“สยามคอมเพรสเซอร์” โชว์รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย

สยามคอมเพรสเซอร์ รับรางวัลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 ชูนโยบาย 3First เพื่อให้การดำเนินธุรกิจตอบโจทย์ในหลายมุมมอง พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบาย Innovation Organization ตอกย้ำความสำเร็จกว่า 2 ทศวรรษ

คุณขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ในเครือบริษัท มิตซูบิชิอิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ดำเนินธุรกิจผลิตคอมเพรสเซอร์ระบบโรตารี่ และ Scroll สำหรับเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน

โดยความสำเร็จดังกล่าวได้เกิดจากการมุ่งมั่นและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างชัดเจน ซึ่งปฏิบัติตามหลัก Safety First, Quality First และ Comply First หรือ 3First และจะต้องมีการดำเนินการ 3First ควบคู่กัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจตอบโจทย์ในหลายมุมมอง โดย Safety First คือ ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง โดยพนักงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานจะมีขวัญและกำลังใจ ไม่ต้องกังวลในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดโรคจากการทำงาน

สำหรับ Quality First คือ คุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้า ด้วยการผลิตอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและใช้สินค้าของบริษัทแล้ว ทำให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจที่เติบโตได้ดีขึ้น และ Comply First เป็นนโยบายจากบริษัทแม่ โดยบริษัทจะต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรมที่สูงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่บริษัทยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทมองว่า ความสำเร็จจากการปฏิบัติอย่างจริงจังจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในหลายมุมมอง ทั้ง Top Down จากบนสู่ล่าง คือ ผู้บริหารต้องมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

สำหรับแนวทางหรือนโยบายจากผู้บริหารที่จะต้องให้ความสำคัญใน 3 ด้าน คือ 1.ร่างกาย ด้วยการวางแผนการทำงานอย่างไร ที่จะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดโรคต่อพนักงานของบริษัท 2.จิตใจ พนักงานของบริษัทจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย ซึ่งเมื่ออยู่ในสภาพที่ดีแล้ว พนักงานจะไม่เกิดความกังวลใจในกรทำงาน และ 3.ทรัพย์สิน ทั้งในส่วนของบุคคลและบริษัทที่จะเกิดความเสียหาย

ส่วนมุมมอง Back Top up คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย เนื่องจากความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริหารหรือหัวหน้าเพียงเท่านั้น แต่จะต้องเกิดจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานจะต้องมีการเพิ่มทักษะและความรู้ ในการหาสิ่งผิดปกติหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทำงาน ซึ่งเมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้ว จะสามารถป้องกันและแก้ไขปรับปรุงให้ระบบความปลอดภัยดียิ่งขึ้น

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการรับรางวัลดังกล่าว ถือเป็นผลกำไรที่บริษัทได้ตั้งไว้และยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันทำอย่างจริงจัง ได้เกิดจากความรู้สึกในการทำงานที่มีความปลอดภัยและมีความสบายใจในการทำงานที่นี่อย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านการประเมินและการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานในระดับประเทศจากหน่วยงานของภาครัฐ

ขณะเดียวกัน ในเวลาที่มีนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกเข้ามาขอเยี่ยมชมโรงงาน ก็จะเกิดความประทับใจสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานที่สวยงาม ทั้งสวนสีเขียว มีความสะอาดเรียบร้อย และปลอดภัย อีกทั้ง ในปัจจุบันคนที่เข้ามาสมัครงานต่างก็ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก และเมื่อได้เห็นสภาพแวดล้อมที่ดีก็เกิดความประทับใจและมีความยินดีที่อยากร่วมงานด้วย

คุณขจรศักดิ์ กล่าวต่อถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจครบรอบ 26 ปีว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ที่ยึดมั่นในเรื่องของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ บริษัทเป็นผู้ผลิตรายแรกที่มีโรงงานตั้งอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น และต่อมามีโรงงานผลิตแห่งที่ 2 ในประเทศจีน รวมทั้งมีโรงงานของบริษัทอื่นๆ เกิดขึ้น จึงทำให้มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ในมุมมองของลูกค้าที่มีต่อบริษัทตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา บริษัทเป็นผู้ผลิตคอมคอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทจะต้องมีการพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนการพัฒนาระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

รวมถึงการเพิ่มคุณภาพสินค้าด้วยนโยบาย Innovation Organization โดยมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทไม่ได้เป็นเพียงฐานการผลิตเท่านั้น แต่รวมถึงจะเป็นฐานการออกแบบ คิดค้นนวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วย ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้บริษัทเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ และเป็นส่วนที่จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย

ด้านแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปี 2560 คาดว่า จะมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้น เนื่องจากประเทศจีนยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ฟื้นตัว แต่มีกำลังผลิตในปริมาณมากและจะเกิดการระบายสินค้าในต่างประเทศ ซึ่งการที่บริษัทจะไปแข่งขันทางด้านราคาโดยตรงจึงอาจจะไม่ใช่การปฏิบัติที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงมองหา Application หาช่องทางการตลาด และนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มีเข้ามาช่วยให้สามารถแข่งขันในตลาด ลดผลกระทบ และลดต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

ประกอบกับ วิสัยทัศน์ในการรักษาฐานลูกค้าให้ร่วมธุรกิจในระยะยาวด้วยการยึดมั่นการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจะต้องยึดมั่นในการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ด้านการสร้างความสุขและตอบโจทย์ในทุกมุมมองให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่ดีและบริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้าอีกด้วย

คุณขจรศักดิ์ กล่าวปิดท้ายในสิ่งที่ยากจะฝากถึงลูกค้าว่า บริษัทยังคงยึดมั่นในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นอยู่เสมอ ตามนโยบายของบริษัทในการยึดลูกค้าและตอบโจทย์ลูกค้า ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนานั้น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าคุณภาพของบริษัทและส่งเสริมให้ธุรกิจของลูกค้ามีการเติบโตขึ้น รวมทั้งสร้างความสุขและตอบโจทย์ได้ครอบคลุมทุกมุมมอง