Thursday, 16 August 2018

TCDC จัดงาน “Change SMEs 2018 : เปลี่ยนแล้วรวย"
ชวน SMEs ไทยก้าวสู่แถวหน้าของโลก พร้อมโชว์ 5 กิจกรรมเด็ดเปิดวาร์ปอนาคตธุรกิจ  

  • TCDC ชวนเปิดวาร์ปอนาคตธุรกิจ อัดแน่นกิจกรรมและตลาด “ขายแล้วรวย” งานแฟร์สินค้าครีเอทีฟจากผู้ประกอบการกว่า 100 แบรนด์ ตั้งแต่ 3 – 5 สิงหาคม ที่ TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง ถ.เจริญกรุง

TCDC จัดงาน “Change SMEs 2018 : เปลี่ยนแล้วรวย"

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 100 ราย จัดงาน “Change SMEs 2018 : เปลี่ยนแล้วรวย" (เปิดวาร์ปอนาคตธุรกิจ) เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพไทย ผ่าน 5 กิจกรรม ได้แก่  “ฟังแล้วรวย”  เวทีเสวนาและบรรยายจากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างชาติ “ถามแล้วรวย” บริการให้คำปรึกษาและแนะแนวทางด้านธุรกิจแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจ  “ทำแล้วรวย” พื้นที่จัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการ กว่า 40 แบรนด์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  “ดูแล้วรวย” รายการที่นำเสนอและแบ่งบันประสบการณ์ของผู้ประกอบการแถวหน้าของไทย  “ขายแล้วรวย” ตลาดนัดรวบรวมสินค้าครีเอทีฟจากผู้ประกอบการกว่า 100 แบรนด์ และรวบรวมร้านอร่อยเด็ดย่านเจริญกรุง โดยผู้สนใจสามารถร่วมงาน  “Change SMEs 2018 : เปลี่ยนแล้วรวย" (เปิดวาร์ปอนาคตธุรกิจ) ตั้งแต่วันที่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม ณ  TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ 

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดงาน “Change SMEs 2018 : เปลี่ยนแล้วรวย" (เปิดวาร์ปอนาคตธุรกิจ)  จากความร่วมกับภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 100 ราย  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพไทย ด้วยทักษะการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 5 กิจกรรม สร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่

     1. กิจกรรม “ฟังแล้วรวย” (Talk & Seminar)  เวทีเสวนาและบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแบ่งปัน ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั้งชาวไทยและต่างชาติ อาทิ อาจารย์ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย นักบรรยายและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ นายทาคุมิ ยามาโมโตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบรถยนต์ชาวญี่ปุ่น ฯลฯ ภายใต้ 6 หัวข้อ ที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำความรู้ไปปรับใช้และต่อยอดธุรกิจ

     2. กิจกรรม “ถามแล้วรวย” (Business Consult)  บริการให้คำปรึกษาและแนะแนวทางด้านธุรกิจแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การออกแบบธุรกิจ การสร้างธุรกิจดิจิทัล การสร้างแบรนด์และการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาทิ นายกำพล ลีลาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล และ คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง แบรนด์และการตลาด ฯลฯ เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพธุรกิจของผู้ประกอบการ

     3. กิจกรรม “ทำแล้วรวย” (Showcase)  พื้นที่จัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการ ที่ผ่านการบ่มเพาะทางธุรกิจ โดย TCDC และพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 40 แบรนด์ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจ และ การสร้างแรงบันดาลใจ ในการต่อยอดไอเดียทางธุรกิจ อาทิ ห้องน้ำแมวแบบพกพา กล่องขับถ่ายสำหรับแมวพร้อมทรายแมวคุณภาพสูง จากบริษัท CK Wood Products จำกัด

     4. กิจกรรม “ดูแล้วรวย” หรือรายการ CHANGE SMEs  รายการที่นำเสนอและแบ่งปันประสบการณ์ จากผู้ประกอบการแถวหน้าของไทยจากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ อาหาร สปา หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผ่านทาง YouTube: TCDCThailand และ เฟซบุ๊ก CHANGE SMEs

     5. กิจกรรม “ขายแล้วรวย” (Creative Market)  กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการบ่มเพาะจาก TCDC หรือเคยร่วมกิจกรรมกับ TCDC รวมทั้งผู้ประกอบการสร้างสรรค์ย่านเจริญกรุง รวมกว่า 100 ร้าน ได้มีโอกาสทดลองนำเสนอขายสินค้า บริการและนวัตกรรมของตนเอง แก่ผู้บริโภคตัวจริง

อย่างไรก็ตามโครงการ “Change SMEs : เปลี่ยนแล้วรวย” จัดต่อเนื่องมา 3 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้น ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านการออกแบบ เพื่อยกระดับธุรกิจให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของ TCDC คือ “การเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจอื่น ๆ ให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิตมากขึ้น” เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งผลักดันผู้ประกอบการไทย โดยที่ผ่านมามีผู้ประกอบการกว่า 100,000 ราย ได้ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจจาก TCDC จนสามารถเพิ่มรายได้ ได้ราวร้อยละ 26 (อ้างอิง : โครงการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ปี 2548-2558) นายกิตติรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ศูนย์งานสร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดแถลงข่าวเปิดงาน “Change SMEs 2018 : เปลี่ยนแล้วรวย" (เปิดวาร์ปอนาคตธุรกิจ) โดยมี นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นางสาวชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง เจริญกรุง โดยงาน “Change SMEs 2018 : เปลี่ยนแล้วรวย" (เปิดวาร์ปอนาคตธุรกิจ) กำหนดจัด ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่ 11.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 02-105-7441 หรือเว็บไซต์ www.tcdc.or.th หรือเฟซบุ๊ก CHANGE SMEs

then

CSR Video

X

Right Click

No right click