then
May 18, 2022

ครั้งแรกในไทย! ปฏิวัติวงการตรวจสุขภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ เอไออัจฉริยะ “พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ”

บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านสุขภาพผ่านการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นายแพทย์ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ ที่ได้พัฒนาระบบโปรแกรมตรวจสุขภาพเอไออัจฉริยะ “พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ” ครั้งแรกของเมืองไทยกับระบบปฏิบัติการตรวจสุขภาพเฉพาะเจาะจงและแม่นยำกับความเสี่ยงของผู้รับบริการ ช่วยให้การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องง่าย มีความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น การันตีคุณภาพด้วยรางวัลนวัตกรรมใหม่แห่งปีจากสถาบันระดับประเทศ

นายแพทย์ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด

นายแพทย์ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด กล่าวว่า “พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ” คือการจัดทำระบบตรวจสุขภาพเอไออัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ 3 แนวคิดหลัก คือ

     1.  ตรวจเฉพาะเจาะจง (Personalized)

เป็นการใช้อัลกอริทึม (Algorithm) ช่วยเลือกหารายการตรวจสุขภาพที่เหมาะกับความเสี่ยงสุขภาพของแต่ละบุคคล โดยการกรอกข้อมูลของผู้รับบริการ อาทิ ประวัติครอบครัว ลักษณะงาน ลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน อาหารที่ชอบ การออกกำลังกาย และโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ เป็นต้น หลังจากนั้นระบบปฏิบัติการจะทำการประมวลผล และเลือกรายการ Check up ที่เหมาะสมและจำเป็นที่สุด  ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการไม่ต้องตรวจสิ่งที่ไม่จำเป็น ทำให้สามารถเลือกแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ตรงกับความเสี่ยงของแต่ละคนได้ รวมถึงทำให้การตรวจสุขภาพนั้นเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และสามารถตรวจสุขภาพได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะตรวจมากจนเกินไป หรือน้อยจนเกินไป

     2. สะดวก (Convenient)

เป็นบริการอำนวยความสะดวกถึงที่พัก ผู้รับบริการไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องลางาน ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันและอีเมล์ และ

     3. คุ้มค่าและมั่นใจ  (Valuable & Assured)

อัลกอริทึมที่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วยเลือกการตรวจเฉพาะส่วนที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้รับบริการ และห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน จึงทำให้ผลตรวจที่ได้รับคุ้มค่าและมั่นใจ ทั้งนี้ปัจจุบันโปรแกรม พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ ได้พัฒนาระบบให้เป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทแล็ปหรือโรงพยาบาลสามารถใช้ได้เพื่อสร้างมูลค่าให้การตรวจสุขภาพให้ได้ผลที่เฉพาะเจาะจง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจอีกด้วย

ดร.รณกร ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ Siam Innovation District กล่าวว่าโครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Siam Innovation District ภายใต้ ศูนย์นวัตกรรมกลางแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) มีแนวทางที่ชัดเจนด้านการเพิ่มพื้นที่สังคมอุดมปัญญา สนับสนุนงานไอเดียสตาร์ทอัพและการต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่ง พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดล้ำหน้าของกลุ่มสตาร์ทอัพที่สามารถใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการด้านสุขภาพในปัจจุบัน ระบบนี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการตรวจสุขภาพที่ไม่ครอบคลุมในรายบุคคลให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาวะความเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การันตีด้วยรางวัลมากมายจากหลายสถาบัน อาทิ รางวัล Partnership awards บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TED Fund) รวมถึง Siam Innovation District : CU Innovation Hub ของเราที่ได้ให้ทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ด้วยเช่นเดียวกัน”

