DIP

กระทรวงอุตฯ สั่งการ กสอ. ปรับโครงสร้างหนี้อุตฯ ครัวเรือน หัตกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตฯ สั่งการ กสอ. ปรับโครงสร้างหนี้อุตฯ ครัวเรือน หัตกรรม ยืดชำระหนี้สูงสุด 6 ปี พักดอกเบี้ย หวังฟื้น 678 กิจการ ให้ดีพร้อมใน 90 วัน

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ช่วยเหลือผู้ประกอบการปรับลดโครงสร้างหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ปีบัญชี พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ครบตามจำนวน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 6 งวด แต่ไม่เกิน 12 งวด ลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 12 งวด โดยคาดว่าสามารถฟื้นสภาพคล่องผู้ประกอบการ 678 กิจการ ดำเนินการได้ทันทีใน 90 วัน

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ได้ให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการพักชำระหนี้ไปแล้วกว่า 2000 กิจการ แต่พบว่าผลกระทบแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ยังมีอยู่ จึงเร่งขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรม ดีพร้อมทันที 90 วัน ผ่านการพิจารณาปรับลดโครงสร้างหนี้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ปีบัญชี พ.ศ. 2563 ใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.อาหาร 2.เครื่องดื่ม 3. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4. ของใช้และเครื่องประดับตกแต่ง

5. ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 6. สมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร และ 7. อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนเกื้อกูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs ใน 7 อุตสาหกรรมข้างต้น ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสาขาเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการเยียวยาโควิด-19 “พักหนี้ค้างชำระ-ขยายระยะเวลาผ่อน” แต่พบว่ายังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยปรับลดโครงสร้างหนี้เงินทุนหมุนเวียน กลุ่มลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 6 งวด และยังไม่ได้ดำเนินการทวงหนี้ตามกระบวนการกฎหมาย มีสิทธิขอขยายเวลาชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 ปี

สำหรับแนวทางดำเนินงานปรับโครงสร้างหนี้ ฯ นับจากนี้ กสอ. จะเร่งแจ้งสิทธิตามาตรการเพื่อให้ลูกหนี้ทุกรายได้รับทราบ โดยลูกหนี้สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้กับเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อเข้าสู่การตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณาอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้ สามารถดำเนินการได้ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ยื่นคำร้อง ยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยประสานได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 – 11 ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ดี กสอ. คาดการณ์ว่าการปรับโครงสร้างหนี้เงินทุนหมุนเวียน จะสามารถฟื้นฟูลูกหนี้ค้างชำระให้สามารถชำระหนี้ได้และปรับระดับมาอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ปกติ รวมมูลค่าหนี้ค้างชำระกว่า 57 ล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการ และนำพาภาคอุตสาหกรรมให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตได้ทั้งสิ้น 678 กิจการ นายณัฐพล กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ หรือ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4502 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

008106787
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
55870
55782
111652
4881210
1035971
1306954
8106787
Your IP: 3.228.10.17
2020-09-21 23:48