Tuesday, 21 August 2018

ทาทา สตีล แนะผู้บริโภคดูแหล่งที่มาเหล็กเส้นก่อสร้าง
พร้อมขานรับมาตรฐาน มอก. เหล็กเส้นก่อสร้าง ฉบับใหม่ จาก สมอ.

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขานรับมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างฉบับใหม่ จาก สมอ. เพื่อสร้างสินค้าให้มีคุณภาพและสร้างความมั่นใจในความแข็งแรงของสินค้าอันส่งผลต่อความปลอดภัยผู้บริโภค อันได้แก่การยกระดับมาตรฐาน อาทิ มาตรฐานเตาหลอมไฟฟ้า (EF) ตามมาตรฐานสากล เพิ่มความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมค่าเคมีในเนื้อเหล็กอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้เนื้อเหล็กที่มีความสะอาดไม่มีสารเคมีอันตรายเจือปน  การเพิ่มข้อมูลลงบนเนื้อเหล็กทุกเส้นถึงแหล่งที่มา รูปแบบการผลิต และชนิดของเตาหลอมเหล็ก  ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้างที่เพิ่งประกาศใช้ อย่างไรก็ตาม ทาทา สตีล ยังแนะนำให้ผู้บริโภคคำนึงถึงรายละเอียดที่ปรากฏในเนื้อเหล็ก ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกเหล็กเส้นก่อสร้างเพื่อใช้งาน อันจะส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทาทา สตีล พร้อมสำหรับการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ใหม่จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง “TATA TISCON” ประกอบด้วย

  1. การควบคุมค่าเคมีในเนื้อเหล็กอย่างเข้มงวด การเลือกเศษเหล็กที่สะอาดรวมถึงการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด
  2. การผลิตจากเตาอิเล็กทริกอาร์กเฟอร์เนซ หรือ EF ซึ่งเป็นเตาหลอมไฟฟ้าใช้การอาร์คเหล็กให้เกิดการหลอมละลายตามมาตรฐานสากล ข้อดีของเตาชนิดนี้คือ สามารถขจัดสารมลทิน อาทิ ฟอสฟอรัส กำมะถัน โบรอน ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและความแข็งแรงของเหล็กเส้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถลดสารปนเปื้อนได้เกือบ 10 ชนิด
  3. การเพิ่มข้อมูลลงบนเนื้อเหล็กทุกเส้น ด้วยการทำตัวนูนแสดงข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตและชนิดของเตาหลอม เพื่อยืนยันการผลิตที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังระบุชนิดและขนาดของเหล็กเส้น ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่ของ เหล็กเส้นกลม-มอก.20-2559 และเหล็กเส้นข้ออ้อย มอก. 24-2559 ที่ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)   

นายชัยเฉลิม กล่าวเพิ่มว่า นอกจากมาตรฐานใหม่ดังกล่าว ทาทา สตีล มีมาตรฐานในการตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการผลิตที่เคร่งครัด เริ่มตั้งแต่การคัดแยกเศษเหล็กก่อนทำการหลอม ระหว่างการหลอมน้ำเหล็กมีขั้นตอนการชักตัวอย่างน้ำเหล็ก เพื่อตรวจสอบค่าเคมีก่อนจะทำการหล่อเป็นเหล็กแท่ง (Billet) การตรวจสอบทางกายภาพของเหล็กแท่ง การทดสอบสินค้าทั้งทางกลและทางกายภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภค ไม่ได้ให้ความสนใจกับการพิจารณาเลือกซื้อเหล็กเส้นก่อสร้างว่ามีมาตรฐานอย่างไร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยและมาตรฐานการก่อสร้าง ดังนั้น ทาทา สตีล ในฐานะหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเหล็กชั้นนำของโลก จึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคพิจารณาถึง ข้อมูลการผลิต รูปแบบการผลิต และตราสินค้า ซึ่งล้วนส่งผลดีต่อผู้บริโภค ทำให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี ปลอดภัย ทั้งนี้ ทาทา สตีล คาดการณ์ว่าความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยจะสูงขึ้น ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา ปริมาณความต้องการใช้เหล็กเส้นก่อสร้างอยู่ที่ 16 ล้านตันต่อปี และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านตันในปีนี้

สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการด้านการก่อสร้างที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กรโทรศัพท์ 02-937-1000 หรือเข้าไปที่ www.tatasteelthailand.com

then

CSR Video

X

Right Click

No right click