01.SuwanGroup

TRUE ประกาศศักยภาพด้านการบริการ คว้า Thailand ICT Excellence Awards 2018

TRUE ประกาศศักยภาพด้านการบริการ คว้า Thailand ICT Excellence Awards 2018

TRUE ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและไอซีที โดย Mari Digital ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand ICT Excellence  Awards 2018 ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ชูผลสำเร็จด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อน ลั่นในปีถัดไปพร้อมส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดอย่างแน่นอน

คุณนพสรัญ ถือธงชัย ผู้อำนวยการด้านบริการลูกค้า

คุณนพสรัญ ถือธงชัย ผู้อำนวยการด้านบริการลูกค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เปิดเผยว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา TRUE ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand ICT Excellence Awards 2018 ในประเภทโครงการนวัตกรรม ให้แก่ผลงาน Mari Digital ของกลุ่มทรู พนักงานคอลล์เซ็นเตอร์แบบ Virtual

สำหรับงานมอบรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งยังสามารถนำระบบไอซีทีมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

คุณนพสรัญ กล่าวต่อว่า นวัตกรรมที่บริษัทส่งเข้าประกวดในครั้งนี้เป็นนวัตกรรมการให้บริการลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ “Mari Digital” โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนามาจากความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด และด้วยวิสัยทัศน์ของ TURE ที่เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งมีการวาง 3 องค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 Technology Option หรือ Technological Change การศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้านองค์ประกอบที่ 2 คือ People การให้ความสำคัญกับความรู้ด้านดิจิทัล (Knowledge Digital) ในระบบใหม่ๆ และรูปแบบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดการกระตุ้นที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มอยู่เสมอ และองค์ประกอบที่ 3 คือ Option Excellent ซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนการต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ดีเพิ่มมากขึ้น อาทิ เมื่อปี 2556 โดยคอลล์เซ็นเตอร์ ทรูมูฟ เอช และคอลล์เซ็นเตอร์ ทรูออนไลน์ได้รับการรับรองมาตรฐานโลก COPC CSP รายแรกของประเทศไทย เป็นต้น

สำหรับนวัตกรรมบริการลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ “Mari Digital” เป็นพนักงานคอลล์เซ็นเตอร์เสมือนจริงผ่านช่องทางเฟซบุ๊กที่สามารถแจ้งยอดค่าใช้บริการ ตรวจสอบโปรโมชั่นที่ลูกค้าใช้งาน พร้อมแนะนำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุมทุกธุรกิจของกลุ่มทรู

โดยผลงานดังกล่าว ได้มีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่เป็นนวัตกรรมบริการเสียงสั่งได้ หรือ พนักงานคอลล์เซ็นเตอร์เสมือนจริงที่ให้บริการรับคำสั่งด้วยเสียงเป็นรายแรกในประเทศไทย พัฒนามาสู่ Mari Digital ในเวอร์ชันปัจจุบันที่ให้บริการลูกค้าโดยเข้าใจภาษาเขียน (Chat Bot) ผ่านแพลตฟอร์มของโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ส่งผลให้ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards ถึง 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2558 – 2561

โดยในปี 2558 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโครงการนวัตกรรม ปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ, ปี 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ และในปีนี้ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทโครงการนวัตกรรม อีกทั้งยังได้รับรางวัล Call Center ดีเด่นอีกด้วย นอกจากนี้ TRUE ยังมีแผนที่จะขยายผลงานดังกล่าวไปยังช่องทางดิจิทัลอื่นๆ เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้นต่อไป

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะเกิดผลดีต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งภายในองค์กรจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจให้กับทีมงานที่มีความทุมเทและร่วมมือร่วมใจกันในการขับเคลื่อนการให้บริการที่ดีที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และยังเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่วนภายนอกจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าได้ทราบว่า TRUE มีความตั้งใจที่จะมอบความสุขและความคุ้มค่าในการใช้บริการที่มีคุณภาพ อีกทั้งความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนสู่อนาคต

คุณนพสรัญ กล่าวต่อว่าในปีต่อไป TRUE ยังคงเข้าร่วมการประกวด Thailand ICT Excellence Awards ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ หลายโปรแกรมและต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเข้าร่วมประกวดต่อไป โดยลูกค้าจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสำหรับนวัตกรรมใหม่นี้อย่างแน่นอน ส่วน “Mari Digital” จะยังคงพัฒนาต่อยอดและจะส่งเข้าร่วมประกวดด้วยเช่นเดียวกัน

ส่วนสิ่งที่อยากจะฝากถึงลูกค้า เพื่อตอกย้ำให้เห็นว่า TRUE ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของลูกค้า โดยมีจุดมุ่งหมายในการเติมเต็มความต้องการให้ถูกต้องและสามารถตอบสนองต่อการให้บริการที่ดี ดังนั้น การเข้าร่วมประกวดรางวัลต่างๆ จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งที่จะส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าอยู่เสมอและยังคงวิสัยทัศน์ในการมองอนาคต เพื่อพัฒนาให้ตอบโจทย์ต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย

Page Visitor

009946156
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10448
47024
154164
6707921
1335016
1540324
9946156
Your IP: 54.236.35.159
2020-10-28 04:44