LG คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์

LG ตอกย้ำความความเป็นผู้นำแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครองใจ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคด้วยรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ชูจุดเด่นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่ม

คุณนิพนธ์ วงษ์แสงอรุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการประเภทการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือนภายใต้แบรนด์ แอลจี หรือ LG  เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี 2016 (Superbrands 2016) จากสถาบัน Superbrands Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 การันตีความเป็นผู้นำแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครองใจและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน

โดยรางวัลนี้บริษัทได้รับการโหวตจากผู้บริโภคและการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ ทั้งทางด้านการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วยมาตรฐานในการประเมินความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ ทั้งในด้านคุณภาพของแบรนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และเอกลักษณ์ของแบรนด์

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบายในการมุ่งมั่น ที่จะนำเสนอสินค้าที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคตามสโลแกนของบริษัทคือ “Innovation for a better life" โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1.การคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด 2.การดีไซน์สินค้าให้มีความร่วมสมัย และเหมาะสมกับการใช้งานภายในที่อยู่อาศัย และ 3.การสร้างสรรค์สินค้าผู้บริโภคใช้งานได้ง่ายและมีความสะดวก

“เราได้พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองต่อการผู้บริโภคและออกแบบสินค้าให้มีความสวยงาม เนื่องจากในปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้เป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านเท่านั้น แต่ยังถือเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกหนึ่งประเภทภายในบ้านได้อีกด้วย เช่น TV ที่ตั้งโชว์อยู่หน้าบ้านหรือห้องรับแขก เป็นต้น  ดังนั้น การได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี 2016 จึงถือเป็นความสำเร็จในการตอกย้ำจุดประสงค์ที่เราต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการยืนยันว่าสินค้าของเราเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี” คุณนิพนธ์กล่าว

สำหรับรางวัลรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี 2016 จะส่งผลดีต่อองค์กร โดยจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ทีมงานทุกคนในบริษัทมีแรงผลักดันในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อมอบให้กับผู้บริโภคต่อไป นอกจากนี้ รางวัลดังกล่าวยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยในการสื่อสารให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ถึงความเป็นผู้นำในด้านการผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

ส่วนในปีต่อไปบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อให้ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจดังนี้ 1.คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ เพื่อมอบให้กับผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง 2.การสื่อสารด้านการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 3.การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ 4.การบริหารจัดการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ บนหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และถูกต้องตามกฎหมาย

คุณนิพนธ์ กล่าวต่อว่าจุดเด่นของ LG ประกอบด้วย การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังมีทีมนักวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ทั่วโลก ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ยังมีการออกแบบสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยอีกด้วย

อนึ่ง บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประเทศไทย จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้แบรนด์ แอลจี โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นแบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย ที่จะเติมเต็มชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยด้วยนวัตกรรมระดับโลก โดยในประเทศไทยนั้น ประกอบไปด้วย 4 หน่วยธุรกิจสำคัญ ได้แก่ 1.ธุรกิจผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 2.ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ 3.ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และ 4.ธุรกิจเครื่องปรับอากาศและโซลูชั่นด้านพลังงาน