กนอ.จัดกิจกรรม นิคมฯสระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน Sakaeo Run together 2020

กนอ.จัดกิจกรรม นิคมฯสระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน Sakaeo Run together 2020

นายณกฤศพรรชธ์ ธนัตถ์อนนตชัย กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เกียรติเป็นประธานและเปิดงาน “นิคมฯสระแก้วชวนวิ่ง ก้าวไปด้วยกัน Sakaeo Run together 2020” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงการมีสุขภาพดีผ่านการออกกำลังกาย และเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมและศักยภาพรองรับการลงทุนของนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโดยมีนายอำเภออรัญประเทศอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว แรงงานจังหวัดสระแก้ว ผู้บริหารและพนักงาน กนอ. หน่วยงานราชการท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบนิคมฯ ผู้ประกอบการ ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กนอ. และนักกีฬาฟุตบอล กนอ.เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน ซึ่งภายในงานมีบูธนิทรรศการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชุมชนรอบนิคมฯ โครงการสานฝันปั้นอาชีพ และการให้ความรู้ด้านต่างๆ จาก บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ณ นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้ #SakaeoRuntogether2020

 

Rate this item
(0 votes)