then
January 19, 2022

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เดินหน้านโยบายส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา นำจิตอาสาปรับปรุงห้องสมุดและมอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนบ้านเขาตะแคง จังหวัดลพบุรี

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติ ดังนั้นนอกจากที่จะได้รับการเรียนรู้จากห้องเรียนแล้ว การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้เด็ก ๆ รู้จักการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่ง “ห้องสมุด” เป็นแหล่งความรู้ใกล้ตัวที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ในปัจจุบันยังมีห้องสมุดจำนวนมาก ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและขาดแคลนหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

นางสาวอริสา กุลปิยะวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟุ้ดส์ จำกัด ผู้นำตลาดในการผลิตและจำหน่ายนมจากถั่วอัลมอนด์ระดับพรีเมียม แบรนด์ 137 ดีกรี กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านและเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน จึงได้จัดกิจกรรม “แชร์เพื่อน้อง 1 share เท่ากับ 1 บาท” เพื่อให้ครูและนักเรียนมีสถานที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดจนฝึกฝนทักษะวิชาชีพ โดยเชิญชวนผู้สนใจร่วมกดแชร์ใน www.facebook.com/137degrees โดยทุกการกดแชร์กิจกรรมดังกล่าว บริษัทจะร่วมสมทบทุนปรับปรุงอาคารห้องสมุดและห้องฝึกอาชีพโรงเรียนบ้านเขาตะแคง จังหวัดลพบุรี

รวมถึงได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลายหน่วยงาน เอื้อเฟื้อสถานที่ในการเป็นจุดวางกล่องรับบริจาคหนังสือ อาทิ ศูนย์หนังสือจุฬา, ไปรษณีย์ไทย สาขาภาษีเจริญ, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เพชรเกษม, บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด, ธนาคารธนชาต, โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, อาคาร ไทยซีซี ถนนสาทร, โครงการ เดอะ ทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ รัชดา-พระราม 3,สเตเดียม วัน, สตาร์วิว คอนโดมีเนียม, เดอโซน คอนโดมิเนียม,โครงการ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ ทั้ง 4 แห่ง คือ สุขุมวิท 77,  พระราม9, รามคำแหง  และร่มเกล้า ซึ่งได้รับความสนใจเกินคาดหมาย มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคหนังสือมากกว่า 5,000 เล่ม และบริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด ยังได้นำกลุ่มจิตอาสาไปร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การมอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน มอบอุปกรณ์กีฬาและผลิตภัณฑ์นม 137 ดีกรี รวมมูลค่ากว่า 122,000 บาท  รวมถึงจัด กิจกรรมสันทนาการ  ที่ให้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีขึ้น

นางสาวมัลลิกา ปานคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะแคง กล่าวว่า โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีนักเรียนรวม 95 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มุ่งหวังที่นักเรียนมีความรู้ในด้านวิชาการ ควบคู่กับทักษะนอกห้องเรียนในด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากโรงเรียนมีขนาดเล็ก ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล ห้องสมุดจึงแทบเป็นแหล่งการเรียนรู้เดียวที่นักเรียนจะสามารถเข้าถึงหนังสือเสริมความรู้นอกตำราเรียนได้  ดังนั้นอาคารห้องสมุดหลังใหม่และหนังสือที่ได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นเประโยชน์อย่างมาก รวมถึงจะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวิชาชีพ เช่น การเกษตร ตัดผม ทำอาหาร ให้แก่นักเรียนและคนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  

BEM จัดกิจกรรม “BEM ชวนร้องเพลง”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมจิตอาสา “BEM ชวนร้องเพลง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่อง โดยชมรมดนตรี BEM ร่วมเล่นดนตรี พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งมี ผู้บริหาร และพนักงานร่วมแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ อย่างอบอุ่น ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) เมื่อเร็วๆ นี้

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น รังสรรค์ต้นคริสต์มาสแห่งการให้ ในกิจกรรม “A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE”

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โดย นายโสมพัฒน์ - นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร จัดกิจกรรม A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE” ภายใต้โครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018 เป็นปีที่ 6 โดยการประดับต้นคริสต์มาสบนใจกลางเมืองด้วย ลูกฟุตบอล ลูกบาส ลูกวอลเลย์บอล ลูกบอลโยคะ รวมกว่า 1,500 ลูก อุปกรณ์กีฬาเหล่านี้จะถูกนำไปสร้างประโยชน์ต่อ ด้วยการส่งมอบให้กับเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 6 โรงเรียน ในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณชาตรี วัฒนเขจร - รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน

คุณชาตรี วัฒนเขจร - รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

 

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า  “กิจกรรม A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE” เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานคร  บริษัทและองค์กรเอกชนในเขตสาทร จัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขและสีสันในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับชาวกรุงเทพและชุมชนย่านสาทรแห่งนี้ พร้อมทั้งส่งเสริม รณรงค์ ให้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ “การแบ่งปันคืนสู่สังคม”

นางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ในนามของคณะผู้จัดงาน ขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร ที่สนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอขอบคุณพันธมิตรทุกหน่วยงานอาทิ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, สำนักการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตสาทร, สำนักงานเขตบางรัก Virgin Active, KPMG, KTAM, VGI, GIS, UOB, CES, SE-ED, ไทยเบฟเวอเรจ, น้ำดื่มช้าง, เครื่องดื่ม 100 Plus EPSON, Perfect Companion, Maersk Line, Damco , Diageo Moet, TOTO, PCS,  TCC Technology,  NCC,  AIS,  โจนส์ แลง ลาซาลล์, ชิน-นะ-รัช, Comfort, บางกอกอินดัสเทรียลก๊าซ, ธนาคาร ดอยซ์ แบงก์, Under Armour, Major Cineplex, Warrix, โควเอ็น ซูชิบาร์  , LIXIL, Nestle, V Beyond , TAS รวมถึงประชาชนทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนในทุกๆ กิจกรรมของโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น และพันธมิตร ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไป และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นเคย”

ต้นคริสต์มาสแห่งความสุขและการแบ่งปัน ในกิจกรรม “A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE” ตั้งอยู่บริเวณลานกิจกรรมสะพานเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี และ MRT สาทร โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมส่งความสุขและแสดงพลังแห่งการให้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.assetworldcorp-th.com และ www.empiretower.co.th

 

โรงไฟฟ้าราชบุรี -  ยิปซัมตราช้าง ผนึกกำลังความร่วมมือเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สร้างโอกาสให้เยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง จัดทำ “โครงการติดตั้งฝ้ายิปซัมให้กับอาคาร และสถานที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี” โดยมุ่งเน้นตอบสนองนโยบายร่วมกันในด้านการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม โครงการนี้มีขึ้นเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมไปถึงการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ ทั้งยังเป็นการพัฒนาโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันที่อบรมให้ความรู้กับเยาวชนในชุมชน โดยนำร่องแห่งแรกที่โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษา และวิชาชีพให้กับบุคคลากร และเยาวชน

นายบุญชัย จรัญวรพรรณ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กล่าวว่า “โรงไฟฟ้าราชบุรี และยิปซัมตราช้าง ได้ประสานความร่วมมือจากการผสานนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยมุ่งเน้นที่การจัดทำโครงการเพื่อชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ ภายใต้ชื่อ  “โครงการติดตั้งฝ้ายิปซัมให้กับอาคารและสถานที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อชุมชนจังหวัดราชบุรี”

จึงเป็นโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน และช่างฝ้าเพดานยิปซัม ให้กับกลุ่มช่างฝีมือชุมชน รวมถึงกลุ่มบุคคลากร และนักศึกษาในชุมชม ให้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพสร้างมูลค่าให้กับครอบครัวและชุมชน โดยนำร่องที่ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) เป็นที่แรก ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากเด็กๆ ประสบปัญหาเรื่องอากาศร้อนจากอาคารเรียนเดิม ทางยิปซัมตราช้างจึงได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งฝ้าเพดาน ซึ่งช่วยลดความร้อนและระบายอากาศได้ดีขึ้น โดยกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้เป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่โรงไฟฟ้าราชบุรี และยิปซัมตราช้าง ที่ต้องการมีส่วนร่วมต่อสังคมเพื่อประโยชน์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายจรุง  กาญจนภูมิ (ขวา)  ผู้จัดการทั่วไปบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือยิปซัมตราช้าง ผู้นำนวัตกรรมฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมแนวหน้าของประเทศไทย  กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนราชบุรี ภายใต้ “โครงการติดตั้งฝ้ายิปซัมให้กับอาคารและสถานที่สาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชน จังหวัดราชบุรี” ณ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) แห่งนี้

ด้วยพันธกิจที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของยิปซัมตราช้าง และโรงไฟฟ้าราชบุรี เกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้โครงการนี้ได้ถูกริเริ่มขึ้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน กล่าวคือ นอกจากจะเข้ามาพัฒนาชุมชนแล้ว เรายังมุ่งเน้นที่การสร้างทักษะในงานช่างยิปซัมสู่การพัฒนาเป็นฝีมือแรงงานด้านงานยิปซัม เพื่อใช้ประกอบอาชีพได้ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต รวมถึงนำความรู้นี้ไปพัฒนาช่วยเหลือชุมชนของตนเองได้

นายจรุง  กาญจนภูมิ  ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ว่า “ กิจกรรมในครั้งนี้ ทางยิปซัมตราช้าง ได้จัดฝึกอบรมการติดตั้งฝ้าเพดานเป็นระยะเวลา 3 วัน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 41 ท่าน ประกอบด้วยบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และช่างทั่วไปในชุมชน  ในการฝึกปฏิบัติงานจริงได้มีการติดตั้งระบบฝ้าทีบาร์พิมพ์ลาย “ เปเปอร์ทัช ตราช้าง ” รุ่นป้องกันความร้อน เพื่อเพิ่มความสบายและสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน ให้กับคณะครูอาจารย์ และน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) ”

SYS เปิดบ้านต้อนรับชุมชนบ้านแหลมสน

ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ จัดงาน Open House ครั้งที่ 9 เปิดโรงงาน SYS 2 ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ให้ชุมชนบ้านแหลมสน จังหวัดระยอง เข้ามาเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการที่มีความปลอดภัย ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ และมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ SYS จัดให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้โรงงานและชุมชนได้สานสัมพันธ์ ร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนา เพื่อให้โรงงานและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

Page Visitor

034614602
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
54218
60388
210688
859318
1731519
34614602
Your IP: 34.230.9.187
2022-01-19 21:36