พรีม่าแฮม คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Award 3 ปีซ้อน

“พรีม่าแฮม” รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ชูนโยบายผลักดันให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม แย้มแผนอนาคต มุ่งขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก

มร.อุเมะฮาร่า ทาคูมิ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัดในเครือ Prima Meat Packers ,Ltd. ของประเทศญี่ปุ่น ดำเนินกิจการผลิตอาหารปรุงสุกสำเร็จรูปแช่แข็ง เช่น ไส้กรอก เบคอน และสินค้าห่อม้วน เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2559 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

สำหรับนโยบายในการเข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าว บริษัทมีความตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR มาอย่างยาวนาน ประกอบกับได้รับการเชิญชวนจากบริษัทคู่ค้าให้เข้าร่วมประกวดในรางวัล CSR-DIW ซึ่งบริษัทมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้เข้าร่วมในการประกวดรางวัลดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้ผลักดันให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยระดมความคิดร่วมกับผู้บริหาร ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ

“ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR เราไม่ได้คาดหวังว่าจะทำเพื่อให้ได้รางวัลมา เพราะบริษัทแม่ของเราในประเทศญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการทำ CSR โดยต้องการมีส่วนร่วมและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

จุดเริ่มต้นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR เราได้การรับเชิญชวนจาก CP ให้เข้าร่วมในการประกวดรางวัล CSR-DIW เราได้เล็งเห็นว่าการทำกิจกรรม CSR นอกจากจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร เราจึงเข้าร่วมในการประกวดรางวัลดังกล่าว” มร.อุเมะฮาร่า กล่าว

สำหรับรางวัลนี้จะมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทต่อชุมชนที่อยู่รอบข้างโรงงาน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและซัพพลายเออร์ รวมทั้งยังทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ รางวัลดังกล่าวยังทำให้พนักงานทุกคนในองค์กรที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมีความภาคภูมิใจ ตลอดจนมีขวัญและกำลังใจการทำงาน อีกทั้งยังช่วยเป็นแรงผลักดันให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น

ส่วนในปีถัดไปบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมในการประกวดรางวัล CSR-DIW Continuous Award เป็นปีที่ 4 และรางวัลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยังคงยึดมั่นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และเพิ่มการมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ ตลอดจนคู่ค้าในการทำกิจกรรรมเพื่อสังคมหรือ CSR เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากผู้บริหารเป็นอย่างดี และมีการส่งต่อนโยบายไปยังพนักงานทุกคนให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

มร.อุเมะฮาร่า กล่าวต่อว่า ในปี 2559 บริษัทตั้งเป้ารายได้ไว้ประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีรายได้ 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าเป้ารายได้ดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน โดยจะได้รับปัจจัยบวกจากการเพิ่มช่องทางจำหน่ายภายสินค้าผ่านตลาดโมเดิร์นเทรดภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เช่น วิลล่า มาร์เก็ต, ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้ โลตัส และกลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ป เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในตลาดระดับทั่วไป เช่น ลูกค้าที่ซื้อของในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่นประมาณ 90% ส่วนอีก 10% จะเป็นการจำหน่ายภายในประเทศและประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในโซนต่างๆ ทั่วโลก เช่น ทวีปยุโรป, ประเทศเวียดนาม, ฮ่องกง และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

มร.อุเมะฮาร่า กล่าวปิดท้ายถึงสิ่งที่อยากจะฝากถึงลูกค้าว่า อยากให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันกับ Prima Meat Packers ,Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารให้มีความสะอาดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย พร้อมถ่ายทอดรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของญี่ปุ่น ให้ผู้บริโภคคนไทยและต่างประเทศได้สัมผัสอย่างไม่หยุดยั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังใส่ใจตั้งแต่วัตถุดิบหลักที่ผู้บริโภคสามารถ ตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างละเอียด ซึ่งในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อีกทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาด คุณค่าทางโภชนาการ  และรสชาติที่อร่อยถูกปากผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ได้ผ่านการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในอาหารด้วยเครื่องตรวจจับโลหะที่ได้มาตรฐาน

อีกทั้ง บริษัทยังมีแผนกวิศวกรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และได้ตรวจเช็คเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมกับมีผู้ชำนาญงานที่เข้าใจถึงการทำงานของเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เครื่องจักรที่ซัพพอร์ตในกระบวนการผลิตเช่นเครื่องทำความเย็นและระบบบอยเลอร์ บริษัทยังมีช่างผู้ชำนาญงานเฝ้าคอยดูแลเครื่องจักรตลด 24 ชั่วโมงเ พื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าและขนส่งสินค้าตรงตามมาตรฐานของลูกค้า รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งไปยังลูกค้าอย่างเข้มงวด