รมว.พลังงานลงพื้นที่พบโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวล จ.สุรินทร์ เร่งแก้ปัญหาราคารับซื้อไฟ

รมว.พลังงานลงพื้นที่พบโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวล จ.สุรินทร์
เร่งแก้ปัญหาราคารับซื้อไฟ

“นายศิริ จิระพงษ์พันธ์” รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เยี่ยมผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร โดยเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญ จ.สุรินทร์ หนึ่งในโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวลที่ได้รับความเดือดร้อนสะสมยาวนาน จากนโยบายการกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าที่เหลื่อมล้ำ เนื่องจากนโยบายรัฐที่กำหนดราคารับซื้อไฟของ SPP ชีวมวลที่ต่ำกว่า VSPP มากถึงเกือบ 2 บาทต่อหน่วย และยังต้องมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะโดนค่าปรับกรณีผลิตไฟไม่ได้ตามสัญญาในรูปแบบ Firm   

นายธงชัย  มุ่งเจริญพร ที่ปรึกษาในเครือมุ่งเจริญกรุ๊ป จ.สุรินทร์ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวลแบบ Firm มีกำลังการผลิต รวม 26.9 เมกะวัตต์ ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลักและใช้เศษไม้ เปลือกไม้บางส่วน เปิดเผยว่า “เมื่อปีพ.ศ.2535 ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้เชื้อเพลิงจากกากหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ชีวมวล) ซึ่งโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญก็ได้เข้าร่วมในการผลิตไฟฟ้าตามโครงการของรัฐ โดยมีการรับซื้อแกลบถึงปีละ 185,000 ตันจากชาวนา ช่วยสร้างรายได้ให้ชาวนากว่า 320 ล้านบาทต่อปี  แต่หลังจากเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ภาครัฐได้อนุมัติกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า VSPP ชีวมวลในราคารับซื้อที่ 4.54 บาทต่อหน่วย ในขณะที่โรงไฟฟ้า SPP ชีวมวล ยังคงราคาเดิมที่ 2.65 บาทต่อหน่วย ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านราคารับซื้อไฟที่ต่างกันมากถึงเกือบ 2 บาทต่อหน่วย และ SPP ชีวมวล ยังมีความเสี่ยงเรื่องจะโดนค่าปรับตามสัญญาแบบ Firm แต่โรงไฟฟ้า VSPP เป็นแบบ Non Firm จึงไม่ได้รับผลกระทบค่าปรับแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาจากการแย่งซื้อเชื้อเพลิงเนื่องจากราคารับซื้อไฟของ VSPP สูงขึ้น ราคาจูงใจขึ้น ส่งผลให้โรงไฟฟ้า VSPP หันมาผลิตไฟฟ้ามากขึ้น จึงเป็นข้อได้เปรียบในการซื้อเชื้อเพลิง เกิดการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกัน”

ด้าน นายศิริวัฒน์  มุ่งเจริญพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทมุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด และบริษัทมุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “การเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญของ ท่านศิริ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ในครั้งนี้ ผมรู้สึกดีใจมากที่ท่านให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นและอยากให้ท่านเร่งช่วยเหลือผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก SPP ชีวมวล ซึ่งก็มีอีกกว่าหลายรายที่เดือดร้อนใกล้ล้มละลาย รวมถึงส่งผลกระทบไปถึงพนักงาน ชาวไร่ชาวนาและซัพพลายเชนทั้งหลาย  เพราะเราก็เป็นโรงไฟฟ้ารุ่นแรกที่บุกเบิกการผลิตไฟฟ้าด้วยการซื้อเชื้อเพลิงจากของเหลือทางการเกษตร ไม่มีเชื้อเพลิงเป็นของตัวเอง ไม่เคยได้รับทั้งเงินสนับสนุน Adder และ FiT  ดังนั้น จึงอยากขอความเห็นใจภาครัฐช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาราคารับซื้อไฟ และหากได้รับการปรับราคาให้ตามที่เสนอแล้ว ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อค่าไฟของประเทศและประชาชนแต่อย่างใด”

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ชมรมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึง นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หลังมีข่าวเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาที่กระทรวงพลังงาน อาจจะใช้วิธีการช่วยซื้อไฟฟ้าในปริมาณเพิ่มขึ้นแทนการปรับราคาตามมติ กบง.โดยการซื้อไฟฟ้าในปริมาณเพิ่มขึ้นนั้น จะยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้ SPP ชีวมวล ที่มีสัญญาขายไฟแบบ Firm เป็นเท่าทวีคูณ เพราะต้องหาซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่มีกำลังซื้อเพียงพอที่จะแข่งขันกับ VSPP ได้

Rate this item
(0 votes)