ดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพรับ ISO 20121

ดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพรับ ISO 20121

ดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20121 สำหรับการจัดการและบริหารธุรกิจงานประชุมอย่างยั่งยืน ตอกย้ำองค์กรที่มีมาตรฐานระบบการจัดการงานประชุมอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชูความสำเร็จด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ บวกความร่วมมือจากทีมงาน คู่ค้า และลูกค้าเป็นอย่างดี

มร.แอนเดรียส อนันตา ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ

มร.แอนเดรียส อนันตา ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ ในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้ได้รับประกาศนียบัตร ISO 20121 มาตรฐานการจัดการและบริหารธุรกิจงานประชุมอย่างยั่งยืน จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ว่าโรงแรมมีการดำเนินงานในหลายขั้นตอนและได้รับความร่วมมือจากทีมงาน คู่ค้า และลูกค้าเป็นอย่างดี โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการจัดงานให้มีความเสถียรภาพมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การตรวจสอบคู่ค้าให้ส่งมอบสินค้าตามมาตรฐานของ ISO 20121 ในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ จนถึงขั้นตอนการส่งมอบสินค้าให้แก่โรงแรม อาทิ การใช้น้ำมันประเภทประหยัดพลังงานในการขนส่งสินค้า และการจัดเก็บสินค้าที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด เป็นต้น

ตลอดจนถึงขั้นตอนการจัดการห้องประชุมสัมมนาในรูปแบบของความยั่งยืน ที่ลดการใช้พลาสติก, การใช้กระดาษรีไซเคิล, การจัดมุมน้ำดื่มเพื่อลดปริมาณน้ำดื่มที่ทานไม่หมด และการจัดอุณหภูมิห้องประชุมประมาณ 25 องศา เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 

รวมถึง ขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่มีการทำประชุมและสัมมนาในรูปแบบ ISO 20121 แล้วเสร็จ ซึ่งจะมีการประเมินโดยการเช็คการตอบรับจากทั้งลูกค้าและผู้มาร่วมงานทุกครั้ง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและให้ความสำคัญกับการจัดงานในรูปแบบนี้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่การจัดงานแบบปากต่อปาก เพื่อให้ผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในการจัดงานในรูปแบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

สำหรับการได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว นอกจากจะส่งผลดีโดยตรงต่อโรงแรมแล้ว แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อโลกของเราด้วย อีกทั้ง ยังสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนสามารถทำงานและจัดการงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองในรูปแบบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การลดขยะ, การลดการใช้พลังาน และการลดใช้พลาสติกให้ลดน้อยลง เป็นต้น

ด้านกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโรงแรม อันดับแรก คือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าให้มีความมั่นใจ และให้การยอมรับในการจัดงานอย่างยั่งยื่น ในรูปแบบที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  เพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังคงมีลูกค้าบางกลุ่มที่เคยชินและยอมรับการจัดงานในรูปแบบเดิมๆ มากกว่า แต่หลังจากที่โรงแรมได้นำเสนอการจัดงานในรูปแบบ ISO 20121 เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ถือว่าได้รับการตอบรับดีเกิน 50%

ส่วนกลยุทธ์อีกด้านหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้า คือ การนำเสนออาหารประเภทออร์แกนิค ที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตที่ดีของผู้รับประทาน โดยจะมีการจัดสวนผักออร์แกนิคที่โรงแรมดำเนินเอง  เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า วัตถุดิบในการทำอาหารเป็นออร์แกนิคจริงๆ 

มร.แอนเดรียส อนันตา กล่าวต่อถึงแนวโน้มธุรกิจโรงแรมในปีนี้และปีหน้าว่า การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีทิศทางในการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีความคิดสร้างสรรค์ และมีรูปแบบที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีแนวทางที่แปลกใหม่มากขึ้น ทั้งนี้โดยปกติแล้ว การท่องเที่ยวของไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศเป็นอย่างมากอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงาม, วัฒนธรรมที่ดี, อาหารไทย เป็นต้น จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โรงแรมในเครือดุสิต อินเตอร์แนชั่นแนลมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำทุกอย่างให้ดีที่สุด 

