โรแยล พลัสคว้าตราสัญลักษณ์ T Mark

โรแยล พลัสคว้าตราสัญลักษณ์ T Mark

โรแยล พลัสประกาศความสำเร็จ รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ประจำปี 2561 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ชูสินค้าแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก ตอกย้ำความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ

คุณพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด

คุณพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด ผู้นำอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกเครื่องดื่มผลไม้เนื้อแท้ 100% กล่าวว่า บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ประจำปี 2561 (T Mark) ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดทำโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่พัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ทั่วโลกไว้วางใจ ทั้งในด้านการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้แรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

“เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าออกมาให้มีคุณภาพมากที่สุด ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าในการผลิตทุกขั้นตอน สำหรับ Thailand Trust Mark (T Mark) ที่เราได้รับในครั้งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ว่า สินค้าของเรามีคุณภาพจริง ในส่วนของคู่ค้า เราต้องการที่จะสื่อสารให้ทราบว่า การดำเนินกิจการในการผลิตของเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังมีการดูแลพนักงานเป็นอย่างดีในด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยรวมถึงสวัสดิการที่ดีต่างๆ นอกจากนี้ ยังจะเพิ่มความมั่นใจให้กับคู่ค้าของเราที่นำสินค้าคุณภาพไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศทั่วโลกอีกด้วย” คุณพลแสงกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางการบริหารจัดการโครงการต่างๆ เพื่อให้ได้รับตราสัญลักษณ์นี้ในปีถัดไป เพราะเป็นเครื่องหมายยืนยันความมุ่งมั่นในการธำรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการประกอบกิจการโรงงานผลิต ด้วยการบริหารคุณภาพสินค้าผ่านระบบคุณภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น GMP,HACCP และ Codex เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทกำลังเดินหน้าเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Food Safety System Certification หรือ FSSC ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยอาหารระดับโลก รวมถึง การจัดการพนักงานทั้งด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการยกระดับสวัสดิการต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ควบคู่กับการดูแลและรับผิดชอบสังคมไปพร้อมๆกัน

ทั้งนี้ นอกจากตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ T Mark ที่ได้รับในปีนี้แล้ว บริษัทยังได้รับรางวัลเกียรติยศในด้านอื่นๆ อาทิ ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2560, รางวัลผลิตภาพแรงงานไทย จากกระทรวงแรงงาน, สวัสดิการสังคมและรางวัลต่างๆ ที่บริษัทสนับสนุนในกิจกรรมของจังหวัด และล่าสุด ได้รับเกียรติอย่างสูงจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 SME ในโครงการยุทธศาสตร์ SMEs ปี 2562 ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

คุณพลแสง กล่าวต่อว่า บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องดื่มผลไม้เนื้อแท้ 100% ได้แก่เครื่องดื่มเม็ดแมงลัก, น้ำมะพร้าว, เครื่องดื่มเมล็ดเชีย, น้ำผลไม้, น้ำนมมะพร้าว และน้ำนมถั่วเหลือง สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมในหมู่บริโภคมากที่สุด คือ น้ำมะพร้าวบรรจุขวดแก้วใส ที่ใช้วัตถุดิบและผลิตในไทย โดยบริษัทยังคงมุ่งใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้า และผู้บริโภคให้ได้ดื่มเครื่องดื่มที่ดีทั้งรสชาติ และสุขภาพ ตามเป้าหมายหลักขององค์กร ที่เน้นใช้วัตถุดิบคุณภาพ เพื่อส่งต่อ "สินค้าไทย" ไปสู่ "ผู้บริโภคทั่วโลก"

ด้านแผนการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ อีกทั้งยึดมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ และได้มีการศึกษาการตลาดของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ โดยพบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมาเป็นอันดับต้นๆ รวมถึง การออกกำลังกายและการกินเพื่อสุขภาพ ซึ่งจุดนี้ทำให้บริษัทยึดมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันยังสอดคล้องนโยบายของบริษัท โดยผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ ย่อมส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง ส่วนบริษัทได้รับผลลัพท์ที่มุ่งเน้นบริหารกิจการบนเป้าหมายของความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน

ส่วนทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2562 บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาเครื่องจักรภายในโรงงาน ด้วยการติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะยกระดับขยายการส่งออกสินค้า และศึกษาเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาดทั่วโลก

“ปัจจุบัน เรามีสัดส่วนส่งออกต่างประเทศอยู่ที่ 90% และในไทย 10% ทั้งนี้ ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกหรือ เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ย่อมส่งผลถึงเป้าหมายของเรา ดังนั้น จึงมีการปรับตัว โดยมุ่งมั่นพัฒนาหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกและการเจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดการส่งออกและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ จึงทำให้มีความมั่นใจการเติบโตไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน” คุณพลแสงกล่าว

ในขณะที่ จุดเด่นของบริษัท ประกอบด้วยทีมวิจัยและพัฒนาที่เข้มแข็ง และมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้ง เพื่อให้สินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ครอบคลุมทั่วโลก โดยบริษัทมักจะได้รับข้อมูลจากคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอถึงความพึงพอใจในรสชาติของผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ  ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาทุกด้าน นอกจากจะเป็นจุดแข็งของบริษัทแล้ว ยังเป็นสิ่งที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรอีกด้วย

คุณแสงพลกล่าวในตอนท้ายถึงการดำเนินกิจกรรม CSR ว่าบริษัทยังคงยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งการให้ความรู้แก่นักเรียน การสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนด้านอาชีพแก่ชุมชนในท้องถิ่น การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการผลิต หรือเรียกว่า CSR in process กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในการปลูกมะพร้าวทดแทนและอื่นๆ จะยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินกระบวนการวิจัยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรด้านอื่นๆ ด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้ชุมชนยั่งยืน บริษัทยั่งยืนควบคู่กันไป

Page Visitor

008563737
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8560
60224
184482
5245135
1492921
1306954
8563737
Your IP: 3.226.248.180
2020-09-30 03:50