ทางด้าน นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่สร้างความภาคภูมิใจและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คนไทยสามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นรูปธรรม โดยการจัดทำระบบตรวจสุขภาพ เอไออัจฉริยะ ที่ทาง TED Fund พิจารณาคัดเลือกให้การสนับสนุนทุนเพื่อลดภาวะความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเล็งเห็นว่า การคิดค้นพัฒนาและประดิษฐ์นวัตกรรมชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารชนในภาพรวม อีกทั้งยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสำหรับการตรวจรักษาทางด้านการแพทย์ของคนไทยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากนี้จะมีการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมดังกล่าวอย่างไม่หยุดนิ่ง และเกิดการใช้ประโยชน์ที่มีความยั่งยืนต่อไป”

ระบบตรวจสุขภาพเอไอ “พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ” ได้เริ่มคิดค้นอัลกอริทึมเวอร์ชั่นแรก ในเดือนตุลาคม 2560 และนำไปทดสอบกับผู้รับบริการ ซึ่งพบว่ามีประโยชน์ในการช่วยคัดกรองโรคต่างๆ ได้มากขึ้น โดยพบโรคซิฟิลิสในสตรีที่ไม่มีอาการใดๆ เลย แต่มีความเสี่ยงเรื่องคู่นอนหลายคน และพบภาวะไทรอยด์ต่ำในสตรีอ้วน เป็นต้น ซึ่งการตรวจแพ็กเกจทั่วๆ ไปตามอายุในบุคคลทั้งสองคนนี้จะไม่พบโรคดังกล่าว เมื่อเห็นประโยชน์จึงได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นเวอร์ชั่นสอง ในเดือนพฤศจิกายน 2560 และเริ่มให้บริการออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่รายบุคคล รวมถึงการออกตรวจสุขภาพตามบริษัทร่วมกับโรงพยาบาล ในระหว่างนี้ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation district) ซึ่งจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลเพื่อนำมาเป็นเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาและทดสอบตลาด จนได้รับทุนสนับสนุนจาก TED Fund กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาตัวต้นแบบที่สามารถนำมาใช้ทำตลาดได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์วงกว้างแก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบันได้พัฒนาเวอร์ชั่นที่สาม ซึ่งเพิ่มรายการตรวจพิเศษให้มีความครอบคลุมการตรวจโรคต่าง ๆ มากขึ้น ได้แก่ การตรวจ CT Brain กรณีมีอาการปวดศีรษะ ฯลฯ และปรับปรุงระบบให้เป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทแล็ป หรือโรงพยาบาลสามารถใช้ได้ เพื่อสร้างมูลค่าให้การตรวจสุขภาพแต่ละครั้งนั้นได้ผลที่เฉพาะเจาะจง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจ

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการ Prima Check up ได้แล้ววันนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.healthsmile.co.th และสามารถเลือกรับบริการตรวจร่างกายเฉพาะที่จำเป็นตามที่ผลวิเคราะห์ได้ที่โรงพยาบาล คลินิก และแล็ปตรวจสุขภาพชั้นนำ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @HealthSmile หรือโทรศัพท์ 089 874 9565

คุณหมอเจ้าไอเดีย “สวยก่อน ผ่อนหลักพัน” คนดังร่วมคอนเฟิร์ม จ่ายน้อย แต่สวยนาน มีอยู่จริง!

“อายุเป็นเพียงตัวเลข” เห็นจะจริง เมื่อได้เจอกับ “พ.ญ.ณัฐชญา ไมตรีเวช” หรือ “คุณหมอกุ๊กไก่” ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร ณัฐชญา คลินิก ที่มีความโดดเด่นในเรื่องแอนตี้-เอจจิ้ง ( Anti-Aging), การเสริมหน้าอกให้สวยเป็นธรรมชาติ และการดูดไขมันอย่างปลอดภัย ที่ยังสวย ใส สมวัยหลักสี่ อีกทั้งยังเป็นนัมเบอร์วันทางด้านการ “ให้” แบบไม่อั้นและไม่เหมือนใครอีกด้วย

