Biz Focus Industry Issue 066, July 2018

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหารจีพี เอเจนซี (ประเทศไทย)
ปักธงรบธุรกิจเต็มร้อย หนุนขึ้นแท่นผู้ให้บริการชั้นนำโลจิสติกส์ครบวงจร

“จีพี เอเจนซี (ประเทศไทย)” โชว์เส้นทางแห่งความสำเร็จ ด้วยใจรักในความท้าทายและคร่ำหวอดในวงการโลจิสติกส์กว่า 17 ปี บวกกับความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศ ขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ชูจุดเด่นการบริการและนวัตกรรมด้านระบบการจัดการ  WMS และ TMS ที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง

คุณวราลักษณ์ ปั้นวงศ์สกุล ผู้บริหาร บริษัท จีพี เอเจนซี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจว่า ตนเป็นผู้มีใจรักในความท้าทายทางด้านโลจิสติกส์ ประกอบกับเล็งเห็นว่าการบริการขนส่งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เป็นต้นมา

ดังนั้น ตนซึ่งเป็นผู้คร่ำหวอดในวงการโลจิสติกส์มามากกว่า 17 ปี จึงได้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2556 เพื่อให้บริการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร รวมทั้ง การดำเนินการด้านพิธีการศุลากรทั้งนำเข้าและส่งออก โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าด้วยดีอย่างต่อเนื่อง

ด้านเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทจะดำเนินการอย่างซื่อตรงและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีด้านระบบการติดตามสินค้า เข้ามาบริหารและจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ

สำหรับจุดเด่นของบริษัท คือ บริการที่สามารถสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า และมีนวัตกรรมด้านระบบการจัดการ  WMS และ TMS ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคู่ค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทีมงานของบริษัทยังมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ยังให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรครอบคลุมความต้องการทางด้านโลจิสติกส์ ทั้งที่เป็นงานที่ทำอยู่ปัจจุบันและงานใหม่ๆ ที่อาจไม่เคยทำมาก่อนจากลูกค้าในแต่ละธุรกิจ ซึ่งพนักงานมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างมาก ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถมอบหมายหน้าที่ในงานจัดการโลจิสติกส์ให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาและจัดการทรัพยากรในการพัฒนาจุดแข็งบริษัทในด้านอื่นๆต่อไป

คุณวราลักษณ์ กล่าวต่อว่า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด บริษัทจึงนำเสนอสิ่งต่างๆ ให้กับลูกค้า ดังนี้ การใช้โซลูชันด้านซัพพลายเชนที่ประหยัดต้นทุนด้วยการปรับปรุงกระบวนงาน, การทำงานเป็นทีมระหว่าง จีพี เอเจนซี กับลูกค้า ด้วยการวางแผนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, บริการจากทีมงานของบริษัทที่มีประสบการณ์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง, ความรู้และความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ เฉพาะด้าน ที่จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านโลจิสติกส์,

พื้นที่เก็บสินค้าและโกดังเก็บสินค้าที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ชั้นวางสินค้า และเครื่องมือการขนถ่ายต่างๆ ขนย้ายด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและทันสมัย, บริการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดและทั่วโลก, ระบบ WMS และ TMS ที่สามารถติดตามสถานะของสินค้าคงคลัง และสถานะการจัดส่งแบบแสดงผลทันที (Real Time) และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของการจัดการซัพพลายเชน

ทั้งนี้ ด้วยความเป็นมืออาชีพของบริษัท จีพี เอเจนซี (ประเทศไทย) จำกัด จึงทำให้ลูกมีฐานค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ยังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน และยังบอกต่อไปยังลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ซึ่งมาจากความเชื่อมั่นและความเข้าใจในความต้องการของทุกธุรกิจที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากบริษัท ทำให้การดำเนินงานของลูกค้าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้าได้ในทุกด้านๆ อีกด้วย

“เรามุ่งเน้นการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพด้านบริการอย่างสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยมีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการบริหารองค์กรที่มีรูปแบบที่ทันสมัย ส่งผลให้บริการของเรามีความคล่องตัวสูง และมีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ทั่วโลก และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างไม่หยุดนิ่ง” คุณวราลักษณ์ กล่าว

_____________________

 

CEO Vision of GP Agency (Thailand), the full range logistic services.  

“GP Agency (Thailand)” show the path to success with love in the challenges of logistics industry over 17 years and demand growth of industry in Thailand pushing the target growth in every year. Also GP Agency presents the highlight of services and management with WMS and TMS systems.

Ms. Walalak Punwongsakul, CEO of GP Agency (Thailand) Co., Ltd.  said that I love in the challenges of logistics industry as well as I see that the both domestic and international shipping are the demand of industry in Thailand since opening of ASEAN Economic Community or AEC.

With more experience over 17 years in logistics industry, GP Agency (Thailand) Co., Ltd. was established in 2013 for providing a full range of sea, air, truck transport services and international shipping. Also the company provides the implementation of the rituals both import and export. The company has been trusted by customers continuously. 

For business goal, GP Agency (Thailand) committed to being a leading of logistics services in Thailand to serve the demand growth for customer as well. Otherwise the company is the most honestly business and motivate new innovation with tracking system to serve the demand growth of entrepreneurs.

The company highlight is providing the trusted to customer with WMS (Warehouse Management System) and TMS (Transportation Management System) which help boost the success of customer business as well as adding value to partners as well. Also the company team has the intention to create and develop the work continuously.

Also the company provides comprehensive consultancy coving logistic requirements both present and new jobs with more experience and professional of staff team. Therefore the customer is able to order the jobs to our company to manage the customer’s logistics system. Then the customer has more time to develop the strengths products and services.

Ms. Walalak adding said that the company commit to provide the best logistics services. So the company offers many options to customer such as implementing cost-effective supply chain solutions with applying the process, team working, planning, and efficiency communication between GP Agency and customer and professional team who is more knowledge and expertise that help to reduce the cost in logistics.

The company build the storage area and warehouses that is designed to be suitable for the customer’s products, equipment, shelf, conveyor tools, transportation with technology in modern and global standard, comprehensive freight services both domestic and oversea, WMS and TMS systems, real-time delivery status and supply chain processing development.

With professional work of GP Agency (Thailand), the company has both old customer and new customer to trust in GP agency services in long time until now. Also our customer introduces our company’s services to other customer as a result to make the company’s performance on growing steadily every year. The company services also help the customer business to add values in all aspects.

"The company is focused on providing fully integrated logistics services with safety standards and the highest quality of service control to serve the customer’s demand in variety. With professional work and modern management are the results our service being very flexible. Also the company has coordinated effectively with the business partners around the world. Then the company is committed to develop our services in efficiency.” Ms. Walalak said.