Biz Interview

คุณกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

เอส แอนด์ พี โชว์ผลงานเยี่ยม คว้า PM Export Award 2019

เอส แอนด์ พีประกาศศักยภาพความสำเร็จด้วยรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Export Award 2019) ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) หนุนเสริมแกร่งแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเปิดแผนธุรกิจ เร่งเดินหน้าสร้างศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานผลิตขนมไทย เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรบวกดันรายได้พุ่ง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

1 ทศวรรษ รพ.จุฬาภรณ์

รพ.จุฬาภรณ์ครบรอบ 10 ปี มุ่งสานพระปณิธานสู่การยกระดับการรักษา พัฒนาต่อยอด พร้อมเป็นที่พึ่งพิง พร้อมชู 10 เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นเลิศ ก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชนอย่างยั่งยืน

คุณธิติ ธเนศวรกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

 ไอ.พี. คว้ารางวัล Most Chosen Brands 2019

ไอ.พี. บริษัทผู้ผลิตและจำหน่วยสินค้าอุปโภคบริโภค ได้รับรางวัล Most Chosen Brand 2019 แบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกใช้มากที่สุด เป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม Home Care Category พร้อมเผยแผนการดำเนินธุรกิจ ในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่ดี

รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ม.นวมินทราธิราชเปิด 10 หลักสูตรปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก้าวสู่ปีที่ 10 ล่าสุดเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มประสิทธิภาพแก่นักศึกษาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นแก้ปัญหาด้านสุขภาพคนเมืองในทุกมิติ พร้อมเดินหน้าก่อสร้างหลากหลายโครงการ หนุนการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ยูไนเต็ด เปเปอร์ตั้งเป้ายอดขายใกล้เคียงปี 61

ยูไนเต็ด เปเปอร์คาดยอดขายปี 62 อยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา เดินหน้าปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รองรับความต้องการของลูกค้า บวกเสริมแกร่งทางธุรกิจ พร้อมประกาศศักยภาพความสำเร็จ โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทมหาชนรายได้ต่ำกว่าพันล้านที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2562

คุณมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ชูการศึกษาทวิภาคี รองรับอาชีพหลังการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งชูการศึกษารูปแบบทวิภาคี โดยร่วมมือกับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรองรับอาชีพการทำงานในอนาคตหลังการศึกษา พร้อมเดินหน้าพัฒนาสถาบัน เพื่อให้ตอบโจทย์แรงงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

คุณประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)

กรมทางหลวงชนบทคว้ารางวัลเกียรติยศ “เลิศรัฐ”

กรมทางหลวงชนบทโชว์ศักยภาพความสำเร็จด้วยรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ระดับดี พร้อมเผยแผนปี 63 มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการมากยิ่งขึ้น

คุณศุภกร พะวันนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลพญาไท 2

32 ปี รพ.พญาไท 2 ตอกย้ำการเป็นศูนย์การแพทย์ก้าวหน้าระดับโลก

โรงพยาบาลพญาไท 2 ชูความสำเร็จครบรอบ 32 ปี พร้อมเดินหน้าตอกย้ำการเป็นศูนย์การแพทย์ก้าวหน้าระดับโลก มุ่งให้บริการดูแลสุขภาพสังคมแบบองค์รวมในแคมเปญ ‘สุขภาพดีครบ 32’ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนตรวจประเมินความเสี่ยงการเกิดโรครับเทรนด์ชีวิตรักษ์สุขภาพ

คุณบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง

กรมประมง โชว์ผลงานจุลินทรีย์ ปม.1 คว้ารางวัลเลิศรัฐ 2562

กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” สาขาบริการภาครัฐ ที่ประสบความสำเร็จ จากผลงานการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 อันเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบสูง ต่อประเทศและทุกภาคส่วน

คุณสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ องค์การบริหารขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.

ขสมก. ลุยแผนฟื้นฟูกิจการ 3 ปี หนุนยกระดับการบริการที่ทันสมัย     

ขสมก. เดินหน้าแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ หนุนโครงการจัดหารถเมล์ใหม่ 3,000 คันที่พร้อมให้บริการ บวกปรับโครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนที่ครอบคลุม ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