รวมทั้ง การนำระบบมาตรฐาน ISO 20121 มาใช้ในการช่วยลดปัญหาขยะ การลดการใช้พลังงาน เพื่อช่วยปกป้องธรรมชาติให้คงความสวยงามให้ได้มากที่สุด ตามแนวทางของท่านผู้หญิงชนัตถ์  ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งโรงแรมดุสิตธานีที่ต้องการนำเสนอประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักต่อชาวโลก แทนที่จะรอให้โลกมาหาโรงแรม โดยพร้อมที่จะนำเสนอให้ชาวโลกได้รู้จักว่าวัฒนธรรมของไทยสวยงามเพียงใด และทุกคนต้องมาเห็นเองด้วยตา

ส่วนเทรนด์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ปัจจุบัน ไลฟ์สไตล์สำหรับคนรักสุขภาพกำลังมาแรง รวมถึงการลดการใช้พลังงาน และการลดการทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ หากถ้าเปรียบเทียบกับ 10 ปี 15 ปี  หรือ 20 ปี ย้อนหลังกับปัจจุบัน พบว่าปริมาณขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ โรงแรมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนำระบบมาตรฐาน ISO20121 มาใช้ในการจัดการงานประชุมสัมมนาที่เคยสร้างปัญหาขยะจำนวนมากให้ลดน้อยลง อาทิ การงดใช้ผ้าปูโต๊ะ, การงดเสริฟน้ำเป็นขวดโดยการตั้งมุมน้ำดื่มแทน, การนำกระดาษและดินสอมารีไซเคิลใช้งานอีกครั้ง และการจัดการอาหารรูปแบบค็อกเทลให้รูปแบบเล็กลงเพื่อลดไม่ให้เกิดปัญหาขยะเมื่อทานไม่หมด  เป็นต้น

“จากขั้นตอนรายละเอียดทั้งหมด ทำให้เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องธรรมชาติ และมั่นใจว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันใส่ใจสิ่งแวดล้อม โลกของเราในอนาคตข้างหน้าจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน” มร.แอนเดรียส อนันตา

มร.แอนเดรียส อนันตา กล่าวต่อถึงสิ่งที่อยากจะฝากผู้ประกอบการโรงแรม และลูกค้าว่า ตนอยากจะนำเสนอให้ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม  และลูกค้าของโรงแรมทุกคนได้เปิดใจยอมรับและลองสัมผัสกับมาตรฐาน ISO 20121 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อความยั่งยืน ในแนวทางที่ช่วยโลกของเราให้ดีขึ้น ด้วยการประหยัดพลังงาน การลดขยะ การลดปริมาณอาหารที่สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ให้ลดน้อยลง อีกทั้ง ยังสามารถช่วยกันรักษาธรรมชาติและโลกให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ในอนาคตต่อไป

อนึ่ง โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ เป็นโรงแรมในเครือดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตบางนา ติดกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ 2 แห่ง และอยู่ใกล้กับศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ (ไบเทค) โดยโรงแรมแห่งนี้มีห้องพักที่กว้างขวางและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังมีสระว่ายน้ำ ห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ และห้องออกกำลังกายเพื่อให้ลูกค้าได้เติมเต็มพลังให้กับร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่ อีกทั้ง ยังมีบริการห้องอาหารและบาร์หลากหลาย ที่รองรับทั้งมื้อเพื่อการเจรจาธุรกิจ ดินเนอร์มื้อค่ำสุดหรู หรือมื้อง่ายๆ สำหรับเวลาที่เร่งรีบ

Page Visitor

008450548
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15356
55937
71293
5245135
1379732
1306954
8450548
Your IP: 3.235.105.97
2020-09-28 06:04