DIP

กสอ. แนะเอสเอ็มอีไทย พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ปั๊มรายได้สู้โควิด -19 ปรับกระบวนการผลิต

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

กสอ. แนะเอสเอ็มอีไทย พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ปั๊มรายได้สู้โควิด -19 ปรับกระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม 5 ผลิตภัณฑ์สุดเจ๋ง สนองความต้องการตลาด

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม แนะเอสเอ็มอีคว้าโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ พลิกวิกฤตการแพร่เชื้อไวรัสโควิด – 19 เร่งปรับกระบวนการผลิต ประยุกต์องค์ความรู้ ต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสรรค์ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดสูง ได้แก่ 1. ปรับกระบวนการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นสู่หน้ากากผ้า 2. ปรับสายการผลิตน้ำหอมสู่เจลล้างมือ 3. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตทิชชูเปียกผสมแอลกอฮอล์ 4. ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น-สเปรย์ยับยั้งไวรัส และ 5. เสริมสร้างภูมิปัญญาไทยโอกาสสมุนไพรไทยได้รับความนิยมแพร่หลายในระดับสากล เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเพิ่มขีดความสามารถผลิตสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ลุกลาม 118 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย (ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก หรือ WHO) ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความต้องการทางการตลาดสูง และปัจจุบันผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการโดยมีด้วยกัน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. หน้ากากอนามัย 2. เจลล้างมือ 3. ทิชชูเปียกแอลกอฮอล์ 4. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น-เสปรย์ยับยั้งเชื้อไวรัส และ 5. สมุนไพรไทย ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสภายใต้กรอบแนวคิด การปรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของตลาด โดยนำองค์ความรู้มาผสานกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมกับเพิ่มศักยภาพทางด้านกระบวนการผลิต ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถเลือกใช้วัตถุดิบอื่น ๆ ในการผลิตทดแทนกับวัตถุดิบหลักที่ขาดแคลน โดยมีรายละเอียด 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

  • เปลี่ยนการผลิตเสื้อผ้าสู่หน้ากากผ้าได้ง่าย ๆ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ความต้องการหน้ากากอนามัยสูง สวนทางกับกำลังการผลิตภายในประเทศได้ประมาณ 5 ล้านชิ้นต่อเดือน (ข้อมูลจาก กรมการค้าภายใน) ดังนั้น ผู้ประกอบการในกลุ่มสิ่งทอ สามารถปรับกระบวนการผลิต การตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อผ้ากีฬา มาสู่การตัดเย็บหน้ากากผ้า โดยสามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจากประชาชนจำนวนมากเริ่มหันมาใช้หน้ากากผ้าทดแทนกับหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลน ซึ่งสามารถดีไซน์ลวดลายตามเทรนด์แฟชั่นและพัฒนาขนาดให้สอดรับกับกลุ่มผู้ใหญ่และเด็ก สำหรับโครงสร้างสิ่งทอที่เหมาะสมกับการป้องกันไวรัสโควิด-19 อาทิ ผ้านิตเจอร์ซี่ (Jersey Knit) หรือ ผ้าสะท้อนน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันสารคัดหลัง ไอ จาม หรือเสมหะ

  • ปรับสายการผลิตน้ำหอมสู่เจลล้างมือ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลให้ความต้องการกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “เจลล้างมือ” พุ่งสูงขึ้น โดยกำลังการผลิตในประเทศไทยประมาณ 400,000 หลอดต่อเดือน (ข้อมูลจาก องค์การเภสัชกรรม) ซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ดังนั้น กลุ่มธุรกิจความงามที่มีสายการผลิตน้ำหอม สามารถปรับกระบวนการผลิตจากน้ำหอมสู่การทำเจลล้างมือ เนื่องจากมีสายการผลิตที่สามารถดำเนินการได้ และขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการในการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ตลาด แต่ในสถานการณ์ที่กำลังการผลิตแอลกอฮอล์ขาดแคลน และราคาพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว ผู้ประกอบการสามารถนำ “ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์” หรือ “แอลกอฮอล์ล้างแผล” เป็นวัตถุดิบทดแทนการผลิตเจลล้างมือได้ เพราะมีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อไวรัสได้ดีและยังมีราคาถูก

  • สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตทิชชูเปียกผสมแอลกอฮอล์ ประเทศไทยผู้ประกอบการโรงงานกระดาษทิชชูเปียกที่ปราศจากแอลกอฮอล์มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ในท้องตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น จึงถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะหันมาเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนา “ทิชชูเปียก” มาสู่ “ทิชชูผสมแอลกอฮอล์” ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย 99.9% มาสู่ผลิตภัณฑ์ที่ยับยั้งเชื้อไวรัส ซึ่งปัจจุบันทิชชูเปียกผสมแอลกอฮอล์เริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดสูงขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกต่อการใช้งาน

  • ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น-สเปรย์ยับยั้งเชื้อไวรัส สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นหรือสเปรย์ในปัจจุบัน อาจมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอสำหรับการยับยั้งไวรัสเพราะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป มีคุณสมบัติทำความสะอาดคราบสกปรกและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เท่านั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดองค์ความรู้ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยับยั้งไวรัสหรือพัฒนาสเปรย์เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งสำหรับการใช้งาน

  • เสริมสร้างภูมิปัญญาไทยโอกาสสมุนไพรไทยระดับสากล ปัจจุบันประเทศไทยมีความโดดเด่นเรื่องพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นพืชที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจหลัก กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ สามารถนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาไทยสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในเชิงพาณิชย์ อย่างเช่น ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี เพื่อผลักดันสมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผู้ประกอบการควรเติมเต็มองค์ความรู้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกอัตราการขยายตัวลดลง ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​ (สศช.) คาดการณ์เศรษฐกิจ​ไทย ปี พ.ศ. 2563​ จะขยายตัว​ในช่วง​ 1.5-2.5% ต่อปี​ (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19) จากเดิมคาดการณ์การขยายตัว 2.7-3.7% ดังนั้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน จึงต้องเร่งปรับกระบวนการผลิตให้ทันกับความต้องการของตลาด เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและเป็นการส่งเสริมรายได้และการสร้างงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กสอ. ที่มุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถ

และเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยมาตรฐาน เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ให้เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด ตามสโลแกน “ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอีให้ดีพร้อม (DIProm)” และภายใต้ นโยบาย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างรากฐานของเอสเอ็มอืไทยมีภูมิคุ้มกันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 022024414 – 18 หรือ เข้าไปที่ www.dip.go.th

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

003420760
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33194
42911
258648
114648
210813
459947
3420760
Your IP: 3.231.220.225
2020-06-05 16:27