รอซโซ่ประกาศแผนธุรกิจปี 60

“รอซโซ่” เดินหน้า 4 โครงการหลักเสริมแกร่งองค์กร ด้วยการเพิ่มยอดขายภายในประเทศ และขยายกำลังการผลิตสินค้าเพิ่มเป็นอีกเท่าตัว พร้อมบุกตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน เร่งต่อยอดนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้า หนุนรายได้ปีนี้พุ่ง 650 ลบ. พร้อมจุดเด่นเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่อยู่คู่คนไทยและเป็นที่รู้จักของประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างยาวนาน

คุณคเณศร์ ชาติธรรมรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอซโซ่ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในชาย (Men's underwear) มากว่า 40 ปี ภายใต้ Brand Rosso และ Apple เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในปี 2560 ว่า บริษัทจะโฟกัสไปยัง 4 โครงการหลัก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ประกอบด้วย 1. โครงการเพิ่มยอดขายภายในประเทศ 2. โครงการขยายกำลังการผลิตสินค้าเพิ่มเป็นอีกเท่าตัว 3. โครงการขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน และ 4. การนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการเพิ่มยอดขายภายในประเทศ ด้วยการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งทาง Social Media และการจัดทำแคมเปญต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายสินค้า รวมไปถึงการเปิดร้านค้าขายปลีกในต่างจังหวัดและแฟรนไชส์รวม 30 ร้าน อีกทั้ง ยังเพิ่มหน่วยรถเคลื่อนที่เพื่อขายสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ในต่างจังหวัดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

2. โครงการขยายกำลังการผลิตสินค้าเพิ่มเป็นอีกเท่าตัว โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากปลายปี 2559 ที่บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ด้วยงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท (ไม่รวมค่าเครื่องจักร) ในอำเภอแม่สอด จังหวัดเชียงราย กำลังการผลิต 3 ล้านชิ้นต่อเดือน ซึ่งจะเพิ่มจากเดิมที่ผลิตได้เพียง 1.5 ล้านชิ้นต่อเดือน ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ในระหว่างการ Test Run ระบบบต่างๆ ภายในโรงงาน และคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชย์อย่างเต็มกำลังได้ภายในปีนี้อย่างแน่นอน

3. โครงการขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยการร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าสร้างช่องทางการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การเดินหน้าโครงการดังกล่าวจะต้องรอให้โรงงานสามารถเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชย์อย่างเต็มกำลังได้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงจะเริ่มดำเนินการได้

“เนื่องด้วยที่ผ่านมาเราได้ใช้กลยุทธ์สร้างช่องทางการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายเพื่อขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ประเทศเวียดนาม, กัมพูชา, เมียนมา และสปป.ลาว และสินค้าของเรายังได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าในประเทศดังกล่าวเป็นอย่างดี ดังนั้น เราจึงมองว่าหากโรงงานเราสามารถผลิตสินค้าได้เต็ม 100% ตามแผนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นจะทำให้เรามีความพร้อมที่จะขยายตลาดไปยังประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนได้ และจะส่งผลให้เรามีกำไรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต” คุณคเณศร์กล่าว

4. การนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้า ด้วยการพัฒนาเนื้อผ้าให้มีความนุ่มเป็นพิเศษถนอมผิวหนัง และเนื้อผ้าที่สวมใส่แล้วให้ความรู้สึกเย็นสบายมาพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในแถบทวีปเอเชียที่มีลักษณะของภูมิประเทศเป็นอากาศร้อนชื้น ทั้งนี้ การนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้เพื่อการผลิตสินค้ายังถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อีกด้วย

คุณคเณศร์ กล่าวต่อว่าในปี 2560 บริษัทตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้นเป็น 650 ล้านบาท จากปี 2559 ที่สามารถทำรายได้เพียง 500 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจว่าเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นไปได้อย่างแน่นอน โดยคาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกการเพิ่มยอดขายภายในประเทศด้วยการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและการขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการขยายกำลังการผลิตสินค้าเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวและการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้า ตามที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้น

ด้านหลักการบริหารภายในองค์กร บริษัทจะดูแลพนักงานแบบผสมผสานระหว่างระบบครอบครัวและระบบมืออาชีพ รวมทั้ง การผลักดันให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารตลอดจนตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานได้ด้วยตนเองตามขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามผลการดำเนินงานและความสามารถของพนักงานอย่างใกล้ชิด และมีการประเมินการผลงานของพนักงานเพื่อเพิ่มผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมอีกด้วย

สำหรับจุดเด่นที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลา 40 ปีในการดำเนินธุรกิจ คือ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และอยู่คู่คนไทย โดยเป็นที่รู้จักของประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลลิตสินค้า ตลอดจนยกระดับนวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานสูงขึ้นภายใต้ราคาที่มีความเหมาะสมอย่างไม่หยุดยั้ง