เอสซีจี จัดกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” จ.ตรัง ผนึกพลังเครือข่ายและจิตอาสา ปลูกหญ้าทะเลและป่าโกงกาง ช่วยลดโลกร้อนสาเหตุหลักของภัยแล้ง

เอสซีจี โดย นายศาณิต เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการ-ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร่วมกับ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ภาคีเครือข่าย และจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” จ.ตรัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการปลูกหญ้าทะเลและป่าโกงกางในพื้นที่ชุมชนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง รวม 15 ไร่ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง พร้อมวางบ้านปลาสำหรับเป็นแหล่งอนุบาลสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล โดยตั้งเป้าวางให้ครบ 400 หลังในปี 2562 ควบคู่การจัดการขยะชุมชนชายฝั่ง เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอย่างครบวงจรและยั่งยืน

สำหรับพื้นที่จังหวัดตรัง เอสซีจีได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเครือข่ายจิตอาสา ปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานที ภายใต้กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” จ.ตรัง ด้วยการปลูกหญ้าทะเล 2,000 ต้น ในพื้นที่ 2 ไร่ และปลูกป่าโกงกางอีก 300 ต้น ในพื้นที่ 2 ไร่ ณ ชุมชนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จากเดิมที่ได้ร่วมกับชุมชนตั้งแต่ปี 2559 ในการปลูกหญ้าทะเลไปแล้วกว่า 14,000  ต้น ในพื้นที่ 15 ไร่ และปลูกป่าชายเลนไปแล้วกว่า 1,400 ต้น ในพื้นที่ 15 ไร่ โดยใช้พันธุ์หญ้าทะเลจากการเพาะพันธุ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชัง บ้านพรุจูด อ.สิเกา จ.ตรัง และในปี 2562 นี้ เมื่อชุมชนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของพันธุ์หญ้าทะเลและป่าโกงกาง จึงเริ่มเพาะพันธุ์ขึ้นเองจากภูมิปัญญาชุมชน ผนวกกับองค์ความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาดูงานที่มูลนิธิอันดามัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกา จ.ตรัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้ร่วมกับชุมชนบ้านมดตะนอย และหน่วยงานจากภาครัฐ ดูแลระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ด้วยการวางบ้านปลาที่หล่อขึ้นจากนวัตกรรมปูนเอสซีจี (ปูนคนใต้) ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง และทนต่อซัลเฟตและคลอไรด์จากน้ำทะเล เพิ่มอีก 20 หลัง จากเดิมที่วางไปแล้วจำนวน 320 หลัง ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อใช้เป็นแหล่งอนุบาลสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล โดยมีภาคการศึกษาเป็นเครือข่ายที่จะช่วยวัดผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์ชายฝั่งอย่างยั่งยืน

เอสซีจี ยังคงมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ผ่านการดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ”  และกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย”  เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การผลักดันสังคม และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป

เคทีซีร่วมมอบโน้ตบุ๊คให้น้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ในโครงการศึกษาธรรมชาติทางทะเล กับ Shred2Share Donation Trip ปีที่ 11

นางสาวอภิวันท์ บากบั่น (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คใช้แล้วสภาพดี ให้กับน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเดินทางมาร่วมโครงการศึกษาธรรมชาติทางทะเลกับ Shred2Share ปีที่ 11 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนต่อไป โดยมี พันตำรวจโทพงษ์ศักดิ์ พรมจันทร์ (กลางขวา) รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32  เป็นผู้แทนรับมอบ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

อาสาฯ ซัมซุง ร่วมปลูกต้นไม้ ช่วยลด PM 2.5  ในกิจกรรม “Samsung Love & Care”