พ.ญ.ณัฐชญา ไมตรีเวช

สำหรับ “การให้” ที่ว่าก็คือ แคมเปญสุดพิเศษที่เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ และเพื่อเอาใจสายเฮลตี้ที่อยากดูดีมากกว่าหน้าตา คุณหมอกุ๊กไก่ผู้มีวิธีการดูแลตัวเองไม่ต่างจากคนทั่วไป จะพิเศษขึ้นมาหน่อยก็ตรงที่มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้ลึกซึ้งด้วยการเติมเต็มจากนวัตกรรมและเวชกรรมใหม่ที่มีเฉพาะในณัฐชญา คลินิก เท่านั้น และเมื่อตัวเองให้ดูดี ก็ถึงเวลาที่จะเผื่อแผ่สิ่งดีๆ ให้คนอื่น ด้วยการปลุกไอเดียที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอย่าง “สวยก่อน..ผ่อนหลักพัน” แคมเปญสุดว้าวที่ร่วมกับ บัญชา เงินด่วน จะมาช่วยกู้ความมั่นใจให้คนงบน้อย สวย หล่ออย่างปลอดภัย ไร้กังวลทั้งเรื่องงบและการบริการระดับพรีเมียมที่ ณัฐชญา คลินิก ที่เดียว  

“เนื่องจากหมอคลุกคลีอยู่ในวงการนี้มานาน เจอเคสของคนที่ทำศัลยกรรมแล้วไม่ประสบความสำเร็จมาก็เยอะ น่าเห็นใจเพราะไปทำมาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ แล้วเราก็รับแก้เคสมาแล้วหลายเคส เช่น เสริมจมูกแล้วพัง คนที่ทำให้ไม่รับผิดชอบ คนไข้ไม่มีเงินไปแก้ เราก็รับมาแก้ให้ฟรีอยู่บ่อยคครั้ง จนคิดว่าทำไมเราไม่หาวิธีที่ปลอดภัยมีความรับผิดชอบ แคมเปญ สวยก่อน ผ่อนหลักพัน จึงเกิดขึ้นมา โดยที่กลุ่มเป้าหมายของแคมเปญนี้กว้างมากๆ เค้าไม่ต้องจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยทำ แต่สามารถผ่อนชำระแทน เช่น หนุ่มๆ สาวๆ ที่จะไปสมัครงานแล้วต้องการความมั่นใจ ต้องการรูปลักษณ์ที่ดูดี สามารถมารับบริการในแคมเปญนี้ได้ก่อน พอได้งาน มีเงินเดือนก็มาผ่อนทีหลัง นอกจากนี้เรายังตั้งใจช่วยให้คนที่มีสิทธิเสี่ยงในการเลือกทำศัลยกรรมผิดๆ ได้มีทางเลือกและเห็นว่ามีวิธีที่ถูกต้องปลอดภัยและมีรับประกันหลังทำอย่างน้อย 2 ปีหลังทำด้วย ทำไปแล้วมีปัญหาเราแก้ไขให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว”

ด้านความพิเศษของบริการที่ ณัฐชญา คลินิก ที่มีสาขาที่เดียว ณ ซอยเสรีไทย 61 ก็คือ ห้องผ่าตัดใหญ่ที่ได้มาตรฐานระดับโลก การดูดไขมัน, เสริมหน้าอก และการดูแลเรื่องผิวพรรณ, เวชศาสตร์การฟื้นฟูและการชะลอวัย (Anti-Aging), บำบัดกำจัดสารพิษในร่างกาย Chelation therapy (คีเลชั่น เทอราพี) หรือการนอนในห้องออกซิเจนความดันสูงเพื่อให้แผลหายเร็ว ลดการบวม รักษาแผลเบาหวาน มีพร้อมตอบโจทย์คนไข้ที่มาให้บริการตลอด

