เคทีซีจัดทริปทำดีกลางปี “ราชบุรี...มีดีมากกว่าโอ่ง”

เคทีซีจัดทริปทำดีกลางปี “ราชบุรี...มีดีมากกว่าโอ่ง”
รับรู้ประวัติศาสตร์อีกมุมมองหนึ่งของจังหวัดราชบุรี

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมทำดีกลางปี “ราชบุรี...มีดีมากกว่าโอ่ง” ชวนสื่อมวลชนไปร่วมรู้จัก “ราชบุรี” ในอีกมุมมองหนึ่งที่คนมักนึกถึงเพียงแค่โอ่งมังกรอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด แต่ด้วยอัตลักษณ์ของดินแดนแห่งชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองที่มีความรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตมายาวนานกว่า 2,000 ปี จึงเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัว โดยมี 3 วิทยากรนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวแบบเจาะลึกถึงความศรัทธา ความเชื่อ วิถีชีวิตของผู้คน และผู้เดินทางยังได้ร่วมกันสัมผัสโบราณสถาน โบราณวัตถุและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ณ วัดคงคาราม วัดขนอน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร และโครงการเรื่องของโอ่ง เมื่อเร็วๆ นี้

#####

KTC organizes a midyear act of kindness event, “More than Meets the Eye: Ratchaburi Province”
to comprehend Ratchaburi’s history at another angle.

Mr. Rathian  Srimongkol, President & Chief Executive Officer, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, organizes a midyear act of kindness event, “More than Meets the Eye: Ratchaburi Province.” KTC invites the press to jointly revisit “Ratchaburi” from another angle, differing from the dragon earthen water jar image that the province is well known for. In reality, Ratchaburi is a city with a wealth of genetic diversity and origins of the Mae Klong Watershed culture that has been flourishing for over 2,000 years, which adds to its beauty that is filled with history, arts and culture and a variety of traditions that amalgams itself into perfection. The event was led by scholars and arts and culture experts, who collectively shared stories of the faith, beliefs and lifestyles of the people. Moreover, travelers also had a chance to get a hands-on experience with ancient remains, artifacts and intangible cultural heritages that can still be found today. The event recently took place at Wat Khongkharam, Wat Khanon Nang Yai, Ratchaburi National Museum Wat Mahathat Woravihara and Pottery Legend project.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 03 October 2018 09:22