then
January 19, 2022

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุพร วัธนเวคิน (ขวา) รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน จำนวน 600,000 บาท ให้กับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ในโครงการ ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผศ. นายแพทย์ธนะรัตน์ ลยางกูร (ซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบ

CPN อาสา ส่งมอบความสุขวันคริสต์มาสแก่เด็กๆ ณ โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง จังหวัดลำปาง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มซีพีเอ็นอาสา ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมส่งมอบความสุข และความบันเทิงในโครงการ “ซีพีเอ็น อาสาพาสุข ส่งความสุข ส่งรอยยิ้ม” พร้อมทั้งมอบของขวัญสุดพิเศษในวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ที่จะมาถึงให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 182 คน ณ โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บํารุง ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มซีพีเอ็นอาสา ส่งมอบความสุขในวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ด้วยของขวัญสุดพิเศษ โดยมีคุณสมจิตร ธรรมริตร์ รักษาการ ผู้อำนวยการ โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บํารุง พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การตอนรับ ซึ่งมีการแสดงต้อนรับสุดน่ารักจากนักเรียนในการแสดงชุด “ดอกระมิง” การแสดงชุด “คริสต์มาส” และการแสดงชุด “ร่ำเปิงลำปาง” ที่สร้างรอยยิ้มให้กับคณะกลุ่มซีพีเอ็นอาสา พร้อมทั้งมีกิจกรรมสนุกๆจากพี่ๆกลุ่ม ซีพีเอ็นอาสา อาทิ กิจกรรมคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัย ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนักที่ดีในการจัดการขยะ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการคัดแยกขยะ รวมทั้งช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนด้วยการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์  กิจกรรมจับฉลากแจกของขวัญให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-3, ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนรวม 182 คน พร้อมทั้งได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬา และสีน้ำปลอดภัย ให้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และส่งต่อความอร่อยกับไก่ทอด KFC และไอศครีม ให้กับเด็กๆ ได้อิ่มอร่อย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บํารุง ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนในทุกๆที่ ที่ไปเปิดศูนย์การค้าฯ ทั้งมีความตั้งใจให้ศูนย์การค้าฯเป็น Center of Life ศูนย์กลางของชุมชน และศูนย์กลางของการใช้ชีวิต พร้อมทั้งมอบความสุข และประสบการณ์ที่ดีให้แก่สังคม และชุมชน ทั้งช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้าน CSR ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่เล็งเห็นว่า เด็กๆคืออนาคตของชาติที่จะช่วยพัฒนาให้ประเทศชาติก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน

ฟูจิตสึร่วมแบ่งปันเพื่อผู้พิการในองค์กรการกุศล

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณ กฤตินี ศิวะกุล หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคลและการจัดการ และ คุณ มนัสนันท์ พงษ์วุฒิธรรม ฑูตสันถวไมตรีเพื่อส่งเสริมสิทธิและโอกาสผู้พิการประจำ บริษัทฯ พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ (A Day for All) เพื่อยกย่องวันคนพิการสากล และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของ บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด โดยรวบรวมเสื้อผ้า เครื่องใช้ ต่างๆ ทั้งหมดจำนวน 373 ชิ้น เพื่อแบ่งปันให้กับผู้พิการในองค์กรการกุศล 3 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จังหวัด นครราชสีมา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อบรรลุวาระ IDPD ในปี ค.ศ. 2030 โดยให้คำมั่นว่า "จะไม่มีใครที่ถูกทิ้งไว้โดยลำพัง" ตามนโยบายค่านิยมองค์กรของบริษัทฟูจิตสึ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดมา

ออพติคัล 88 (ประเทศไทย) ร่วมบริจาคเงินอุดหนุนของขวัญจากมูลนิธิเด็ก

คุณภิมุข ดำรงอ่องตระกูล (ที่ 3 จากซ้าย) ตำแหน่ง Merchandising Manager ตัวแทนจากบริษัท ออพติคัล 88 (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา และค้าปลีกแว่นตา ร่วมกับ คุณชนิดาภา ส่งแสงทอง (ที่ 4 จากขวา) ตำแหน่ง Business Director ตัวแทนจากบริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมบริจาคเงินจำนวน 128,532.80 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กภายใต้โครงการ “ดวงตาใส ใจอิ่มบุญ" ทั้งหมด  3 โรงเรียน คือ บ้านทานตะวัน โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ด้วยการอุดหนุนของขวัญและของชำร่วย เพื่อร่วมสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิฯ โดยมีตัวแทนจากทางมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบเงินและส่งมอบของขวัญ ณ มูลนิธิเด็ก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สำหรับโครงการ “ดวงตาใส ใจอิ่มบุญ" จัดขึ้นเพื่อส่งผ่านความห่วงใย และอยากให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพสายตา โดยปีใหม่นี้ร้านออพติคัล 88 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญกับมูลนิธิเด็ก โดยการเข้าตรวจวัดสายตาฟรี! และรับของขวัญฟรีทันที! ที่ร้านออพติคัล 88 ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562

เคทีซีส่งมอบระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มแบบเคลื่อนที่ มูลค่า 2,354,000 บาท ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล (ซ้าย) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติรับมอบระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มแบบเคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน มูลค่า 2,354,000 บาท จาก “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวอภิวันท์  บากบั่น (ขวา) ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม มูลนิธิชัยพัฒนา โดยระบบผลิตน้ำประปาดังกล่าว สามารถผลิตน้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติหรือน้ำจากอุทกภัยให้กลายเป็นน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพื่อทางมูลนิธิชัยพัฒนาจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติที่เดือดร้อน ขาดแคลนน้ำในภาคเกษตรกรรม และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ในการร่วมพัฒนาแหล่งชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

___________________

KTC passes over portable water plants and water treatment systems worth Bt. 2.354 million to the Chaipattana Foundation.

Recently, Dr. Sumet Tantivejkul (left), the Secretary General of the Chaipattana Foundation under the late King Bhumibol’s patronage, was the guest of honor in the passing over of portable water plant and membrane technology water treatment systems worth Bt. 2.354 million from “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, by Ms. Apiwan Bakban (right), Vice President - Human Resources. The aforementioned water plant systems will transform untreated water from flood-stricken, natural resources, into clean water for consumption in accordance to the World Health Organization’s standards, in order for the Chaipattana Foundation to use to help affected victims of natural disasters who are in need, help alleviate water shortages in agriculture, and generate benefits to the community or citizens in remote areas to encourage community development and better quality of life.

Page Visitor

034613961
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
53577
60388
210047
858677
1731519
34613961
Your IP: 34.230.9.187
2022-01-19 21:21