และไม่ว่าจะไปทำศัลยกรรมที่ไหนก็ตาม ก็สามารถมาปรึกษาที่นี่ได้ฟรี โดยหมอกุ๊กไก่ บอกว่า “สำหรับคนที่จะทำศัลยกรรม จะฉีดหรือกินอะไรเข้าไปในร่างกายทุกอย่างมันมีผลหมด ซึ่งบางคนก็มีอันตรายถึงชีวิต ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อน สิ่งไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ อย่าเชื่อแต่รีวิวอย่างเดียว ดังนั้น สวยก่อน ผ่อนหลักพัน สามารถทำให้คุณมีหน้าอกสวยได้ในราคา 2,900 บาท ที่สำคัญคือปลอดภัยและมีการรับประกันแน่นอน หรืออยากเติมเต็มในส่วนอื่นๆ ให้ดูดีขึ้นก็สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ ฝากแคมเปญนี้ไว้ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยค่ะ”

การันตีได้จากคุณแม่คนสวยที่ผิวยังใสไม่ต่างอะไรกับวัยรุ่น หนิง-ปณิตา ธรรมวัฒนะ ที่มาร่วมเปิดซิงบริการความงามรูปแบบใหม่นี้ด้วยเช่นกัน “พูดถึงบริการระดับพรีเมียม เต็มไปด้วยคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนความตั้งใจจริง ของ ณัฐชญา คลินิกที่เป็น one stop service ด้านความงามและสุขภาพแบบองค์รวม เป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะ ปกติหนิงจะเติมวิตามิน ทำทรีทเมนต์ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย หนิงว่าการดูดีสมวัยสำคัญกว่า ตอนนี้อายุก็เข้าหลักสี่แล้ว คงไม่ได้ทำเพื่อกระชากวัยให้เด็กเกินจริง ส่วนตัวยอมรับค่ะว่าทำศัลยกรรมมา เพราะต้องการเสริมความมั่นใจให้ตัวเอง หนิงเชื่อว่าถ้าคนเรามั่นใจในตัวเองเวลาทำอะไร จะทำให้ออกมาดีและเราก็มีความสุข ยิ่งสมัยนี้มีแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีดีๆ ช่วยให้การทำศัลยกรรมหรือเวชกรรมได้ผลดีและปลอดภัยมากขึ้น เหมือนที่ณัฐชญา คลินิก ก็มีเพื่อนดารามาทำที่นี่เยอะ ยิ่งมีแคมเปญ สวยก่อน ผ่อนหลักพัน ยิ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่มีทุนน้อย คุณหมอยังให้คำปรึกษาฟรีก่อนทำด้วย มาที่เดียวตอบโจทย์เรื่องความงามสำหรับหนิงมากเลยค่ะ”

แคมเปญ สวยก่อน ผ่อนหลักพัน ที่ให้มากกว่าความงาม ยังสามารถทำได้เกือบทุกคอร์ส ไม่ใช่แค่ศัลยกรรม ดังนั้น ณัฐชญา คลินิก จึงตั้งความหวังไว้ว่า ทุกคนจะได้สวยอย่างปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยงกับบริการที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ได้สัมผัสถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่ต้องกังวลถึงเรื่องเงินเป็นหลัก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาใช้บริการแคมเปญนี้ได้ตลอดปี 2562 นี้ นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษอย่าง NC facial design การปรับรู้หน้าแบบไม่ผ่าตัด, ดูดไขมันเฉพาะส่วน ในราคา 78,900 บาทหรือเสริมหน้าอกเทคนิคพิเศษ..ที่ใช้นวัตกรรมที่มีเฉพาะณัฐชญา คลินิกเท่านั้น...เรื่องสเปเชียลๆ แบบนี้ไม่ใช่กูรูความงามตัวจริงทำไม่ได้นะคุณ ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารของณัฐชญา คลินิก พร้อมโปรฯ ดีๆ ได้ที่ https://www.natchayaclinic.com/ หรือ https://th-th.facebook.com/natchayaclinic/ หรือ Line : @natchayaclinic โทร.084-442-2962

