01.SuwanGroup

“อินเตอร์ไฮด์” คว้ารางวัลระดับโลกการันตีคุณภาพ

“อินเตอร์ไฮด์” คว้ารางวัลระดับโลกการันตีคุณภาพ

อินเตอร์ไฮด์รับรางวัลชนะเลิศ Global Winner Award Tannery/ of the Year 2018 โดยเป็นบริษัทแรกในเอเชีย บวกคว้า Innovation Awards จากนวัตกรรมด้านการรีไซเคิลเศษขี้หนัง พร้อมโชว์แผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง รองรับออเดอร์พุ่ง บวกมุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าตอบโจทย์ลูกค้าอย่างเต็มที่

คุณองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท และกรรมการผู้จัดการ

คุณองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) หรือ IHL ผู้นำธุรกิจด้านประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ Global Winner Award Tannery of the Year 2018 ซึ่งเป็นบริษัทแรกในเอเชียที่คว้ารางวัลชนะเลิศดังกล่าว โดยผ่านการคัดเลือกจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนังจากทั่วโลก

สำหรับรางวัล Global Winner Award Tannery of the Year 2018 จัดโดย World Leather Magazine ซึ่งจะมีการคัดเลือกคุณสมบัติในการดูแลภาพลักษณ์ของธุรกิจฟอกหนัง การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การบริหารภายในองค์กรที่ดีทั้งพนักงาน คนงาน เครื่องจักร รวมถึงการแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจฟอกหนังในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทยังคว้ารางวัลทางด้านนวัตกรรม (Innovation Awards) อีก 1 รางวัล โดยรางวัลดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้นำเอานวัตกรรมด้านการรีไซเคิลเศษขี้หนัง ผ่านขั้นตอนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด อีกทั้งในอนาคต บริษัทยังวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดให้มากขึ้นอย่างแน่นอน

“เราได้รับการติดต่อจาก World Leather Magazine ให้เข้าร่วมการประกวดรางวัลในปีนี้ ซึ่งการประกวดรางวัลนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจฟอกหนังจากโซนยุโรปที่มีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยี แต่เมื่อผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และได้รับรางวัล เรามีความภาคภูมิใจในการเป็นบริษัทชั้นนำของไทยแห่งแรก ที่สามารถสร้างชื่อเสียงจากการได้รางวัลชนะเลิศ Global Winner Award Tannery of the Year 2018 ให้กับประเทศในครั้งนี้

โดยเราสามารถพัฒนาธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก จาก 1 ใน 6 ประเทศ ที่เข้ารอบในครั้งนี้ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้เป็นที่รู้จักในประชาคมโลก และสร้างรายได้ให้กับประเทศ จากการส่งออกสินค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบโดยตรง หรือแบบทางอ้อม นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย" คุณองอาจกล่าว

สำหรับการเข้าร่วมประกวดในรอบถัดไป คุณองอาจ กล่าวว่า เนื่องจากข้อกำหนดของรางวัลดังกล่าวจะต้องเว้นการเข้าร่วมประกวด 1 รอบการประกวด ดังนั้นการประกวดในครั้งถัดไป บริษัทคาดว่าจะได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบ และเมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อกำหนดแล้ว บริษัทจะเข้าร่วมประกวดอย่างแน่นอน โดยจะมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

คุณองอาจ กล่าวต่อถึงแผนการลงทุนก่อสร้างว่า จากความสำเร็จของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตเบาะหนังจนสามารถคว้างรางวัลชนะเลิศ จาก World Leather มาครองได้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้บริษัทมีอออเดอร์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีแผนในการลงทุนก่อสร้างโรงฟอกหนังเพิ่มอีก 3-4 ไลน์ บนพื้นที่กว่า 56 ไร่ ซึ่งใช้งบในการลงทุนรวมกว่า 280 ล้านบาท

โดยไลน์ที่ 1 ได้เริ่มเดินเครื่องแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ส่วนไลน์ที่ 2 คาดการณ์ว่าจะเริ่มเดินเครื่องในช่วงต้นปี 2562 และไลน์ที่ 3 และ 4 จะเริ่มดำเนินการเมื่อไลน์ที่ 1 และ 2 สามารถเดินเครื่องได้สมบูรณ์ ทั้งนี้ จากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทมียอดการผลิตประมาณ 25,000 ตัวต่อสัปดาห์ และคาดว่าจะหยุดการขยายการลงทุนก็ต่อเมื่อยอดการผลิตถึง 30,000 ตัวต่อสัปดาห์

“ภายหลังจากที่เราลงทุนขยายกำลังการผลิตถึงเป้าหมาย 30,000 ตัวต่อสัปดาห์แล้ว เราจะเน้นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าเครื่องจักรจะเป็นระบบออโตเมชัน แต่เราก็ต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยจะพัฒนาให้ระบบการฟอกไร้กลิ่น เพื่อลดปัญหาผลกระทบที่จะส่งต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโรงงาน ตอกย้ำผู้นำด้านการฟอกหนังที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอย่างยั่งยืน” คุณองอาจกล่าว

คุณองอาจ กล่าวปิดท้ายถึงหลักในการทำงานและบริหารองค์กรว่า ตนจะเน้นหลักการทำงานที่ทุกอย่างในการทำงานต้องรู้จริง รู้ในระดับหนึ่ง และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความจริงจังในการทำงาน ซึ่งเมื่อเป็นผู้บริหารแล้วจะต้องมีความเข้าใจในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หากไม่เข้าใจและไม่รู้อะไรก็จะทำให้ลูกน้องทุกฝ่ายทำงานได้ยาก ไม่มีความสุขในการทำงาน และธุรกิจก็จะไม่สามารถเติบโตได้

อนึ่ง บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) หรือ IHL ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ให้กับค่ายผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศ โดยวิธีการฟอกย้อมด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงธุรกิจผลิตเคมีโปรตีนที่ใช้ในอุตสาหกรรม จากเศษวัสดุหนังที่ไม่ใช้แล้วผ่านกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสามารถผลิตเคมีโปรตีนขายเชิงพาณิชย์

บริษัทมีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของบริษัท โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบการบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามมาตราฐานสากลโดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้ 1. คำนึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

2. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3. ลดผลกระทบจากการดำเนินงานไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ โดยครอบคลุมมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4. พัฒนากลยุทธ์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

5. เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ตามแนวทางมาตราฐานสากลที่ได้รับการยอมรับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 6. ปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

ส่วนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของภูมิภาค สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

Page Visitor

009570596
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
25547
45081
112675
6384321
959456
1540324
9570596
Your IP: 3.238.4.24
2020-10-20 13:14