เบอร์แทรมเคมิคอลคว้ารางวัล Prime Minister's Export Award 2018

เบอร์แทรมเคมิคอลคว้ารางวัล Prime Minister's Export Award 2018

“เบอร์แทรมเคมิคอล” รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2561 (Prime Minister's Export Award 2018) สาขาแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) พร้อมตอกย้ำการดำเนินงานคุณภาพครบรอบ 60 ปี แบรนด์ในตำนาน ชูจุดเด่นผู้ผลิตยาหม่องน้ำที่ดีที่สุด บวกพนักงานทุกคนมีจิตสำนึกที่มุ่งสู่สังคมที่ดีร่วมกัน โดยตระหนักถึงการผลิตสินค้ามีคุณภาพและปราศจากเชื้อโรค ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เพิ่ม 10%

คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด

คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดม ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ และ ครีมบรรเทาอาการปวด ภายใต้แบรนด์ "เซียงเพียว” และ "เป๊ปเปอร์มิ้นท์ฟิลด์" เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2561 (Prime Minister's Export Award 2018) ในสาขาแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)  ภายใต้แนวคิด "Leading The Way" สะท้อนถึงเส้นทางเดินแห่งความสำเร็จของนักธุรกิจไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าของไทยที่มีคุณภาพ รวมทั้ง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ที่ดี

โดยรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2018)เป็นรางวัลสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ส่งออกไทย ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับแนวทางในการเข้าร่วมเพื่อรับรางวัลนี้ บริษัทมีการประชุมและหาแนวทางร่วมกันเพื่อสร้างการสื่อสารของแบรนด์ที่ชัดเจนผ่านไปยังกลุ่มลูกค้าจึงทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและเลือกใช้สินค้าของบริษัท ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนด้วยความตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร ทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพแนวทางการทำงาน และมีการทำงานแบบทีมเวิร์ค ตลอดจนการให้ความสำคัญกับในเรื่อง CSR เพื่อมุ่งสู่การสร้างสังคมที่ดีร่วมกันกับทุกภาคส่วน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพิจารณาจนได้รับรางวัลดังกล่าว

“รางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่เราได้รับจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานกว่า 400 คนเป็นอย่างมาก และช่วยสร้างแรงผลักดันให้ทุกคนได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้ามาทำงานกับบริษัทได้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังช่วยทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมถึง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและพันธมิตรตลอดจนองค์กรภายนอกได้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้ง เป็นการตอกย้ำถึงแนวทางการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ซึ่งทำให้เรามีแรงผลักดันที่จะเข้าร่วมประกวดรางวัลนี้ในสาขาอื่นในปีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง” คุณสุวรรณากล่าว

คุณสุวรรณา กล่าวต่อว่า ในปีนี้บริษัททีมการดำเนินธุรกิจครบรอบ 60 ปี โดยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้พัฒนาแนวทางการทำงาน และยกระดับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงง่ายขึ้น และมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ระดับตำนาน ซึ่งล่าสุดได้จัดทำหนังสือบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์เพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานได้เห็นถึงวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด “รับผิดชอบร่วมกัน มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว เก็บเกี่ยวความน่าเชื่อถือ สื่อผลสัมฤทธิ์ จิตมุ่งคุณธรรม” ซึ่งทำให้พนักงานเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีส่งต่อให้ผู้บริโภคต่อไป

ส่วนจุดเด่นที่ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน คือ บริษัทเป็นผู้ผลิตยาหม่องน้ำที่ดีที่สุด คือ “ยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว” อีกทั้งพนักงานทุกคนมีจิตสำนึกที่มุ่งสู่สังคมที่ดีร่วมกัน โดยตระหนักถึงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปราศจากเชื้อโรค ด้วยห้องแล็ปอันทันสมัย ที่มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให้เป็นตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้อย่างเข้มงวดในทุกขึ้นตอน จึงทำให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

ด้านผลประกอบการในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 10% จากปี 2560 หรือคิดเป็นรายได้ 1,320 ล้านบาท โดยบริษัทมีความมั่นใจว่ารายได้ดังกล่าวจะเป็นไปตามเป้าที่ตั้งเอาไว้อย่างแน่นอน เนื่องจากบริษัทมีสินภายใต้แบรนด์ "เซียงเพียว” และ "เป๊ปเปอร์มิ้นท์ฟิลด์" ที่ได้รับความนิยมและมีการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ด้านแผนการลงทุนในอนาคต บริษัทมีแผนก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 และโรงงานแห่งที่ 3 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลุกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเริ่มผลิตสินค้าได้ในปี 2563 นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเตรียมวางจำหน่ายในตลาดช่วงต้นปี 2562 อีกด้วย ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้จะช่วยสร้างรายได้ให้บริษัทมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน