Tuesday, 21 August 2018

‘ยิบอินซอย’ รุกตลาดไอซีทีด้านความปลอดภัยระบบสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
จับมือ ‘วายไอทีเอ็ม’ ร่วมกับ 4 พันธมิตรทางธุรกิจด้านไอทีซีเคียวริตี้ชั้นนำ
จัดสัมมนาอัพเดทแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัย

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด รุกตลาดไอซีทีด้านความปลอดภัยระบบสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จับมือ บริษัท วายไอทีเอ็ม จำกัด ร่วมกับ 4 พันธทิตรทางธุรกิจด้านไอทีซีเคียวริตี้ไอทีชั้นนำ อาทิ ไอ-สปรินท์ (i-Sprint ) ฟอร์สเกาท์ (ForeScout) แรดแวร์ และโซฟอส (Radware and Sophos) จัดสัมมนาให้ข้อมูลความรู้เรื่องแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตภัณฑ์ทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ปี 2018 ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นรากฐานของระบบไอทีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

‘ยิบอินซอย’ รุกตลาดไอซีทีด้านความปลอดภัยระบบสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

บรรรยายภาพผู้บริหารจากซ้ายไปขวา : มร. ซูฮาน ไบ ผู้จัดการระดับภูมิภาค บริษัท โซฟอส เทคโนโลยี นายณัฐวุฒิ ธนพิพัฒนกุลชัย ผู้จัดการประจำประเทศ บริษัท แรดแวร์ จำกัด นายวงศ์วิวัฒน์ ศิริทัศนกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วายไอทีเอ็ม จำกัด มร.เจสัน อึ้ง ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค บริษัท ฟอร์สเกาท์ เทคโนโลยี อิงค์ และ มร. เชีย ซูนแฟต ผู้จัดการระดับภูมิภาค ไอ-สปรินท์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด

then

CSR Video

X

Right Click

No right click