ลา โรช-โพเซย์ ชูคอนเซ็ปต์  ‘Acne Clinic in a Click’ ชวนพิสูจน์นวัตกรรมความงามล่าสุด ครั้งแรกในประเทศไทย! “EFFACLAR SPOTSCAN” มิติใหม่แห่งการวินิจฉัยและรักษาสิวในคลิกเดียว

อินเนส คาลไดรา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ วิภาวี ทับสกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป แผนกแอ็กทีฟ คอสเมติกส์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดตัวนวัตกรรมความงามล่าสุดของแบรนด์ ลา โรช-โพเซย์ (LA ROCHE-POSAY) เวชสำอางอันดับ 1 ที่แพทย์ผิวหนังทั่วโลกแนะนำ ชูคอนเซ็ปต์ “Acne Clinic in a Click” ครั้งแรกในประเทศไทยกับที่สุดแห่งนวัตกรรมที่พัฒนาร่วมกับแพทย์ผิวหนัง วิเคราะห์ผิวเป็นสิวแม่นยำสูง “EFFACLAR SPOTSCAN(เอฟฟาคลาร์ สปอตสแกน) วิเคราะห์ปัญหาสิวได้ทันทีจากมือถือ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล AI (Artificial Intelligence) พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น เสมือนมีผู้เชี่ยวชาญประจำตัว โดยมี ปอร์เช่ ศิวกร อดุลสุทธิกุล นักแสดงหนุ่มหน้าใสร่วมพิสูจน์ที่สุดแห่งนวัตกรรมวิเคราะห์ผิวเป็นสิวพร้อมกันครั้งแรก ณ ลาน EDEN 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ร่วมพิสูจน์นวัตกรรมด้านความงามล่าสุด “EFFACLAR SPOTSCAN” มิติใหม่แห่งการวินิจฉัย และรักษาสิวในคลิกเดียวได้แล้ววันนี้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ https://th.spotscan.com/#/?erl=5  

 

#LaRochePosayTH #SpotscanTH
#WorkToTheMoonPR

ออกแบบสุขภาพดีด้วยโภชนาการที่สมดุล ตอบโจทย์ผู้หญิงทุกช่วงวัย

โดย ซูซาน โบเวอร์แมน ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการศึกษาและการฝึกอบรมโภชนาการระดับโลกของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น นักกำหนดอาหารและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการกีฬาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองด้านโรคอ้วนและการดูแลจัดการน้ำหนัก

ที่มาข้อมูล: เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น

เมื่อสมัยยังเป็นวัยรุ่น เราอาจนึกกินอะไรตามใจโดยไม่ต้องคิดมากนัก ทั้งพิซซ่า มันฝรั่งทอด หรืออาหารจำพวกฟาสต์ฟู้ดทั้งหลาย แต่พออายุเราก้าวผ่านรั้วมหาวิทยาลัยจนวัยทำงาน โภชนาการก็กลายเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เราจึงได้รวบรวมข้อควรปฏิบัติและคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารดีๆ มาบอกคุณผู้หญิงทุกวัย เพื่อให้คุณก้าวผ่านทุกช่วงอายุไปอย่างสุขภาพดี แข็งแรงสมวัยที่สุด

ช่วงอายุ 20

ดื่มน้ำให้เพียงพอ ระหว่างที่คุณรีบเร่งทำกิจกรรมต่างๆ ให้ทัน ทั้งเรียน ทำงาน และกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ คุณก็อาจเผลอลืมดื่มน้ำอย่างเพียงพอได้ง่ายๆ ลองพกขวดน้ำใหญ่ๆ ติดตัวตลอดเวลาและตั้งเป้าดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน

