ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นชูนโยบาย CSR

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นชูนโยบาย CSR

“ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น” เผยนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรม CSR โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน พร้อมประเมินผลความสำเร็จโดยสำรวจทั้งก่อนและหลังทำโครงการ ปลื้มได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนเป็นอย่างดี ล่าสุดฉลองครบรอบ 15 ปีแห่งความสำเร็จ บวกฉลอง 30 ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

คุณศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group เปิดเผยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรม CSR เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน ให้เดินหน้าไปพร้อมกัน คือ 1.ด้านสิ่งแวดล้อม 2.ด้านการศึกษา และ 3.ด้านชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นโครงการที่สนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมในด้านของการป้องกันมลภาวะ และมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการต่างๆ เช่น โครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยทาง WHA Group ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, ศูนย์ควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม, โครงการบำบัดน้ำทิ้ง “บึงประดิษฐ์”  เป็นโครงการที่ดำเนินตามแนวทางในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทำระบบบำบัดน้ำทิ้งภายในนิคมฯ และสามารถนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้งานได้อีก เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

ด้านการศึกษา  เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาในชุมชนโดยรอบ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา ซึ่งเป็นการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับน้องๆ ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา เช่น สมุด เครื่องเขียน กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น ล่าสุด ได้ร่วมมือกับลูกค้าจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนในชุมชนโดยรอบนิคมฯ จำนวน 69 โรงเรียน และรวมนักเรียนทั้งสิ้นกว่า 18,700 คน  ซึ่งกิจกรรมนี้  WHA Group จัดขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ของทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการศึกษาให้กับน้องๆ ในชุมชน

ส่วนด้านชุมชน  ที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดให้ชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการภายในนิคมอุตสาหกรรม และมีวิทยากรอธิบายพร้อมกับให้ความรู้ต่างๆ เช่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและจัดการระบบน้ำ น้ำเสีย และการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชุมชนนำไปต่อยอดและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุนกีฬาและเยาวชน ซึ่งเป็นการสนับสนุนงบประมาณให้กับทีมฟุตบอลในชุมชนเข้าแข่งขันในงาน Chonburi Football Club และ Rayong Football Club นอกจากนี้ ยังมีโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เช่น การตรวจสุขภาพ การตัดแว่น การบริจาคโลหิต และการฉีดวัคซีน เป็นต้น

“การประเมินผลความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม เราจะทำการสำรวจทั้งก่อนและหลังการทำกิจกรรมหรือโครงการแต่ละอย่าง ซึ่งที่ผ่านมาต่างก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน เนื่องจากชุมชนจะรับรู้ว่าบริษัทเข้าไปสร้างประโยชน์ให้กับเขา เช่น การเปิดให้ชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานภายในนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนก็จะได้รับความรู้เพื่อนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ทำให้เกิดความไว้วางใจและความร่วมมือซึ่งกันและกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน” คุณศิญาภัสร์กล่าว

อนึ่ง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน และธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล ซึ่งเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบัน ล่าสุด ได้จัดงานฉลองครบรอบ 15 ปีแห่งความสำเร็จ พร้อมฉลอง 30 ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

โดยภายในงาน ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารและพนักงานถึงความสำเร็จและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย บนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ให้เติบโตตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท่ามกลางตัวแทนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทพันธมิตร และลูกค้า ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

Page Visitor

003365177
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20522
37115
203065
114648
155230
459947
3365177
Your IP: 3.235.172.213
2020-06-04 13:01