เนสกาแฟคว้า “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2561” 5 ปีซ้อน

เนสกาแฟคว้า “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2561” 5 ปีซ้อน

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ “ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส” ภายใต้การดำเนินงานของเนสท์เล่ การันตีคุณภาพ คว้ารางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2561” ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีซ้อน ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดี

คุณวรกิจ เศรณีอริยาภรณ์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

คุณวรกิจ เศรณีอริยาภรณ์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ ภายใต้การดำเนินงานของเนสท์เล่ กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2561" สาขาสถานประกอบการด้านอาหาร ซึ่งติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปีซ้อน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยรางวัลนี้บริษัทได้รับครั้งแรกในปี 2557 ปัจจุบันบริษัทยังคงนโยบายที่จะรักษามาตรฐาน คือ การส่งประกวดรางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด" ต่อเนื่องอีกด้วย

สำหรับรางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด" สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพตั้งแต่ปี 2552 โดยมีการมอบรางวัล "อย.ควอลิตี้ อวอร์ด" ให้แก่สถานประกอบการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจแก่สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการรายอื่น

คุณวรกิจ กล่าวถึงการบริหารงานจนประสบความสำเร็จและสามารถคว้ารางวัล "อย.ควอลิตี้ อวอร์ด" มาอย่างต่อเนื่องถึง 5 ปีซ้อนว่า บริษัทมีนโยบายการบริหารงานด้านคุณภาพของสินค้า โดยกระบวนการและแนวทางที่ใช้ในการบริหารงานคุณภาพเป็นการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ ทำให้สามารถนำผลงาน ผลประกอบการหรือวิธีการทำงานของบริษัทไปใช้เป็นแนวทางในการเข้าประกวดรางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด" ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับรางวัล เพราะสิ่งที่ทำเป็นนโยบายของบริษัทอยู่แล้ว

สำหรับนโยบายคุณภาพของบริษัท คุณวรกิจกล่าวว่า คุณภาพคือรากฐานที่สำคัญ และเป็นพันธสัญญาในเจตนารมณ์และค่านิยมการทำงานของเนสท์เล่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้าเนสท์เล่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคนับล้านทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโภชนาการ ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคในทุกๆ ช่วงเวลาของวัน และครอบคลุมทุกช่วงวัยของชีวิต

ตราสินค้าของเนสท์เล่บนผลิตภัณฑ์หรือบริการ คือ คำมั่นสัญญาที่ให้ต่อผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความปลอดภัยต่อการบริโภค สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงรักษาคุณภาพระดับสูงตามมาตรฐานของเนสท์เล่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างคุณค่า ดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างยั่งยืน นโยบายคุณภาพของบริษัทจึงมีจุดศูนย์กลางในเรื่อง Enhancing Quality of Life and Contributing to a Healthier Future หรือ การเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพที่ดีสู่อนาคต ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาก

ทั้งนี้ จากจุดศูนย์กลางดังกล่าวประกอบไปด้วย 1. Product Safety and full Compliance หรือ การรับประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และความสอดคล้องตามข้อกำหนด ซึ่งผลิตภัณฑ์เนสท์เล่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ โดยเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานของบริษัทอย่างโปร่งใส 2. Preference and Consistency หรือ สร้างและเพิ่มพูนความพึงพอใจให้แก่ผู้คนและครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ โดยเนสท์เล่ให้ความสำคัญต่อสิ่งที่มีคุณค่าแก่ผู้คนและครอบครัว โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองหรือเกินความคาดหมายของผู้บริโภค

3. Zero Defects and No Waste หรือ มุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง และการสูญเปล่า โดยในการบริหารงาน โดยต้องการที่จะมุ่งมั่น พัฒนา ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในองค์กร และกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะช่วยทำให้คนในองค์กรมีความสามารถที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรักษามาตรฐานสินค้าให้ดีเยี่ยม 4.Everybody’s commitment หรือ ทุกคนมีส่วนร่วมในพันธสัญญา ซึ่งพนักงานทุกคน ทุกระดับและทุกภาคส่วนขององค์กร มีส่วนร่วมเพื่อสร้างทัศนคติในการให้ความสำคัญด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

“ที่กล่าวมานั้นคือ ทิศทางที่เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ทำให้สุขภาพของผู้บริโภคดียิ่งขึ้นในอนาคตและเป็นสิ่งที่เรายืดมั่นมาตลอด ซึ่งทั้งหมดนี้คือการดำเนินการด้านคุณภาพ และเราได้นำสิ่งเหล่านี้ไปประกวด หรือไปแชร์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ และรางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561" สาขาสถานประกอบการด้านอาหารเป็นเวลา 5 ปีซ้อน ที่ได้มาเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการบริหารงานของเรา” คุณวรกิจกล่าว

คุณวรกิจ กล่าวต่อถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการคว้ารางวัลดังกล่าวว่า สิ่งแรก คือ ทุกคนดีใจที่ได้รับรางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561" อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ยังเกิดความภาคภูมิใจ เพราะรางวัลนี้เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และตอกย้ำสิ่งต่างๆ ที่คนในองค์กรทำในการดูแลคุณภาพของสินค้า และบริการภายใต้แบรนด์เนสกาแฟและเนสท์เล่

“รางวัลที่ได้มาเรายังไม่ได้สื่อสารไปในเชิงการตลาดมากนัก เพราะเรามีนโยบายในการสื่อสารการตลาดจากฝ่ายการตลาดที่ดูแลอยู่แล้ว แต่การต่อยอดรางวัลนี้ เราจะใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรของเรา  เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561" ทำให้หน่วยงานราชการมีความเชื่อมั่นกับเราและสินค้าของเรา ซึ่งรางวัลนี้ที่ได้รับมา 5 ปีติดต่อกัน คือการรักษามาตรฐานและต้องทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก” คุณวรกิจกล่าว

คุณวรกิจ กล่าวปิดท้ายว่า อยากจะเรียนเชิญผู้ประกอบการ สถานประกอบการต่างๆ ทั้งด้านอาหารและยา หรือเครื่องสำอาง เริ่มต้นพลักดันนโยบายคุณภาพขององค์กรของท่าน เข้าร่วมโครงการประกวดรางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด" เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคของท่าน ซึ่งรางวัลนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคหรือหน่วยงานราชการต่างๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กร รวมถึงธุรกิจ ยิ่งผู้บริโภครับทราบว่าสินค้าที่ได้อุปโภคบริโภคเป็นประจำได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้บริโภคเองจะเกิดความเชื่อมั่นอย่างมาก จึงอยากเชิญชวนให้สถานประกอบการต่างได้พิจารณาและเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้

ทั้งนี้ นอกจากบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัดแล้ว อีกหนึ่งบริษัทที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของเนสท์เล่ คือ บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ และน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังสามารถคว้ารางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2561" สาขาสถานประกอบการด้านอาหารเป็นเวลา 5 ปีซ้อน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อีกด้วย โดยรางวัลนี้ แสดงถึงการเป็นสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการนำเอาระบบคุณภาพมาใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงให้ความสำคัญกับผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต

Page Visitor

003341403
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33863
44692
179291
114648
131456
459947
3341403
Your IP: 18.206.187.81
2020-06-03 21:55