Tuesday, 21 August 2018

โรเบิร์ต บ๊อช โชว์นวัตกรรมล่าสุดโซลูชันส์เพื่ออาคารอัจฉริยะ และเมืองอัจฉริยะ

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ผู้นำทางด้าน IoT จัดงานสัมมนา “Bosch Connected Security & Safety Solutions” เมื่อเร็วๆนี้ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุด โซลูชันนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัย Smart City และ Smart Building รองรับการขับเคลื่อนที่เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ต (Connected Mobility) ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โชว์ความเชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อในทุกๆ ระบบของ Security & Safety พร้อมประกาศภายในปี 2563 ทุกผลิตภัณฑ์ของ Bosch ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ระบบ IP โดยมั่นใจระบบรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ ที่จะส่งให้โซลูชัน Smart Building มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจจับ วิเคราะห์ แจ้งเตือน และบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย ในขณะที่ด้านเทคโนโลยีระบบวิดีโอสามารถตอบโจทย์ Smart City ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ พร้อมการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์ในภาพ จากซ้ายไปขวา นายเอกรินทร์ วัชรยิ่งยง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด (Robert Bosch Limited) แผนกเทคโนโลยีอาคาร ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  Mr. Michael Goh, Director Sales Asean และ Mr. Daniel Quek Senior Manager, Regional Marketing, Installed Audio  ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.boschsecurity.com/th

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เกี่ยวกับ Bosch ในประเทศไทย :

Bosch ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 ปัจจุบัน Boschสร้างความหลากหลายในธุรกิจถึงสี่ด้าน ได้แก่ โซลูชั่นส์แห่งการขับเคลื่อน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร บริษัทมีโรงงานผลิตในธุรกิจโซลูชั่นส์แห่งการขับเคลื่อนถึงสามแห่ง พร้อมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา อีกทั้งสำนักงานขายและศูนย์บริการสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิกและเครื่องจักรในจังหวัดระยอง และสายการผลิตโซลูชั่นส์และการบริการส่วนเครื่องจักรเพื่อบรรจุภัณฑ์ในจังหวัดชลบุรี ในปีที่ผ่านมา Boschในประเทศไทยมียอดขายถึง 12.8พันล้านบาท (335ล้านยูโร) และมีพนักงานมากกว่า 1,400คน ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bosch.co.thและ https://www.facebook.com/BoschThailand.

เกี่ยวกับกลุ่ม Bosch :

กลุ่มบริษัท Bosch ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการชั้นนำของโลก มีพนักงานทั่วโลกกว่า 402,000 คน     (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ในปี 2559 บริษัทมียอดขายรวมทั้งสิ้นกว่า 78.1 พันล้านยูโร โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจสำคัญได้แก่ กลุ่มโซลูชั่นส์แห่งการขับเคลื่อน กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร ในฐานะผู้นำทางด้าน IoT (Internet of Things) Boschนำเสนอนวัตกรรมแห่งโซลูชั่นส์เพื่อบ้านอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ ยานยนต์ และ อุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมต่อถึงกัน ด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเซนเซอร์ ซอฟท์แวร์ และการให้บริการ รวมถึงไอโอทีคลาวด์ของBoschเอง เราจึงสามารถให้บริการโซลูชั่นส์ที่เชื่อมต่อแบบข้ามโดเมนได้เบ็ดเสร็จจากแหล่งเดียว เป้าหมายกลยุทธ์ของเรา คือการส่งมอบนวัตกรรมและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อชีวิตที่เชื่อมต่อถึงกัน ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการเสนอคำตอบที่ล้ำสมัยและเป็นประโยชน์ที่นับได้ว่าเป็น เทคโนโลยีเพื่อชีวิตกลุ่มBosch ประกอบด้วยบริษัท โรเบิร์ต Bosch จีเอ็มบีเอช และบริษัทในเครืออีกกว่า 440 บริษัท รวมถึงสำนักงานระดับภูมิภาคในประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 60 ประเทศ หากรวมบริษัทคู่ค้าผู้จัดจำหน่ายและให้บริการต่าง ๆ ทั้งส่วนการผลิต งานวิศวกรรม และเครือข่ายด้านการขาย Boschครอบคลุมอยู่เกือบทุกประเทศทั่วโลก เพราะพื้นฐานสำคัญสำหรับการขยายตัวในอนาคตของบริษัทขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรม บริษัทจึงมีพนักงานในส่วนการวิจัยและพัฒนากว่า 64,500 คน ในศูนย์วิจัยกว่า 125 แห่งทั่วโลกในปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.bosch.com, www.iot.bosch.comwww.bosch-press.com, twitter.com/BoschPresse

then

CSR Video

X

Right Click

No right click