DIP

กระทรวงอุตฯ หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเส้นใยกัญชง

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตฯ หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเส้นใยกัญชง สั่งศึกษาเทคโนโลยีพร้อมกำหนดกรอบมาตรฐานการผลิตให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

กระทรวงอุตสาหกรรม เผยแนวโน้มตลาดสินค้าเส้นใยกัญชงโตกว่าร้อยละ 5 ต่อปี และแนวโน้มขายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบหมายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนเครื่องจักรกลคุณภาพ วิจัยเพื่อพัฒนาเส้นใยกัญชงคุณภาพสัญชาติไทย และเร่งกำหนดกรอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับสากล

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยกัญชงได้รับความนิยมสูงอย่างต่อเนื่องจากผู้บริโภค ภาพรวมของตลาดโลกในอุตสาหกรรมกัญชงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2019 มูลค่าการตลาดอยู่ที่ 4.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ราว 124.6 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2025 มูลค่าการตลาดจะมีโอกาสเติบโตถึง 26.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 824.6 ล้านบาท ถือเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 34  จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยในการเข้าถึงส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผ่านการดำเนินการของ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิจัยกระบวนการผลิตเส้นใยที่มีคุณภาพ ลดการนำเข้า รวมทั้งขยายผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ

ด้าน นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระบุว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนาเส้นใยกัญชง นำเสนอคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในมิติของอุตสาหกรรมสำหรับประกอบการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการวิสามัญฯ ทั้งนี้ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้กำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนา ผ่านรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของกัญชงแต่ละสายพันธุ์ รวมทั้งศึกษาความแตกต่างของการปลูกในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นใยกัญชงไทย

นอกจากนี้จะผลักดันและส่งเสริมพืชกัญชงในภาคอุตสาหกรรม ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเครื่องจักรและเครื่องมือ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดของอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยองค์ความรู้เทคโนโลยีในการผลิตและการแปรรูป การส่งเสริมด้านการตลาด รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างความเชื่อมั่นและช่วยสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการผ่านการจัดทำมาตรฐานเส้นใยกัญชงที่มีคุณภาพ เพื่อการยกระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคจากนานาชาติต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทรศัพท์ 02 713 5492 หรือที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4502 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

008591956
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36779
60224
212701
5245135
1521140
1306954
8591956
Your IP: 3.230.119.106
2020-09-30 15:09