Thursday, 16 August 2018

หารือผู้แทนรัฐสภายุโรป

หารือผู้แทนรัฐสภายุโรป

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (คนที่ 2 จากขวา) ให้การต้อนรับ Mr. Franck Proust สมาชิกรัฐสภายุโรป (Member of the European Parliament: MEP) ซึ่งเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 17-19 กรกฏาคม 2561 โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมการลงทุนและมาตรการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ณ อาคารบีโอไอ ถนนวิภาวดีรังสิต

then

CSR Video

X

Right Click

No right click