TQM จับมือพันธมิตรมอบกรมธรรม์ประชาชนฟรี หวังช่วยคนไทยรู้จักการบริหารความเสี่ยงผ่านประกัน

‘บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น’หรือ TQM โดย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจก ประกันภัยอุบัติเหตุ “สงกรานต์...ถูกใจ” พร้อมจับมือกับกรุงเทพประกันภัย และพีทีจี เอ็นเนอยี แจกกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้าน คุ้มครอง 10,000 บาท กับสมาชิก พีที แมกซ์การ์ด ตอบสนองประชาชนที่มีการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมช่วยสร้างประสบการณ์การดูแลความปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินผ่านกรมธรรม์ที่ตอบโจทย์ผู้เดินทาง

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประกันภัยและประกันชีวิตน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญจากการมีกรมธรรม์ประกันภัยและประกันชีวิต ที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินได้บริษัทฯ จึงร่วมมือกับ สำนักงาน คปภ. และพันธมิตรทางธุรกิจแจกประกันภัย เพื่อให้คนไทยได้รับประสบการณ์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว เป็น 1 ใน 8 โครงการที่บริษัทวางแผนการดำเนินงานไว้  โดยมีการนำเทคโนโลยีมาร่วมใช้ในกระบวนการทำงานของทีคิวเอ็ม ช่วยสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ทีคิวเอ็มเป็นตัวแทนในการจำหน่าย และสร้างความรู้จักระหว่างบริษัทฯ กับประชาชน ให้ได้รับประสบการณ์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีคุณภาพสูงผ่าน ทีคิวเอ็มและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ซึ่งในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทีคิวเอ็ม ได้จับมือร่วมกับพันธมิตร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้าน ให้ความคุ้มครอง 10,000 บาท นาน 15 วัน ให้แก่สมาชิกที่ถือบัตร ‘พีที แมกซ์การ์ด’ จำนวน 200,000 กรมธรรม์ โดยสมาชิกพีที แมกซ์การ์ดที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ที่ www.tqm.co.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2562 ซึ่งสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับ SMS จากพีที และ SMS เพื่อยืนยันความคุ้มครองจากทีคิวเอ็ม

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย ทีคิวเอ็ม ได้ร่วมมอบกรมกรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ “สงกรานต์...ถูกใจ” จาก กรุงเทพประกันภัย จำนวน 600,000 กรมธรรม์ให้กับคนไทยในช่วงวันหยุดยาว (เทศกาลสงกรานต์) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถขอรับสิทธิ์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์ถูกใจได้ฟรี เพียงลงทะเบียนทาง www.tqm.co.th และ LINE “TQM Insurance Broker” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562

JKN ปั้นนักแปล - นักพากษ์รุ่นใหม่

คุณสุธานุช สุรีรวัฒนานนท์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ ‘ธุรกิจคอนเทนต์กับบทบาท นักแปล-นักพากย์’ เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพนักแปล-นักพากษ์แบบเชิงลึกจากประสบการณ์ตรง แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายต้องการสนับสนุนวิชาชีพนักแปล-นักพากษ์ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในประเทศไทย พร้อมมอบชุดดีวีดี  ซีรี่ส์เรื่อง ‘พระพุทธเจ้า’ ให้กับศูนย์การแปลการล่าม จำนวน 100 ชุด เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อไป

 ‘ตราเพชร’ ร่วมยินดีไทวัสดุเปิดสาขานครปฐม 

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ร่วมแสดงความยินดีกับ นางนิตยา รัตนพิบูลย์เดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้า บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ผู้บริหารศูนย์รวมสินค้าและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจรภายใต้ชื่อ ‘ไทวัสดุ’ พร้อมร่วมบริจาคเพื่อการกุศล เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการ ไทวัสดุ สาขานครปฐม เพื่อขยายตลาดวัสดุก่อสร้างในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงรองรับการขยายตัวของเมืองและที่อยู่อาศัย  

ร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ จากธรรมชาติสู่งานวิจัย เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ชวนนักวิจัยขอรับทุน แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2019

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานขอรับทุนวิจัย แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2019 ประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.brandsworld.co.th

ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2019 เปิดเผยว่า โครงการทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2019 เป็นการมอบทุนวิจัยจำนวน 500,000 บาท ต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ให้กับงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพรและยา รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อโภชนาการบำบัด และการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้องโดยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านสุขภาพอีกด้วย ที่ผ่านมามีนักวิจัยได้รับทุนไปกว่า 60 คน

ด้าน นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนงานวิจัยและการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านสุขภาพมาโดยตลอด จึงสนับสนุนและมอบทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19  นับเป็นความภูมิใจของบริษัทที่ทุนวิจัยแบรนด์เฮลธ์ รีเสิร์ ชอวอร์ด ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มและก่อ เกิดประโยชน์ต่อสังคม จึงขอเชิญชวนแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไปร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.brandsworld.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0-2079-7999 

‘มิชลิน’ คว้ารางวัลผู้นำด้านโครงการเพื่อสังคมดีเด่น บนเวทีประชุมสุดยอดระดับโลกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2562

ในงานประชุมสุดยอดระดับโลกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 (The 11th Annual Global CSR Summit and Awards 2019™) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองกูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการประกาศมอบรางวัลอันทรงเกียรติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่องค์กรชั้นนำทั่วโลก โดยมิชลินในประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นผู้ครองโล่รางวัลระดับทองประเภท “ผู้นำด้านโครงการเพื่อสังคมดีเด่นระดับโลก” (Global CSR Leadership Award) จากการดำเนินแคมเปญรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านกิจกรรมแจกหมวกกันน็อกให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (Michelin Safe on the Road – Helmets for Motorcyclists)

นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด กล่าวว่า “รางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจ ทั้งยังเป็นกำลังใจผลักดันให้เรามุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่อไปตามเจตนารมณ์ขององค์กรที่มุ่งสร้างการสัญจรอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า โดยที่ผ่านมาโครงการเพื่อสังคมของมิชลินในประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสัญจร เนื่องจากสถิติพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนในประเทศไทยมากกว่า 600,000 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก”

ทั้งนี้ มิชลินดำเนินแคมเปญรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านกิจกรรมแจกหมวกกันน็อกให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้ความร่วมมือกับสมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (International Automobile Federation: FIA) กิจกรรมดังกล่าวมุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการบาดเจ็บรุนแรง ด้วยการแจกหมวกกันน็อกให้กับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใส่หมวกกันน็อกเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์สูงเป็นอันดับ 1 โดยร้อยละ 83 ของอัตราการเสียชีวิตดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการไม่สวมหมวกกันน็อก

ผลการวิจัยพบว่าการสวมหมวกกันน็อกที่มีขนาดเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศรีษะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตลงได้ถึงร้อยละ 85 ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มิชลินจึงได้ผสานความร่วมมือกับสมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติในการจัดทำหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่และเด็กเพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในเบื้องต้นมิชลินได้แจกหมวกกันน็อกจำนวนราว 2,000 ใบ ให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างทั่วเขตกรุงเทพฯ  และในปีต่อๆ มา จึงได้ขยายขอบเขตกิจกรรมให้ครอบคลุมจังหวัดอื่นๆ  รวมทั้งครอบคลุมกลุ่มเด็กและผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่มีรายได้ต่ำ โดยกิจกรรมการแจกหมวกกันน็อกสำหรับเด็กส่วนใหญ่จะจัดควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน  การได้รับความร่วมมือและความสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นส่งผลให้กิจกรรมการแจกหมวกกันน็อกเป็นที่รับรู้และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดยจำนวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกกันน็อกเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย แม้จะมีการสำรวจยอดตัวเลขดังกล่าว 6 เดือนหลังจากแจกหมวกกันน็อกไปแล้วก็ตาม

 

เกี่ยวกับมิชลิน

มิชลิน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ออกแบบและจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทางดิจิตอล การจัดทำคู่มือและแผนที่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร รวมถึงการพัฒนาวัสดุทางเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการสัญจร  กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็องประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 170 ประเทศ โดยมีพนักงาน 117,400คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิต 121 แห่งใน 17 ประเทศ ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 190 ล้านเส้นในปี 2560ทั้งนี้ กลุ่มมิชลินได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.michelin.co.th

Page Visitor

032174487
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
34885
59281
315736
150722
1659375
32174487
Your IP: 34.207.230.188
2021-12-03 14:44