พรูเด็นเชียลเปิดตัว หลักสูตร ชะ-ชิ้ง (CHA-CHING CURRICULUM)

พรูเด็นเชียลเปิดตัว หลักสูตร ชะ-ชิ้ง (CHA-CHING CURRICULUM)
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อเสริมองค์ความรู้
การบริหารและจัดการเงินผ่านครูสู่ชั้นเรียน

ในภาพจากซ้าย

 • มร. อามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • มร. มาร์ค แฟนซี ผู้อำนวยการบริหาร พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น
 • ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ม.ล. ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • คุณ วิเวียน เลา ประธานจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
 • คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช ประธาน มูลนิธิจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย
 • มร. อามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารลูกค้าและการตลาด บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น (Prudence Foundation) องค์กรการกุศลในเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล เปิดตัว “หลักสูตร CHA-CHING (ชะ-ชิ้ง)” เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานเรื่องการจัดการเงินอย่างชาญฉลาดสำหรับเยาวชนไทยกว่า 24,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการชะ-ชิ้งดังกล่าวได้รับยกย่องให้เป็นโครงการด้านการศึกษา ที่ให้ความรู้และทักษะทางการเงินยอดเยี่ยม

พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น ได้ร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ จัดอบรมหลักสูตรชะ-ชิ้งให้แก่ครูจำนวน 600 คนใน 4 จังหวัดตามภูมิภาคของไทย หลักสูตรอบรมมีระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หัวใจสำคัญ 4 ประการ ในการบริหารจัดการทางการเงินในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย การหารายได้ การเก็บออม การใช้จ่าย และการแบ่งปัน โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 6 บทเรียนๆ ละ 45 นาที แต่ละบทเรียนใช้สำหรับสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 6-12 ปี ซึ่งครูผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้และสื่อการสอนที่ได้รับ ไปเป็นเครื่องมือในการสอนที่สนุกสนานและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้และนำไปปฏิบัติได้จริง

การอบรมหลักสูตรชะ-ชิ้งให้แก่ครูนั้นจัดขึ้นใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 4-5 สิงหาคม), อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (วันที่ 25-26 สิงหาคม), จังหวัดเชียงใหม่ (1-2 กันยายน) และจังหวัดขอนแก่น (8-9 กันยายน) โดยมีคุณแอนดรูว์ บิ๊กส์ นักจัดรายการทีวีชาวออสเตรเลียชื่อดังและทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จากมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์เป็นผู้ดำเนินการอบรม

มร.มาร์ค แฟนซี ผู้อำนวยการบริหาร พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น กล่าวถึงหลักสูตร ชะ-ชิ้ง ว่า “เราเชื่อว่าความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการเงิน เป็นทักษะสำคัญที่ควรปลูกฝังให้กับเยาวชนตั้งแต่อายุยังน้อย และจำเป็นต้องสอนจนเป็นกิจวัตร แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรื่องนี้กลับไม่ได้ถูกนำมาสอนเป็นวิชาหลักในหลายๆ ประเทศของทวีปเอเชีย หลักสูตรชะ-ชิ้งนั้น จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านการบริหารและจัดการเงินแก่เด็กวัยเรียนในประเทศไทย โดยใช้การเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการเงินที่ง่ายต่อการเข้าถึง  ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบทางการเงินในอนาคต  และเราหวังว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานี้จะช่วยเติมเต็มสิ่งจำเป็น ในการสร้างรากฐานที่มั่นคงมากขึ้นให้แก่เศรษฐกิจในเอเชียรวมไปถึงประเทศไทย ด้วยการให้ความรู้ด้านการบริหารและจัดการเงินนี้”

วิเวียน เลา ประธานจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กล่าวเสริมว่า "ด้วยความร่วมมือกันระหว่างพรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่นและจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โครงการชะ-ชิ้งได้ผนวกเนื้อหาชั้นยอด โดยมีรางวัลเป็นเครื่องพิสูจน์ เข้ากับประสบการณ์ของจูเนียร์ อะชีฟเม้นท์ในด้านการพัฒนาเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรการจัดการด้านการเงินที่ออกแบบเพื่อนักเรียนชั้นประถมโดยเฉพาะ"

