอากาศยาน ประเทศอิตาลี

บรรยายภาพ : มร. เดวิด นาร์โดน (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับ มร. ริคคาร์โด โคลี (กลาง) เลขาธิการ เครือข่ายด้านอากาศยานแห่งประเทศอิตาลี  โดยมี นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ และ นางสุจิตรา แซสเซดี-อับเฮย์ (ขวา) ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส ร่วมในพิธี

 

then

CSR Video