Thursday, 16 August 2018

กระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยพันธมิตร จัดแถลงข่าวการประชุม CLMVT Forum 2018 ภายใต้แนวคิด “ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” “CLMVT Taking-off Through Technology” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แถลงข่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom C  ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีกระชับความสัมพันธ์อันดีทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนยุคใหม่รวมถึงการท่องเที่ยว เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ทุกชาติเติบโตไปด้วยกัน พร้อมต่อยอดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับต่างๆ เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียุคใหม่ โดยมีกลุ่มประเทศ CLMVT ที่เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีนี้

then

CSR Video

X

Right Click

No right click