พกของกินเล่นที่ดีต่อสุขภาพ วัยนี้เป็นวัยที่ผู้หญิงยังอาจห้ามใจต่อฟาสต์ฟู้ดและอาหารขายริมถนนไม่ไหว เพราะเป็นอาหารที่เราซื้อได้รวดเร็วแถมยังไม่แพงอีกด้วย ทว่าแทนที่จะบริโภคแคลอรี่ที่ไม่มีคุณประโยชน์ใดๆ ต่อร่างกาย ลองหันมาเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่คุณสามารถรับประทานได้เลยทันที อย่างเช่นถั่ว เมล็ดธัญพืช ผลไม้แห้ง และผลไม้สดต่างๆ

สารอาหารที่จำเป็นสำหรับวัยนี้ ได้แก่แคลเซียมและกรดโฟลิก เพราะร่างกายเรายังสามารถสร้างกระดูกได้จนถึงช่วงวัย 20 กลางๆ ได้ แนะนำให้บริโภคแคลเซียมอย่างน้อย 1,000 กรัมต่อวันเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงอยู่เสมอ แหล่งอาหารชั้นดียกตัวอย่างเช่น โยเกิร์ต นมอัลมอนด์ น้ำข้าวกล้องงอก เต้าหู้ชนิดแข็ง และปลาซาร์ดีน

ช่วงอายุ 30

นับแคลอรี่ให้ดีๆ คุณไม่สามารถกินเหมือนตอนวัยรุ่นได้แล้ว และต้องคงน้ำหนักตัวให้ดี เพราะในช่วงอายุ 30 เมตาบอลิซึ่มหรือกระบวนการทางเคมีต่างๆในร่างกายจะเริ่มช้าลงเนื่องจากผู้หญิงจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปตั้งแต่ช่วงวัยนี้ ลองเปลี่ยนจากการบริโภคแป้งขัดสี (เช่น ขนมปังขาว และพาสตรี้) รวมถึงเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลเยอะๆ แบบกาแฟหวานๆ มาเป็นธัญพืชที่ผ่านกระบวนการขัดสีน้อย น้ำผลไม้สดๆ และน้ำเปล่าแทน

สารอาหารที่จำเป็นสำหรับวัยนี้ ได้แก่กรดโฟลิกและโปรตีน เทรนด์ปัจจุบันคือผู้หญิงมักจะรอจนกระทั่งอายุเข้าวัย 30 ถึงจะมีลูกคนแรก ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้น พยายามบริโภคปริมาณกรดโฟลิกให้ได้อย่างน้อย 200 ไมโครกรัมต่อวัน ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน (Recommended Daily Intakes: RDI) ของคนไทย[1]

มวลกล้ามเนื้อร่างกายจะลดลงประมาณร้อยละ 5 ในทุกๆ สิบปี เริ่มตั้งแต่ที่เราก้าวเข้าสู่อายุ 30 ดังนั้น เพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ ลองเพิ่มการออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อ (Strength Training) เข้าไปในตารางออกกำลังกายของคุณดู และบริโภคโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ เช่นจาก อกไก่ เนื้อปลา หรือโปรตีนเชค ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปได้

ช่วงอายุ 40

ดูแลสุขภาพหัวใจ คอเลสเตอรอลและความดันโลหิตจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อใกล้ช่วงวัยหมดประจำเดือน หมั่นดูแลหัวใจของเราด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ โดยแนะนำให้รับประทานผักใบเขียว เช่น ผักบุ้ง คะน้า รวมทั้งมะเขือเทศ ผักและผลไม้ต่างๆ ลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงเหลือแบบน้อยๆ พอประมาณ (แนะนำสาวๆ ให้ดื่มเพียง 1 แก้วต่อวัน) และงดไขมันทรานส์ที่พบในอาหารสำเร็จรูปและอาหารทอดๆ 

