จาโนเม่เปิดแผนธุรกิจปี 60

“จาโนเม่” เล็งเพิ่มการลงทุนผลิตจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ รองรับความต้องการของลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พร้อมตั้งเป้าปีนี้โตเพิ่มอีกเท่าตัวรับปัจจัยบวกนโยบายจากภาครัฐ ชูจุดเด่นเป็นผู้ผลิตจักรเย็บผ้าที่มีความทันสมัยอันดับต้นๆ ของโลก

มร.โคอิชิ อาไซ Managing Director  บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอเครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง เปิดเผยว่า ในปี 2560 บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มในส่วนของการผลิตจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปัจจุบัน แผนการลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการเตรียมการและประเมินการใช้งบประมาณสำหรับการลงทุนทั้งหมด ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้จะรวมไปถึง การเพิ่มการติดตั้งเครื่องจักรในการผลิต เครื่องตรวจสอบ และเครื่องวิเคราะห์วัตถุดิบ มาติดตั้งภายในโรงงาน เพื่อให้การดำเนินงานทุกภาคส่วนมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเน้นการใช้ชิ้นส่วนเพื่อการผลิตสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศไทยเป็นหลัก

“เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลได้ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีการพัฒนาพื้นที่ “เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือ EEC ซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นการบูรณาการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล เพื่อการเติบโตอย่างมีทิศทาง และเป็นการยังช่วยกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างงาน ตลอดจนการเพิ่มเงินภาษีสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ดังนั้นเราจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในครั้งนี้เพื่อขยายการผลิตจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามเราต้องรอดูความเหมาะสมในการใช้เงินลงทุนและรอดูสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจะมอบให้ว่าจะเอื้ออำนวยกับเรามากน้อยเพียงใด ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาเราได้ขอรับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมดกว่า 400 ล้านบาท” มร.โคอิชิ อาไซกล่าว

มร.โคอิชิ อาไซ กล่าวต่อว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ยังคงทรงตัวเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของทั่วโลกตกอยู่ในสภาวะผันผวน ส่วนในปี 2560 บริษัทตั้งเป้าผลประกอบการเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัว โดยคาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายของภาครัฐที่จะเข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึง การเพิ่มพนักงานเพื่อรองรับกับการผลิตสินค้าที่จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

สำหรับจุดเด่นของบริษัทที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน คือ การเป็นผู้ผลิตจักรเย็บผ้าที่มีความทันสมัยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ด้วยราคาเริ่มต้นไม่แพงมากไปจนถึงสินค้าที่มีราคาสูง  อีกทั้ง สินค้าของบริษัทยังมีความคุ้มค่า ทนทาน ใช้งานง่าย และสามารถตอบสนองให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

“เราเป็นผู้ผลิตสินค้าและส่งสินค้าไปจำหน่ายให้กับผู้ใช้ทั่วโลกด้วยตนเอง จึงทำให้เราสามารถควบคุมราคาสินค้าให้มีความเหมาะสมได้ นอกจากนี้เรายังตระหนักถึงการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นอย่างมาก โดยในทุกปีเราจะมีการเชิญดีลเลอร์และลูกค้าจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าและการควบคุมคุณภาพสินค้าภายในโรงงานเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพให้แก่ดีลเลอร์และลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากลูกค้ามีความต้องการหรือมีข้อเรียกร้องในเรื่องต่างๆ เรายังมีความพร้อมที่จะตอบสนองให้กับลูกค้าได้โดยทันที” มร.โคอิชิ อาไซกล่าว

ด้านหลักการบริหารภายในองค์กร บริษัทจะมุ่งเน้นในการยกระดับให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความสามารถเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี และมีการประเมินผลการทำงานของพนักงานและปรับขั้นเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการ My Star เพิ่มแรงจูงใจ เช่น รางวัล และเกียรติบัตร เป็นต้น เพื่อมอบให้พนักงานที่มีความสามารถในการประกอบจักรเย็บผ้าได้ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายได้ด้วยตัวเอง