อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์คว้ารางวัล PM Award

อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์คว้ารางวัล PM Award

อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016) หรือ PM Award 2016 สาขารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม สานต่อวิสัยทัศน์องค์กรสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง

คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เน้นรูปแบบงานดีไซน์ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2559 (Prime Minister’s Export Award 2016) หรือ PM Award 2016 ในสาขารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกภายใต้ตราสินค้าของตนเอง จากกระทรวงพาณิชย์

สำหรับนโยบายในการเข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าว เนื่องด้วยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการยกระดับ และสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยมีทีมงานที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในด้านการรวบรวมเอกสาร ตลอดจนจัดทำรายงานการดำเนินงานของบริษัท เพื่อส่งให้กับคณะกรรมการของกระทรวงพาณิชย์พิจารณาจนได้รับรางวัลดังกล่าว

ด้านสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากรางวัลนี้ ประกอบด้วย ได้รับการคัดเลือกให้นำสินค้ามาจัดแสดงในงานนิทรรศการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนได้รับพิจารณาจัดสรรบูธในตำแหน่งพิเศษภายในงานแสดงสินค้าในประเทศ รวมทั้งสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณจิรวัฒน์ กล่าวต่อว่า รางวัลนี้การันตีถึงความสำเร็จของบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท ซึ่งช่วยสร้างความภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน\เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรในการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งและมีความมั่นคง นอกจากนี้ ยังตอกย้ำถึงศักยภาพในการพัฒนาสินค้า รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

“รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลเกียรติยศและเป็นรางวัลสูงสุดที่เราได้รับมอบจากรัฐบาล ซึ่งรางวัลนี้สามารถตอบโจทย์ในการสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และกลุ่มลูกค้าตามแผนการตลาดระยะยาวที่เราได้วางเอาไว้ให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น และยังแสดงให้เห็นว่าเราได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย” คุณจิรวัฒน์กล่าว

ส่วนปีถัดไปบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมในการประกวดรางวัล PM Award ในสาขาอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแผนที่จะร่วมเข้าประกวดในรางวัลที่เกี่ยวเนื่องกับการดีไซน์สินค้า เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ โดยบริษัทมีความพร้อมในด้านการดำเนินการเตรียมเอกสารและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อส่งให้กับคณะกรรมการพิจารณา นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อชาวต่างชาติในการตัดสินใจซื้อสินค้า และเสริมความเชื่อมั่นของคู่ค้าชาวต่างชาติในการทำธุรกิจร่วมกับบริษัทอีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าในประเทศ 20% ส่วนอีก 80% จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายภายในประเทศให้มากขึ้นเป็น 30% เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจที่อาจมีความผันผวน

ส่วนจุดเด่นที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการจากบริษัท เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางที่มีความพร้อมในการพัฒนาองค์กร และพร้อมที่จะขับเคลื่อนแบรนด์สินค้าสู่ระดับสากล รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมที่มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังใส่ใจต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการรักษาความสมดุลของการหารายได้ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับไม้ได้เป็นอย่างดี

คุณจิรวัฒน์ กล่าวปิดท้ายถึงสิ่งที่อยากจะฝากถึงภาครัฐว่า ขอขอบคุณภาครัฐที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ส่งออก โดยตนมองว่าการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ มีแรงผลักดันในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง