Tuesday, 21 August 2018

สัมมนาเชื่อมโลกให้ไทยแล่น

สัมมนาเชื่อมโลกให้ไทยแล่น

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “อีอีซีเดินหน้า เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น : โอกาสของนักลงทุนไทย” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ร่วมกับภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย EEC รวมทั้งความก้าวหน้าของโครงการ EEC และสิทธิประโยชน์ที่ให้กับนักลงทุน เพื่อเป็นเวทีสร้างความเชื่อมั่นให้กับเอกชนไทย โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

then

CSR Video

X

Right Click

No right click