สารอาหารที่จำเป็นสำหรับวัยนี้ ได้แก่วิตามินดีและสารต้านอนุมูลอิสระ มองหาอาหารที่มีวิตามินดีที่ช่วยให้ร่างกายของเราดูดซึมแคลเซียมได้ดี ดูแลรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง รักษาระดับพลังงานร่างกายให้ดี และป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ วิตามินดีที่เราสะสมไว้ในร่างกายจะค่อยๆ ลดลงไปเมื่อเราเข้าสู่วัย 40 สารต้านอนุมูลอิสระเช่น วิตามินเอ ซี และอี จะช่วยป้องกันหรือชะลอการทำลายเซลล์ที่เป็นสัญญาณของอายุที่เพิ่มมากขึ้น แหล่งอาหารชั้นดีได้แก่ พริกแดง มะขาม สตรอเบอร์รี่ แครอท มันหวาน ฝรั่ง และถั่วต่างๆ

ช่วงอายุ 50

รับประทานไฟเบอร์ให้มากขึ้น ข้อมูลของศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศิริราช[2] เผยว่า ผู้หญิงที่อายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไปมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้มากขึ้น ไฟเบอร์จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายให้น้อยลงซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจ ไฟเบอร์ยังช่วยให้คุณอิ่มได้นานขึ้น ทำให้คุณดูแลควบคุมน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม

สารอาหารที่จำเป็นสำหรับวัยนี้ ได้แก่ กรดไขมันโอเมก้า 3 และวิตามินบี12 งานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า ร้อยละ10-30 ของคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปจะสามารถดูดซึมวิตามินบี 12 จากอาหารได้น้อยลง         ดังนั้นลองหาอาหารเสริมมาชดเชยวิตามินบี 12 ที่สูญเสียไป เพิ่มปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 3 ให้มากขึ้นด้วยการรับประทานปลาที่มีไขมันอย่างปลาทูและแซลมอน ที่อุดมไปด้วยโอเมก้า 3 ชนิด EPA และ DHA รวมถึงถั่ววอลนัท เมล็ดเชีย เมล็ดฟักทอง น้ำมันดอกทานตะวัน และผักโขมที่มีกรดแอลฟาไลโปอิค (ALA) สูง ซึ่งเป็นกรดไขมันโอเมก้า 3 ประเภทหนึ่งที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลให้น้อยลงได้

ช่วงอายุ 60 และมากกว่านั้น

หมั่นเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ เมื่อถึงวัยที่ลูกๆ เติบโตออกไปใช้ชีวิตของตัวเอง การที่คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่บ้านตามลำพังและมีงานมากวนใจน้อยลง ทำให้คุณมีเวลาที่จะสนุกสนานกับชีวิตได้เยอะขึ้น ลองเรียนภาษาใหม่ๆ สมัครเรียนเต้นรำ และออกไปเดทกันสองต่อสองกับคู่รักของคุณให้มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอและปรึกษาคุณหมอก่อนหากคิดจะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือฝึกกล้ามเนื้อ

รับประทานอาหารได้มากพอไหม การใช้ยา รวมถึงกระบวนการทางเคมีต่างๆ ในร่างกายที่ช้าลง การรับรู้รสชาติที่เปลี่ยนไปและปัจจัยอื่นๆ ล้วนส่งผลให้ความอยากอาหารลดลง เมื่อเข้าสู่วัย 60 และมากกว่านั้น ลองรับประทานอาหารใหม่ๆ ให้หลากหลายขึ้นโดยที่ยังคำนึงถึงโภชนาการที่ดี ลองไปรับประทานอาหารกับเพื่อน หรือดื่มเครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหารดูบ้างหากจำเป็น

สารอาหารที่จำเป็นสำหรับวัยนี้ ได้แก่ อาหารที่กล่าวมาทั้งหมด บวกกับโพรไบโอติกส์ (Probiotics) สุขภาพทางเดินอาหารของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราอายุมากขึ้น จำนวนแบคทีเรียที่ดีจะลดลงและลำไส้เล็กของเราก็ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีเท่าเดิม เพิ่มโพรไบโอติกส์เพื่อกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีเหล่านี้ แหล่งอาหารได้แก่ โยเกิร์ต และอาหารหมักดองเช่น กิมจิ

