BNH ประกาศวิสัยทัศน์ปี 61

BNH ประกาศวิสัยทัศน์ปี 61

โรงพยาบาลบีเอ็นเอชเผยทิศทางการดำเนินงานปี 61 มุ่งยกระดับการบริการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล หนุนตอบโจทย์กลุ่มคนไข้ใหม่ในปัจจุบัน และรักษาฐานคนไข้เดิม พร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ตอกย้ำความสำเร็จครบรอบ 120 ปี ด้วยพิพิธภัณฑ์ Beyond the Heritage of Care บอกเล่าประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจ

นายแพทย์ปิยภัทร นภวัชรกุล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช 

นายแพทย์ปิยภัทร นภวัชรกุล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในปี  2561 ว่า โรงพยาบาลบีเอ็นเอชมีแผนที่จะยกระดับการให้บริการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มคนไข้ใหม่ในปัจจุบันมากขึ้น พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นในการรักษาฐานคนไข้เดิมที่เป็นกลุ่มครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นให้ได้รับความประทับใจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ   โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Beyond Healthcare to Health การยกระดับการดูแลคนไข้เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดความเจ็บป่วยก่อนจึงทำการรักษา แต่จะเปลี่ยนการรักษาเป็นการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการดูแลและป้องกันสุขภาพของคนไข้อย่างครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญของแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยของ BNH ที่พร้อมจะดูแลเพื่อหาทางป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งในแง่ของการวินิจฉัยโรคพร้อมกับให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อให้คนไข้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล

Centres of Excellence ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ โดยยกระดับให้เป็นศูนย์การรักษาเฉพาะทาง ภายใต้ความร่วมมือทางการแพทย์สหสาขากับสถาบันและโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า อาทิ  ศูนย์สุขภาพสตรี, ศูนย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม, ศูนย์เฉพาะทางระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี, ศูนย์หัวใจ, ศูนย์โรคกระดูกสันหลัง เป็นต้น

SOS@Hotel โดย BNH ได้ร่วมมือกับกลุ่มพาร์ทเนอร์ธุรกิจโรงแรม และหน่วยงานพันธมิตรจัดอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง Advanced CPR and Resuscitation โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมSOS เพื่อให้พนักงาน ผู้ให้บริการสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และยังสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยระหว่างพักอาศัยอยู่ในเมืองไทย เพราะทุกวินาทีล้วนมีค่า ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะถูกส่งต่อและขยายไปสู่กลุ่มมัคคุเทศก์และตำรวจท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตอีกด้วย

“ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีคนไข้ที่ประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น หัวใจวายเฉียบพลัน และเส้นเลือดในสมองแตก เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าของโรงแรมในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งบางกรณีได้รับการปฐมพยาบาลล่าช้า ประกอบกับบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือคนไข้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อีกทั้งการจราจรในเมืองที่หนาแน่น ดังนั้น BNH จึงจัดตั้งโครงการ SOS@Hotel เพื่อเป็นการรองรับการช่วยเหลือคนไข้ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างเร่งด่วนก่อนที่จะถูกนำส่งโรงพยาบาล” นายแพทย์ปิยภัทรกล่าว

BNH Get & Give โครงการสร้างสรรค์เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน และร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม เปลี่ยนมุมมองของการเป็นผู้รับ สู่การเป็นผู้ให้ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และด้านส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ โดยที่ผ่านมา BNH ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ เพื่อตรวจเยี่ยมตลอดจนให้ความรู้ด้านการดูแลและรักษาสุขภาพกับประชาชนและองค์กรต่างๆ เช่น โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น

นายแพทย์ปิยภัทร กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มประสบกับปัญหาใหม่ที่เรียกว่า 3M ประกอบด้วย Memory Disorder ปัญหาการบกพร่องทางความจำหรืออัลไซเมอร์, Moving Disorders หรือ ความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น กระดูกข้อเสื่อม เป็นต้น และ Mental Disorders หรือความผิดปกติทางจิต

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขและจัดการอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม BNH ยังมีความพร้อมที่จะเตรียมแผนรองรับกับปัญหาเหล่านี้ในอนาคต เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

นายแพทย์ปิยภัทร กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลบีเอ็นเอชดำเนินงานครบรอบ 120 ปี โดยได้จัดงานเฉลิมฉลองเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมทั้งเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ Beyond the Heritage of Care ซึ่งเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช คุณค่าแห่งปณิธาน โรงพยาบาล 6 แผ่นดิน เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดย BNH ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้การบริการด้วยความเป็นเลิศในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกลยุทธ์ที่ทำให้ BNH ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติมาอย่างยาวนานคือ การสร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และเรื่องราวของโรงพยาบาลให้กับบุคลากร โดยบุคลากรจะรู้สึกว่าตนเป็นข้าราชบริพาร และผู้เข้ามาใช้บริการก็เป็นเสมือนกับแขกของเจ้านาย ซึ่งบุคลากรทุกคนตระหนักถึงการสืบทอดวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนากบุคลากรในด้านต่างๆ ผ่านการจัดตั้งหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านผลประกอบการในปีนี้ BNH ตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 10-20% โดยคาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากการยกระดับการดูแลคนไข้เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน และการเปิดให้บริการในชั้น 8 ซึ่งเป็นโซนสำหรับให้บริการคนไข้ที่มีความเป็นปัจเจกบุคคล ปัจจุบันมีสัดส่วนผู้เข้าใช้บริการกับ BNH เฉลี่ย 1,200 คนต่อวัน แบ่งเป็น ชาวต่างชาติ 45% ส่วนอีก 55% เป็นชาวไทย

Page Visitor

003087316
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
15258
42068
222668
337316
3087316
Your IP: 34.231.21.83
2020-05-29 07:58