01Top_HachiEng

กนอ. เซ็นสัญญาปิ่นทองฯ ตั้งนิคมใหม่ 'ปิ่นทอง 6' รองรับ EEC

กนอ. เซ็นสัญญาปิ่นทองฯ ตั้งนิคมใหม่ 'ปิ่นทอง 6' รองรับ EEC

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จับมือ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) บนพื้นที่กว่า 1,300 ไร่ ด้วยเม็ดเงินลงทุน 2,625.78 ล้านบาท เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve คาดว่าโครงการมีศักยภาพด้านการตลาด เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่สนใจมาลงทุน ประกอบกับผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้มาตรการส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมและเตรียมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรองรับการลงทุนในอีอีซีให้มีการขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ล่าสุดกนอ.ได้จับมือกับบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) เพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ S-Curve และอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายอีอีซี โดยได้เลือกพื้นที่จัดตั้งในตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ตำบลมาบข่า อำเภอบ้านค่าย และตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บนพื้นที่ประมาณ 1,322.40 ไร่ โดยใช้รูปแบบการร่วมดำเนินงานที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภค ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในไทยประมาณ 38,200 ล้านบาท

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 1,322.40 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 954.33 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 72.17 พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคประมาณ 228.59 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.25 และพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนประมาณ 739.67 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.58 ของพื้นที่ทั้งหมด

นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซีทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองได้ เนื่องจากมีเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมต่อ นิคมอุตสาหกรรมอื่นได้ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอระยอง 36 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 เป็นต้น ตลอดจนมีโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศในพื้นที่ เช่น ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือไฮสปีดเทรน ที่เอื้อต่อการประกอบอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้าในภาคต่างๆ ได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าในภาคการผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งยังเป็นนิคมอุตสาหกรรมอีกแห่งหนึ่งที่นำแนวคิดพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) มาใช้ในการออกแบบ พร้อมจัดให้มีพื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) รอบพื้นที่โครงการฯ พร้อมทั้งมีนโยบายในการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ใหม่ในโครงการฯ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษและเป็นการประหยัดพลังงาน ซึ่งจำเป็นต่อการส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นางสาวสมจิณณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) แห่งนี้จะมุ่งเน้นกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้ส่วน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น เพื่อให้แรงงานไทยได้พัฒนาความรู้ความสามารถและเป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนตามแนวคิด High Technology ในการพัฒนาประเทศได้ต่อไป”

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

025343506
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
29422
57319
29422
29422
1709768
25343506
Your IP: 3.236.110.106
2021-08-01 12:23