กดไลค์เราที่เฟซบุ๊ค พร้อมอีกหลากหลายเคล็ดลับดี ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีและไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง ได้ที่ www.facebook.com/HerbalifeThailandOfficial

และค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ได้ที่ www.instagram.com/HerbalifeThailandOfficial

 

เกี่ยวกับเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เป็นบริษัทโภชนาการระดับโลกที่มีความมุ่งหมายในการทำให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น บริษัทก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจด้านโภชนาการ เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยโภชนาการและแผนการจัดการโภชนาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 บริษัทร่วมกับผู้แทนจำหน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มีพันธะสัญญาในการนำเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค เพื่อต่อสู้กับปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญ ได้แก่ ภาวะการได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน สภาวะน้ำหนักเกิน กลุ่มประชากรที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้นแม้ยามสูงวัย ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาสุขภาพของภาครัฐที่พุ่งสูงขึ้น และเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจผู้ประกอบการที่มีการเติบโตมากขึ้น ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมคำแนะนำเฉพาะบุคคลจากผู้แทนจำหน่ายอิสระ รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนชุมชน ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น โมเดลธุรกิจขายตรงของบริษัทได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจผู้ประกอบการได้เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเองและสามารถทำงานแบบเต็มเวลาหรือเป็นงานเสริมจากงานประจำก็ได้

ผลิตภัณฑ์ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โภชนาการเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการจัดการน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างพลังงานและเพื่อการกีฬา ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและเส้นผม ซึ่งจัดจำหน่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัวของผู้แทนจำหน่ายอิสระของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น และผ่านผู้แทนจำหน่ายอิสระไปยังผู้บริโภคในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ได้ให้การสนับสนุน เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฟาวเดชั่น (Herbalife Nutrition Foundation: HNF) และโครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในกว่า 130 ชุมชนทั่วโลก เพื่อนำพาโภชนาการที่ดีไปสู่เด็ก ๆ ที่ขาดแคลน เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น และ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฟาวเดชั่น ยังให้การสนับสนุนองค์กรที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในชุมชนต่าง ๆ ด้วย อาทิ สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (American Cancer Society) องค์กรช่วยเหลือเด็ก (Save The Children) และสภากาชาดอเมริกัน (American Red Cross)

นอกจากนี้ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ก็ได้ให้การสนับสนุนนักกีฬา สโมสรกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขันระดับโลกรวมกว่า 190 ราย

ปัจจุบัน เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นมีพนักงานทั่วโลกกว่า 8,300 คน และหุ้นของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์ค (NYSE:HLF) โดยมียอดขายสุทธิประมาณ 4,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกดูได้ที่เว็บไซต์ Herbalife.co.th หรือ IAmHerbalife.com

 

[1] http://food.fda.moph.go.th/Rules/dataRules/4-4-2ThaiRDI.pdf

[2] http://www.siphhospital.com/th/news/article/share/850/Coronaryheartdisease

พฤกษาร่วมกับกรมการแพทย์ โชว์นวัตกรรมห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการเรียนรู้ที่ รพ.เลิดสิน

นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดองค์กร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมทำพิธีเปิดห้องสอนแสดง “ โครงการรู้ทัน...กันหักซ้ำ” ที่โรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งเป็นห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และมีนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงมีการให้ความรู้ในการเตรียมพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุหลังรับการฟื้นฟูจากโรงพยาบาลเมื่อกลับไปใช้ชีวิตประจำวันปกติที่บ้าน 

ห้องตัวอย่างดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างพฤกษา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และกรมการแพทย์ ที่มีการลงนาม MOU ในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยพฤกษา “ใส่ใจ” ในคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะประชากรวัยสูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่สนใจสามารถชมห้องตัวอย่างได้ที่ชั้น 17 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน

Page Visitor

003465869
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
27114
51681
193810
715869
0
3465869
Your IP: 34.231.147.28
2022-05-18 12:36