กลุ่มอาสามัครจากซัมซุง ร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหามลภาวะทางอากาศ จัดกิจกรรม “Samsung Love & Care” ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครจัดเป็นเมืองหลวงที่มีมลภาวะทางอากาศสูงติดอันดับโลก ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินกว่า 2.5  ไมครอน หรือที่เรียกกันว่า PM2.5 โดยระหว่างช่วงต้นปีที่ผ่านมา ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้รับคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้ง และต้องสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น โดยวิกฤตในครั้งนี้ได้นำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบกับการดำรงชีวิตของคนในสังคม บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการช่วยปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพื่อจุดประกายให้ทุกคนเห็นว่า เราสามารถช่วยให้สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้ ด้วยมือของพวกเราทุกคน

มร. โฮจุน ฮวาง ประธานธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

มร. โฮจุน ฮวาง ประธานธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ซัมซุงตระหนักดีว่าธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่ง ทุกๆ คน รวมถึงพนักงานของพวกเราเอง ต่างก็เผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการมลภาวะทางอากาศเช่นกัน ดังนั้นในวันนี้ อาสาฯ ซัมซุงกว่า 70 คน ที่มาจากทั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร โรงงานในอำเภอศรีราชา และบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยบรรเทาปัญหามลภาวะทางอากาศ ด้วยการปลูกต้นไม้ และดำเนินกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)ฯ ซัมซุงภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการช่วยเพิ่มความสมดุลให้กับระบบนิเวศ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับทุกคนไปนานๆ”

จากผลสำรวจจากหน่วยงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่าการปลูกต้นไม้นั้นสามารถลดและดักจับฝุ่นละอองได้ โดยต้นไม้จะดูดซับสารพิษในอากาศได้ 10-90% และช่วยเก็บฝุ่นได้ถึง 60-80% ซัมซุงจึงเชื่อว่าพวกเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ และต้นไม้ทุกต้นนั้นมีความสำคัญในการลดปัญหามลภาวะทางอากาศได้ในระยะยาว

กลุ่มอาสาสมัครจากซัมซุงร่วมกันปลูกต้นโกงกางอย่างแข็งขัน ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด

กิจกรรม Samsung Love and Care ครั้งนี้ เหล่าอาสาสมัครกว่า 70 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง 300 ต้น เพื่อช่วยดักจับฝุ่นละอองและเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าชายเลนในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ฯ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 639 ไร่ โดยนอกจากจะปลูกป่าแล้ว ชาวจิตอาสายังร่วมปล่อยปู จำนวน 60 ตัว ที่ถูกจับเพื่อรอนำไปขาย ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ รวมทั้งยังร่วมมือกันเก็บขยะบริเวณชายฝั่งได้ถึง 188 กิโลกรัม ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้เพียงแค่ช่วยลดมลภาวะเท่านั้น แต่ยังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศบริเวณป่าชายเลนอีกด้วย

ดร.ฉวีวรรณ หุตะเจริญ ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) 

ดร.ฉวีวรรณ หุตะเจริญ ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ตัวแทนจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู กล่าวว่า “ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเป็นศูนย์ศึกษาแรกที่ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 โดยมีวัถุประสงค์เพื่อฟื้นคืนระบบนิเวศป่าโกงกางในเขตพื้นที่บางปู ซึ่งได้รับผลกระทบจากขยะอุตสาหกรรม และด้วยความที่บางปูนั้นตั้งอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร เราจึงเชื่อว่าการปลูกต้นไม้เพิ่มในบริเวรนี้ จะช่วยบรรเทาปัญหามลภาวะทางอากาศให้กับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ นอกเหนือจากปัญหามลภาวะแล้วนั้น ปีนี้ศูนย์วางแผนไว้ว่าจะขยายบริเวณป่าโกงกางให้กว้างขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศและแก้ปัญหาชายฝั่งถูกกัดเซาะ ดังนั้นการที่มีเหล่าอาสาสมัครจากซัมซุง มาร่วมมือกันฟื้นสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง จึงนับได้ว่าเป็นประโยชน์มาก”

เหล่าอาสาสมัครร่วมกันเก็บขยะจำนวนกว่า 188 กิโลกรัม

 

