CSR

AGE จัดกิจกรรม “Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง”

AGE จัดกิจกรรม “Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง”

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด หรือ AGEM ร่วมกับ รพ.สต.บางพระครู จัดกิจกรรม “ Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง ” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

Rate this item
(0 votes)