Thai Choice คว้ารางวัลการันตีคุณภาพส่งออก

Thai Choice คว้ารางวัลการันตีคุณภาพส่งออก

Thai Choice รับรางวัล Prime Minister's Export Award 2016 ประเภท Best Thai Brand ชูความสำเร็จด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและองค์กร บวกวางเป้าหมายในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ตั้งเป้าปี 60 โตเพิ่มอีกกว่า 10% พร้อมโชว์จุดเด่นครองใจลูกค้าด้วยแพคเกจจิ้งที่สวยงาม และกำหนดปริมาณสินค้าให้สอดรับกับพฤติกรรมการรับประทานในแต่ละประเทศ

คุณพราว วัชราภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอนตี้แอนด์ท็อทโก้ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ "ไทยช้อยส์ (Thai Choice)" ส่งออกทั่วโลกกว่า 64 ประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559 (Prime Minister's Export Award 2016) ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ในกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก (S)

สำหรับแนวทางการดำเนินการในการพัฒนาองค์กรจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากร 2. การวางโครงสร้างในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความกระชับ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว โดยวางเป้าหมายในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

3. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงวิสัยทัศน์การทำงานที่แทรกซึมเข้าไปเป็นวัฒนธรรมองค์กร และพนักงานใช้ในการทำงานร่วมกัน 4. หัวหน้าและพนักงานมองอนาคตและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  5. การสร้างความรักในธุรกิจขององค์กร โดยการทำงานนั้นจะต้องทำงานด้วยความสนุกและชื่นชอบ ด้วยเหตุนี้จึงจะทำให้สามารถผ่านปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ไปได้อย่างง่ายดาย

6. การสร้างวิสัยทัศน์ให้กับพนักงานที่จะอย่ากลัวความล้มเหลว เนื่องจากความล้มเหลวจะเป็นโอกาสที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งทุกๆ ความล้มเหลวย่อมมีเหตุมีผล และผู้ที่ประสบความสำเร็จล้วนต่างผ่านการล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้น และ 7. เสริมสร้างการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว โดยใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจ การวางแผนการดำเนินธุรกิจ และเลี่ยงในการผลัดวันประกันพรุ่ง เพื่อก่อให้เกิดการนำไปสู่โอกาสที่ดีที่จะเกิดขึ้น

สำหรับการรับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งจะได้รับการยอมรับ (Recognition) และสร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้ามากขึ้น ตลอดจนการนำตราสัญลักษณ์ไปตีพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ โดยจะช่วยการันตีคุณภาพในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย

“การได้รับรางวัลและนำตราสัญลักษณ์ไปตีพิมพ์บนสินค้าของเราเป็นสิ่งที่สำคัญในการเบิกทางในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเมื่อลูกค้าในต่างประเทศได้เห็นและทราบว่าสินค้าของเรา ได้รับการการันตีจากหน่วยงานของภาครัฐมาแล้วจะทำให้การตอบรับดีขึ้น ขณะเดียวกัน บุคลากรของเรายังมีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และสร้างขวัญกำลังใจในการมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและกำหนดเป้าหมายในอนาคต ที่จะพัฒนาให้ได้รับรางวัลต่อไปในอนาคต” คุณพราวกล่าว

คุณพราวกล่าว ต่อถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจว่า ในปี 2559 บริษัทตั้งเป้าการเติบโตเพิ่มจากปี 2558 อีก 15% และในปี 2560 ตั้งเป้าเติบโตให้มากกว่า 10% จากปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการพัฒนาองค์กรให้แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นอยู่เสมอ อีกทั้งการมองหาตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ ผ่านการออกบูธร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ปัจจุบัน บริษัทมีตลาดจำหน่ายสินค้าหลักอยู่ในโซนยุโรป อาทิ ประเทศไอซ์แลนด์, ฟินแลนด์, เยอรมนี และยูเครน เป็นต้น สำหรับตลาดรองลงมาจะเป็นโซนตลาดตะวันออกกลาง เช่น ดูไบ, การ์ตา และเยเมน เป็นต้น โดยการเปิดตลาดในแต่ละประเทศนั้น จะขึ้นอยู่กับพาร์ทเนอร์ของบริษัทที่จะช่วยกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ

ด้านจุดเด่นของแบรนด์ "ไทยช้อยส์ (Thai Choice)" ที่ได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการออกแบบและตกแต่งแพคเกจจิ้งที่มีความแตกต่างและสวยงามไม่เหมือนใคร และมีการกำหนดปริมาณสินค้าให้ตรงกับวัฒนธรรมในการรับประทานของแต่ละตลาดที่เข้าไปจำหน่าย อาทิ โซนยุโรป ที่นิยมการรับประทานซอสในปริมาณมาก บริษัทจะจัดจำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่หรือตลาดอเมริกัน นิยมใช้ขวดบีบ ก็จะออกแบบและจัดจำหน่ายให้สอดรับต่อความต้องการ เป็นต้น