วีระพงษ์ แก้ววงษ์บน  หนึ่งในอาสาสมัครจากซัมซุง

วีระพงษ์ แก้ววงษ์บน หนึ่งในอาสาสมัครจากซัมซุง เผยว่า “วันนี้ได้ร่วมกิจกรรมหลายอย่าง ทั้งปลูกป่า ปล่อยปู และเก็บขยะ  ก่อนหน้านี้ผมเคยแต่ฟังข่าวเรื่องฝุ่น PM2.5 แต่ยังไม่เคยได้ทำอะไรเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ แต่วันนี้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกป่า ซึ่งจะช่วยลดฝุ่นทางอ้อม ก็รู้สึกดีใจที่แม้เราจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในสังคม และก็สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้  นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทำให้รู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้นครับ”

Samsung Love and Care เป็นโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้และโอเชเนีย ที่ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 และยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน เหล่าอาสาสมัครจากซัมซุงได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ รวมเป็นเวลากว่า 10,000 ชั่วโมง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคม โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้เป็นจำนวนกว่า 9,000 คน

เคทีซีร่วมระดมทุนวิจัยรักษาโรคมะเร็งกับศิริราช เปิดรับคะแนนสะสมแทนเงินบริจาค

อาจารย์ ดอกเตอร์ นายแพทย์ วิทูร  ชินสว่างวัฒนกุล (ขวา) หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช ร่วมกับ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (ซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีผู้มีจิตศรัทธาใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท สมทบทุนเพื่องานวิจัยการถอดรหัสยีนมะเร็งของคนไทย (Cancel Cancer Festival 2019) ในการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมส่วนบุคคล อันจะนำไปสู่การรักษาโรคมะเร็งที่แม่นยำและเหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากที่สุด ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้เงินบริจาค 200 บาทขึ้นไป สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนภาษีได้

สำหรับการร่วมบริจาคสามารถทำได้ผ่าน 4 ช่องทาง 1) แอปฯ “KTC Mobile” 2) SMS (1 ครั้ง = แลก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท) โดยพิมพ์ SIC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ 3) เว็บไซต์ www.ktc.co.th/clickktc 4) KTC PHONE 02 123 5000 กด 0

 

..............................

 

KTC jointly raises funds in support of Siriraj’s cancer research, accepting points in place of money donations.

Prof. Dr. Vitoon Chinswangwatanakul (right), Head of Siriraj Cancer Canter, jointly with  Ms. Sireerat Corvanich (left), Vice President - Credit Card Business, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, invite KTC credit card members to redeem every 1,000 KTC FOREVER points for Bt. 100 donations in support of Cancel Cancer Festival 2019 research for integrated cancer treatment, and to analyze personal genetic information, which will lead to precise and appropriate cancer treatment that caters and is most appropriate to each individual. The promotion is valid from March 2, 2019 to December 31, 2019. Receipt of donations of Bt. 200 or more may be used for tax deduction.

Donations may be made four ways: 1) “KTC Mobile” Application; 2) SMS (1 message = redemption of 1,000 points for Bt. 100 donations) by typing SIC followed by a space, and 16 credit card digits to 0613845000 (Bt. 3/message). A confirmation message will be sent after registration is complete; 3) Website www.ktc.co.th/clickktc and 4) KTC PHONE 02 123 5000 press 0.

SYS ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “สร้างฝาย บวชป่า รักษาต้นน้ำ”

นายเจษฎา ปลั่งมณี (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ นำทีมผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรม “สร้างฝาย บวชป่า รักษาต้นน้ำ” ณ ป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีการสร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนเขาภูดร เพื่อกักเก็บน้ำ สร้างความชุ่มชื้น และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้นโยบายของ SYS ที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุศักดิ์ นิจรัญ (ที่สองจากซ้าย) รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้  

Page Visitor

023068037
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
11021
67037
78058
1115545
1767374
23068037
Your IP: 3.80.5.103
2021-06-21 04:49