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ประธาน มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เราได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากครูที่ได้ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตร ชะ-ชิ้ง ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าการที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการเงิน, การเก็บออม และรู้จักคุณค่าของเงินนั้น เป็นเรื่องสำคัญมากๆ ในฐานะผู้ดำเนินการจัดอบรม ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำให้หลักสูตรนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น จากการอบรมครูเพื่อให้นำไปใช้สอนนักเรียนของพวกเขาในชั้นเรียน”

เพื่อตอกย้ำปณิธานในการสร้างความรู้ที่ยั่งยืนในด้านการเงินให้แก่คนไทย พรูเด็นเชียลได้นำโครงการชะ-ชิ้ง ไปแนะนำตามโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินอย่างชาญฉลาด ผ่านรูปแบบของเกมและกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555  และการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของหลักสูตร ชะ-ชิ้ง ในครั้งนี้ จะส่งผลให้โรงเรียนต่างๆ สามารถนำหลักสูตรมาบูรณาการ และปรับใช้ให้เข้ากับหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อต่อยอดและสร้างความยั่งยืนได้

ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ความรู้ด้านการบริหารและจัดการเงินเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิต เพราะนอกจากจะให้ประโยชน์แก่ตัวผู้เรียนในด้านการบริหารเงินแล้ว ยังมีผลต่อความเป็นไปของระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย  กระทรวงศึกษาธิการมีปณิธานที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีความรอบรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน และหลักสูตร ชะ-ชิ้ง ซึ่งให้ความรู้ผ่านหลักการสำคัญทางการเงิน 4 ประการ คือ การหารายได้ การเก็บออม การใช้จ่าย และการแบ่งปัน ก็เป็นหลักสูตรที่เด็กสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประวันของพวกเขา และยังปูพื้นฐานให้เป็นผู้ที่มีวินัยทางการเงินในอนาคตอีกด้วย”

Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) เป็นการ์ตูนที่ออกอากาศทั่วเอเชีย โดยผ่านช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์คใน 8 ประเทศ คือ ฮ่องกง, มาเลเซีย, สิงคโปร์,ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย,ไทย และไต้หวัน  ออกอากาศผ่านระบบฟรีทีวีใน 2 ประเทศ คือ กัมพูชา และเมียนมาร์ สามารถเข้าถึงผู้ชมมากถึง 34 ล้านครัวเรือนในแต่ละวัน   และมีเด็กมากกว่า 400,000 รายในภูมิภาคเอเชีย เข้าร่วมชั้นเรียน Cha-Ching Smart kids ซึ่งหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยสิ่งสำคัญมากมายที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยเน้นการผสมผสานในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำไปพูดคุยกับลูกในเรื่องการเงินได้ด้วยตัวเอง นอกจากมิวสิควีดิโอแล้ว ยังมีเว็บไซต์ของ Cha-Ching (ชะ-ชิ้ง) (www.cha-ching.com) ที่เด็กๆ สามารถเข้าไปเล่นเกมส์ ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อเรียนรู้เรื่องการจัดการเงินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรืออ่านข้อมูลออนไลน์ต่างๆ และทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองได้ แม้อยู่ที่บ้าน  เช่นเดียวกันกับแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งช่วยสอนเกี่ยวกับการบริหารเงินให้แก่เด็กๆ ผ่านทางการเล่น  

 

#####

PRUDENTIAL’S CHA-CHING CURRICULUM EMPOWERS THAI TEACHERS TO EMBED FINANCIAL LITERACY IN SCHOOL

From left to right

 • Mr. Aman Chowla, Chief Executive Officer, Prudential (Thailand)
 • Mr. Marc Fancy, Executive Director of Prudence Foundation
 • Dr. Wattanaporn Ra-Ngubtook, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Education
 • M.L. Pariyada Diskul, Secretary of the Ministry of Education
 • Miss Vivian Lau, President of JA Asia Pacific
 • Khunying Chodchoy Sophonpanich, President of Junior Achievement Thailand
 • Aman Kapoor, Chief Customer and Marketing Officer, Prudential (Thailand)

BANGKOK 31 AUGUST 2018 – Prudence Foundation, the community investment arm of Prudential in Asia, is launching its Cha-Ching Curriculum in Thailand to help educate school children on the fundamentals of money management. Based on the award-winning financial literacy programme Cha-Ching, this initiative is expected to benefit around 24,000 students across the country.

Prudence Foundation is collaborating with Junior Achievement Asia Pacific (JA) in rolling out this teacher-driven programme across four provinces across Thailand. Some 600 teachers will undergo two days of training on how to embed the four key money management concepts of Earn, Save, Spend and Donate into students’ daily life. It is a structured programme that consists of six 45-minute modular sessions, with each session taught to students age between 7 and 12 years through active, fun and hands-on learning, encouraging them to put into practice the knowledge acquired.

The teacher training sessions will be held by Andrew Biggs, Australian TV personality, together with a team from JA, in Nakorn Ratchasrima (4 and 5 August), Hat Yai (25 and 26 August), Chiang Mai (1 and 2 September) and Khon Khaen (8 and 9 September).

“We believe that financial literacy is a critical life skill that should be instilled in children at a young age and taught in a structured manner. However, it is one subject that is not formally taught as part of mainstream education in most Asian countries. By promoting hands-on learning of key money concepts, the Cha-Ching Curriculum aims to promote financial literacy among school children in Thailand so that they become financially responsible adults in the future. We also hope this innovative programme will help meet the critical societal need to build a stronger and more stable foundation for Asian economies, including Thailand, through financial education,” said Mr. Marc Fancy, Executive Director of Prudence Foundation.

Vivian Lau, President of JA Asia Pacific added “As a collaboration between Prudence Foundation and JA Asia Pacific, the Cha-Ching programme combines Cha-Ching’s well-established and award-winning content with JA’s expertise in youth development to develop the best in class financial literacy curriculum catered for primary school students."

“We have received encouraging feedback from the teachers who have attended the Cha-Ching Train the Teacher programme so far. They believe that it is important for their students to learn about money management, saving and the value of money. As a trainer, I am really excited that we have been able to broaden our horizons by empowering teachers to teach this award winning financial literacy programme in their own classrooms,” said Khunying Chodchoy Sophonpanich, President of Junior Achievement Thailand

As part of their efforts to make a lasting contribution in financial education for Thais, Prudential has brought Cha-Ching programme to schools to create awareness about smart money management through fun activities and games since 2012. With the launch of the Cha-Ching Curriculum, schools can now integrate the programme into the schools’ academic calendar, taught by teachers, making it more scalable and sustainable.

“Financial literacy is a key skill. It benefits not only the individual, in helping them make informed decisions about their personal finances, but it has a clear knock-on effect for the economy, too. We want to raise a generation of financially savvy kids and, by placing emphasis on the four key money management concepts of Earn, Save, Spend and Donate by integrating it into their everyday lives with the Cha-Ching Curriculum, we give them the tools they need to make informed decisions” says Dr. Wattanaporn Ra-Ngubtook, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Education

Cha-Ching currently airs across Asia through Cartoon Network in eight markets: Hong Kong, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Thailand, Vietnam and Taiwan and through free-to-air TV in two markets: Cambodia and Myanmar, reaching 34 million households every day. More than 400,000 children have participated in the classroom version of Cha-Ching Money Smart Kids at schools across the region. The innovative programme is built around an integrated platform comprising several elements that respond to children’s learning needs and provide parents with a platform to have discussions with their children about money. Apart from the music videos, there is dedicated Cha-Ching website (www.cha-ching.com) with games and applications that engage children in real-life money management scenarios, online resources and at-home activities that parents can work through with children, as well as mobile applications that help children learn about money through play.

Rate this item
(0 votes)