NTec รุกธุรกิจต่อเนื่อง

NTec เผยปี 60 เตรียมลุยงานเพิ่ม เล็งจับมือพันธมิตรพัฒนาธุรกิจใหม่ พร้อมการันตีผลงานเยี่ยมด้วยรางวัล Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม ประจำปี 59 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “NTec Style” 

คุณทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด หรือ NTec ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงอาคารขนาดใหญ่ และรวมถึงงานก่อสร้างอาคารโรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2560 บริษัทยังคงที่จะเดินหน้ารับงานอย่างต่อเนื่องและเตรียมแผนจับมือพันธมิตร เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจผนังสำเร็จรูป (Precast Concrete) ที่มุ่งเน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านการลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานได้ประมาณเดือนเมษายน 2560 เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของบริษัทและการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต

นอกจากนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม ประจำปี 2559 ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

“เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการก่อสร้าง และวิศวกรรมในครั้งนี้จากการประสานงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการพิจารณาเรื่องมาตรฐานคุณภาพในระดับประเทศ โดยจะมีคณะกรรมการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาเยี่ยมชม เพื่อศึกษาระบบการทำงานและผลงานต่างๆ และด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐาน เราจึงได้รับรับโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว” คุณทศพรกล่าว

สำหรับรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ ที่ทำให้บริษัทได้รับรางวัลดังกล่าว ด้วยประสบการณ์และการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากลมาอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทจะอ้างอิงเกณฑ์คุณภาพของมาตรฐานสากลต่างๆ และนำมาปรับใช้ภายในองค์กร รวมทั้งการให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ประกอบกับการจัดอบรมหลักสูตรในการบริหารจัดการและการควบคุมต้นทุนในการก่อสร้าง อีกทั้งมีการนำทักษะและจุดแข็งของบริษัทรับเหมาขนาดใหญ่อื่นๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด “NTec Style” ผ่านบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งวิศวกรโครงการ วิศวกรหน้างาน โฟร์แมน นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ In House Training ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมดกว่า 100 คนและต้องผ่านการอบรมคนละ 12 ชั่วโมงต่อปี

ด้านการรักษามาตรฐานเพื่อให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในปีต่อไป บริษัทยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาคุณภาพของระบบการบริหารจัดการองค์กร และงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังเพิ่มในส่วนของการตอกย้ำถึงจุดเด่นและจุดแข็งของบริษัท ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง และสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพผลงานให้กลุ่มลูกค้ารับทราบเพิ่มมากขึ้น

คุณทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด หรือ NTec

คุณทศพร กล่าวปิดท้ายการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมว่า บริษัทได้มีการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จนจบการศึกษา และการมอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพฯ

รวมทั้ง บริษัทยังมีมอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอีกด้วย ขณะเดียวกัน ตนยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีความมุ่งมั่นในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และคุณภาพในงานก่อสร้างให้กับหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